Myter bremser tilgang af nye kommunale ledere

Det offentlige står over for et stort genera tionsskifte i ledelsen. På trods af en stor tilfredshed blandt chefer har sektoren svært ved at tiltrække talentfulde ledere udefra.

Ledelse

Af Nanna Lodberg Theut | [email protected]

Hårdt arbejde for ussel mammon, bureaukratiske mure og politiske forhindringsløb. Det er en del af de myter, der hersker om offentlig ledelse. Alligevel er der stor tilfredshed blandt cheferne i sektoren. Det viser Ledernes årligt tilbagevendende Ledelsesbarometer, der er lavet i samarbejde med Aarhus Universitets afdeling for Business and Social Sciences. Hele 88 procent af de offentlige ledere synes ifølge undersøgelsen, at deres arbejde er meningsfuldt, hvor det tilsvarende tal i det private er 76 procent. Det er i indflydelsen på borgernes fremtid og hverdag, forklaringen skal findes, forklarer Svend Askær, direktør i Lederne. 

”Det er jo sådan set det mest meningsfyldte job, du kan have. At kunne gøre noget for andre mennesker. Jeg er ikke i tvivl om, at det er medvirkende til, at engagementet opstår,” siger Svend Askær.

Meningen smitter også af på gejsten i jobbet. Ledelsesbarometeret viser, at 63 procent af de offentlige ledere føler sig meget engagerede i jobbet, hvor det tilsvarende gør sig gældende for 51 procent af de privatansatte ledere. 

Løsningerne er talrige

Selvom de offentlige ledere ser lysere på tilværelsen end i det private, har sektoren svært ved at sælge sig selv i jobbanken. Det kan blive et problem. Der bliver nemlig tomt i toppen i nær fremtid, da den offentlige ledelse står overfor et stort generationsskifte.  46 procent af de kommunale chefer skal på pension viser blandt andet en undersøgelse, som Væksthus for Ledelse har lavet for Ugebrevet A4. 

Buddene på hvordan man bedst tiltrækker ledere til det offentlige er talrige. Per Hansen, formand for de offentlige chefer i DJØF, har udpeget lønnen som en væsentlig faktor:

”Lønkommissionen har påvist, at de offentlige lønninger er cirka ti procent bagud i forhold til det private, og det er da en væsentlig barriere,” siger Per Hansen. 

Svend Askær er dog ikke enig i at lønnen spiller så vigtig en rolle, som den er blevet gjort til:

”Hvis du får en anstændig løn, og du føler, du bliver rimeligt værdsat, og din løn afspejler det, så er det ikke lønnen i sig selv, der er afgørende for din tilfredshed overhovedet,” siger han.

I Kommunernes Landsforening vil man gerne rekruttere ledere fra et bredere grundlag til det offentlige. Mikkel Haarder, centerchef for KL’s center for ledelsesudvikling, har et tredje bud på, hvorfor det går trægt. 

”Det at lede har også en faglig komponent,” siger han og peger på, at lederne i de to sektorer ikke altid har en faglighed, der kan tages med i kufferten i forbindelse med jobskiftet.

Afliv myterne

I den private sektor hersker myterne om karrierestiger med uendeligt mange trin til toppen og ansættelser på livstid. De skal aflives ved dialog mellem de to sektorer, hvis man vil have flere nye ledere til det offentlige. Det mener Svend Askær, der tidligere har slået fælles fodslag med KL i et forsøg på at punktere de sejlivede myter.

”Men det ærgrer mig, at vi ikke har mødt nogen som helst forståelse for, at man skulle prøve at bruge den mulighed, nu hvor der kommer mangel på offentlige ledere.”

 Per Hansen, DJØF, mener dog ikke, at der kun er tale om myter:

”Den nye regering har sat sig for at gøre en indsats i det offentlige for at gøre det mere attraktivt at være leder i det offentlige. Altså mindre bureaukrati, mere lokal beslutningskraft.  Så det er jo ikke kun myter.”

I KL har man fokus på at få mindre bureaukrati i det offentlige, og at kommunerne skal have mere beslutningskraft. Mikkel Haarder stiller dog spørgsmålstegn ved, om det ligefrem er årsag til, at ledere fra den private sektor afholder sig fra sektoren: 

”Dygtige ledere er i stand til at udfordre de rammer, de har. Også i kommunerne. De formår at agere inden for de rammer, som nu engang er, og så få resultater ud af det”, siger Mikkel Haarder.

Den tilgang er måske en ­årsag til, at Svend Askær i Lederne ikke har mødt den store opbakning i KL til at få flere ledere fra det private over i det offentlige ved at samarbejde om at aflive myterne. 

I DJØF er Per Hansen enig i, at dialog er vejen frem, hvis man skal have ryddet ud i fordommene. Så enig, at Svend Askær i Lederne muligvis har fundet en samarbejdspartner for fremtiden: 

”Vi organiserer jo både chefer i det offentlige og private, så hvis det er noget, Lederne vil samarbejde med os om, jamen så gør vi gerne det,” siger Per Hansen.

 

HR & uddannelse

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet