Mobning på retur i kommunerne

Mens arbejdsmiljøet generelt bliver forværret, ser arbejdspladsernes indsats mod mobning ud til at virke.

Af Redaktionen | [email protected]

”Du er så dum, så dum…”, ”Ham Jens, han er da en idiot” og ”Nå, er din post blevet væk, det kender vi ikke noget til. Hahaha, måske fordi du er ved at blive dement?!?!” 

På rigtig mange arbejdspladser har mobning været et stort problem i mange år, men nu er fænomenet tilsyneladende stærkt på retur på både offentlige og private arbejdspladser. Det viser en ny undersøgelse, som Lederne har lavet. 

På blot syv år, fra 2005 til 2012, er antallet af ledere, der oplever mobning blandt medarbejderne, halveret, viser undersøgelsen. I 2005 svarede 49 procent af lederne, at de havde set eksempler på langvarig mobning blandt medarbejderne i deres egen afdeling. Denne andel er nu faldet til 25 procent. 

En glædelig nyhed

”Det er en glædelig nyhed. Det er tankevækkende, at mobningen nu er markant på retur. For vores undersøgelse viser samtidig, at det psykiske arbejdsmiljø generelt er blevet dårligere på især de arbejdspladser, som er præget af stram økonomi. Men når det specifikt handler om mobning, går det altså heldigvis den rigtige vej,” siger arbejdsmiljøchef hos Lederne, Lars Andersen. 

Han peger blandt andet på, at kommunerne har været meget aktive på området og har opprioriteret ledernes efteruddannelse som en af forklaringerne på den lavere grad af mobning:  

”Som leder og kollega bør man sige klart fra, når man ser tilløb til mobning. Det optimale er naturligvis at forebygge problemerne. Med et vedholdende fokus på et arbejdsmiljø med respekt og en god tone kan man komme langt,” lyder det fra arbejdsmiljøchefen. 

KL: Kommuner i fuld gang

I Kommunernes Landsforening (KL) er der også glæde over undersøgelsens resultater.

”Vi vil simpelt hen ikke finde os i, at der foregår mobning på kommunale arbejdspladser. For dét nedbryder dem, det går ud over, og øger sygefraværet. Mobning må ikke forhindre os i at levere den service, som vi skal,” siger KL’s specialist på området, chefkonsulent Preben Meier Pedersen. 

Chefkonsulenten mener, at kravet om, at alle kommuner er forpligtiget til at aftale retningslinjer om blandt andet mobning, har virket. Kommunerne skal lokalt forholde sig til, hvorledes de vil forebygge mobning, og hvilke redskaber de vil bruge, hvis der alligevel forekommer mobning.

”Vi kan se, at stort set alle kommuner nu har lavet retningslinjer, og det spiller givetvis ind på den lavere grad af mobning. Det har medvirket til, at mobning ikke længere er et tabu. Dermed kan de kommunale ledere nemmere tage det op og tale om det,” siger Preben Meier Pedersen. Han tilføjer, at KL er yderst tilfreds med, at indsatserne planlægges i de enkelte enheder frem for centrale løsninger.

Fra usund kultur til trivsel

En af de arbejdspladser, der har fået styr på mobningen er Nybrogaard, som er et socialpsykiatrisk bosted i Gladsaxe Kommune. 

”For cirka syv år siden var den helt gal med mobning. Der var en usund kultur, hvor medarbejdere var kede af det og hvor nogle brød sammen. Men så satte vi alle remmer og sejl til med kurser, personalerokader og temadage. Det tog os hele to år at få skuden vendt, og i dag er sygefraværet faldet markant, og trivslen er blevet langt højere”, fortæller daværende forstander for Nybrogaard, Jonny Holme-Pedersen, som i dag er afdelingschef i Gladsaxe Kommune.  Han har siden holdt en række foredrag om mobning.

Når ledere kommer til ham for at spørge om, hvordan de kan håndtere mobning, svarer han blandt andet sådan her: 

”Som leder er det meget vigtigt, at du tør sætte ord på mobningen. Det havde jeg selv meget svært ved i begyndelsen. Du må gå forrest og italesætte det, når det sker og sige ’stop det, stop det!’ For hvis du undlader at kommunikere om sagen, så kan medarbejderne hurtigt tænke, at det nok ikke er så vigtigt. Og så er det et must, at hele ledelsesgruppen går ind i det. Du kan ikke gøre det alene.”

Også på chefgangen

Ledernes undersøgelse viser i øvrigt, at det ikke kun er mobberiet blandt medarbejderne, der bliver mindre og mindre udbredt. Også på de kommunale chefgange er der blevet mindre mobning lederkollegaerne imellem. I 2005 svarede hele 27 procent af lederne, at de havde været udsat for mobning af en eller flere andre ledere. I 2012 er andelen faldet til 16 procent. 

 Undersøgelsen offentliggøres i sin helhed senere i denne måned. 


HR & uddannelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet