Modstand mod mere inklusion

Halvdelen af befolkningen er imod at sende special elever tilbage til normalklasser. En fjerdedel mener, de bør inkluderes i normal undervisning.

Uddannelse

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Der skal skabes en ny trend, så folkeskolen i fremtiden kan rumme flere elever i de normale klasser i stedet for at henvise et stigende antal børn til dyre specialtilbud. Det mener politikerne i hvert fald. 

Men det er ikke den vej, et flertal af befolkningen ønsker at gå. Kun lidt over en fjerdedel mener, det er den rigtige løsning, mens halvdelen er imod, at man sender børn i specialundervisning tilbage i de normale klasser, viser en A&B-analyse for Kommunen. 

Mere uro

Det overrasker ikke Jill Mehlbye, som er forsker ved Anvendt Kommunalforsk­ning, AKF, Hun peger på to mulige forklaringer.

”For det første er der dem, der er bange for, at det vil skabe mere uro i klasserne. Men de fleste vil nok mene, at det ikke bør ske af hensyn til de elever, som rent faktisk har brug for den ekstra hjælp,” siger Jill Mehlbye. 

Hun forklarer, at der igennem de seneste år er sket en markant større udskillelse i folkeskolen blandt andet på grund af et stadigt stigende antal diagnoser. 

I skoleåret 2008-2009 modtog over 14 procent af eleverne i den danske folkeskole specialundervisning. 30 procent af folkeskolens samlede budget svarende til 13 milliarder kroner blev brugt på specialundervisning.

Det viser en ny analyse fra KL, Undervisningsministeriet og Finansministeriet.

HR & uddannelse

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet