Nærværs-konsulenter = færre sygedage

Kommunerne ruster sig i kampen for at holde på medarbejderne, fokuserer på løsninger, og gør op med holdningen om, at sygefravær er noget, der hører privatlivet til.

Ledelse

Af Janni Brixen | [email protected]

Køge gør det, Holbæk gør det, Halsnæs gør det, og mange andre af de mindre kommuner følger nu trop og hyrer deres helt egen konsulent, der skal  holde på den vigtige ressource, som de kommunale medarbejdere er.

”Vi har undersøgelser, der viser, at vi om få år står med et stort problem med at få folk nok,  for eksempel til ældreområdet, hvor der vil forsvinde dobbelt så mange medarbejdere, end der vil komme nye til. Derfor sætter vi massivt ind på at fastholde så mange som muligt,” fortæller Erik Vestergård, arbejdsmiljøchef i Holbæk Kommune.

Nærværs-konsulenter, fastholdelses-konsulenter, sundheds-konsulenter, eller hvad de nu kaldes,  skal sikre, at de ansatte på kommunens små og store arbejdspladser føler sig set og respekteret af deres ledere, og at de ikke bruger sygedage eller opsigelser som en ventil mod stress eller konflikter på arbejdspladsen.

Fremmøde-kultur

”Det handler om at skabe en fremmøde-kultur i stedet for en fraværs-kultur – og det begynder med små ting, som at understrege, at det er lederen af en arbejdsplads, der skal have besked, når en medarbejder melder sig syg. Man ringer altså ikke bare til en kollega,” siger Kirsten Løvschall, der er nyansat koordiator i projekt ”Aktiv Omsorg” i Halsnæs Kommune, som over de næste 18 måneder skal øge fokus på, hvordan sygefravær tackles på kommunens decentrale arbejdspladser.

Kirsten Løvschall  skal hjælpe lederne med medarbejdere, der ofte melder sig syge – det vil sige, har mere end fem sygeperioder om året -  og de langtidssygemeldte, som er fraværende i mere end 4 uger ad gangen, for eksempel ved at sidde med, når leder og medarbejder taler om fraværet.

”Jeg skal hjælpe dem med at finde alternativer til det at være 100% syg. Måske kan de lave en aftale om, at en medarbejder med for eksempel dårlig ryg godt kan løse mindre opgaver, eller de kan benytte sig af lovens muligheder for en deltids-sygemelding,” fortæller hun.

I Holbæk har kommunen hele 9 medarbejdere ansat til at løfte den opgave, fortæller arbejdsmiljøchefen.

”Det er jo et Sisyfos-arbejde. Man ruller stenen op, men straks man slipper fokus, stiger sygefraværet igen. Man er nødt til at blive ved og ved med at tackle problemerne med sygefravær,” siger han.

I Halsnæs Kommune  har de samme erfaring. Selvom de  fik knækket sygefraværskurven blandt de ansatte på rådhusene i en periode med reform og store forandringer, så  steg det samlede sygefravær for alle kommunens ansatte. Derfor ansættelsen af Kirsten Løvschall, og derfor en konstant strøm af tilbud om livsstils-kurser og trivsels-seminarer til kommunens medarbejdere. 

”Nogle steder skal vi skaffe medarbejderne et ryg-kursus, andre steder er det måske rygestop- eller vægt-kurser, der kan gøre den store forskel. Det handler om at rette fokus mod at finde løsninger for den enkelte medarbejder og den enkelte arbejdsplads,” er erfaringen fra Kirsten Løvschall i Halsnæs, hvor det kommunale sygefravær nu i 2009 igen er på vej i den rigtige retning – nemlig nedad.

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet