Norden opruster på viden om kulturpolitik

Nordisk Ministerråd åbner et fælles nordisk Videnscenter for Kulturpolitik. 

Knowhow

Af Iben Augustsen | [email protected]

Borgernes kulturvaner og kulturlivets vilkår og forudsætninger er noget af det, som det nye Center for Kulturpolitik, CFK, skal afdække. Centret forventes at begynde sine aktiviteter i løbet af efteråret.

- Nordisk Ministerråd etablerer centeret, fordi der er et stigende behov for analyse, som kan ligge til grund for for eksempel beslutninger om kultursatsninger. Der sker mange forskellige interessante ting i Norden i disse år, men der er i dag ingen nordisk koordinering og opsamling af landenes kulturstatistik, forklarer Per Lundgren, seniorrådgiver for Kultur og Medier i Nordisk Ministerråd.

Sparsomt med data

Det nye center, som vil blive drevet af Myndigheten för Kulturanalys i Stockholm, indgår i strategien for det nordiske kultursamarbejde 2013-2020. Centerets hovedopgaver går ud på at samle statistik om kulturvaner og gøre tallene fra de forskellige lande sammenlignelige, foretage undersøgelser og kulturpolitiske analyser og skabe viden om kulturlivets vilkår.

Her midtvejs i strategiperioden er der stadig et stykke vej til overhovedet at have brugbare og sammenlignelige data fra hvert land, og det er begrænset, hvor meget forskning der findes på området.

En gennemgang af omfanget af forskning i kulturpolitik i de respektive nordiske lande i 2014 viste, at rammevilkårene for og finansieringen af netop dette forskningsområde er dårligst i Danmark og Sverige og bedst i Finland og Norge. I rapporten ”Kulturpolitikforskning i Norden” bestilt af Ministerrådet konkluderede forfatterne, at der mangler forskning i forvaltningen af kulturpolitik og driften af kulturinstitutioner, der finansieres af det offentlige. De efterlyste flere kulturøkonomiske analyser af effekten af kulturpolitikken og mere forskning i kulturpolitikkens ”social impacts” — de samfundsmæssige virkninger.

Kultur

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet