Af Jan E. Jørgensen
 | Viceborgmester og folketingspolitiker, Venstre

Folketingsmedlem for Venstre i Københavns Storkreds fra 15. september 2011. Uddannelse: Cand. Jur fra Københavns Universitet. Advokat med møderet for landsret i advokataktieselskabet Horten. Tidligere advokat og miljøkonsulent hos De Samvirkende Købmænd. Politik: Medlem af Folketinget, rådmand i Frederiksberg kommunalbestyrelse og fhv. formand for Børne- og Undervisningsudvalget gennem 12 år. Formand for By- og Miljøudvalget. 

Billede

Regeljunglen trænger til et lugejern

"...ledere, kommuner og regioner skal kunne pege på regulering, som de gerne vil fritages fra. På den måde kan de offentligt ansatte vende tilbage til deres kerneopgaver..."

synspunkt

Som medlem af kommunalbestyrelsen i Frederiksberg kommune ved jeg om nogen, hvor megen tid der bruges på unødigt papirnusseri. Bøvl og bureaukrati fylder i den offentlige sektor, og vi skal simpelthen have luget ud i regeljunglen, hvis vi skal kunne sikre en høj kvalitet i vores kommuner.
Derfor hilser jeg regeringens nye afbureaukratiseringsreform mere end velkommen. Med reformen kan vi sikre, at der bliver brugt mere tid på kerneopgaverne i kommunerne.

Nu er der sikkert nogen derude, der allerede er begyndt at male fanden på væggen, men de kan roligt lægge pensel og malerspand fra sig, for dette bliver ikke en spare øvelse. Snarere tværtimod. Vi foreslår at fjerne administrative byrder og unødvendige regler i den offentlige sektor for i alt fire milliarder kroner fra 2019 til 2022. Og hver eneste krone,  reformen frigør, skal beholdes lokalt. Det kan for eksempel være ude på plejehjemmene eller på børnenes skoler.

Varme hænder skal registrere mindre
Men god kvalitet handler ikke kun om penge. Det handler i høj grad også om at gøre tingene på en klogere måde. Regeringen har for eksempel gennemført en kulegravning af ældreplejen, der viste, at medarbejderne kun brugte halvdelen af deres arbejdstid sammen med de ældre. Det er på ingen måde godt nok. Med reformen vil vi derfor forenkle reglerne og reducere antallet af registreringer, som de offentligt ansatte skal foretage. Vi forventer, at det vil give omkring 2.000 ekstra par hænder til pleje og omsorg. Dette understreger, at vi er nødt til at nytænke vores offentlige sektor.

Regeringens afbureaukratiseringsreform viser, at Venstre tør, hvor andre tier. Eller faktisk tier Socialdemokratiet ikke - de råber ganske højt og skingert op om, at regeringen skærer i borgernes velfærd. Det, mener jeg, er at spille højt spil, eftersom Socialdemokratiet, sidst de havde regeringsansvaret, skar 3,5 mia. kr. i den aftalte serviceramme for kommunerne. Det er selvfølgelig en detalje, man kan komme til at glemme. Og jeg finder egentlig Socialdemokratiets forandringsangst langt mere problematisk. Jeg forstår ikke, at man ønsker at forsvare det bestående, når det bestående tydeligvis ikke virker optimalt.

Borgeren før systemet
Med regeringens afbureaukratiseringsreform viser vi derimod, at vi tør udfordre og nytænke. Vi vil bl.a. starte forsøg med friinstitutioner, hvor plejehjem, skoler, ungdomsuddannelser, dagtilbud og sociale tilbud fritages for statslige regler og lokal regulering. Derudover skal medarbejdere i langt højere grad inddrages og gøres fri af unødige regler. Vi lægger op til, at medarbejdere, ledere, kommuner og regioner skal kunne pege på regulering, som de gerne vil fritages fra. På den måde kan de offentligt ansatte vende tilbage til deres kerneopgaver, som består i at sikre den borgernære velfærd.

Borgeren er nogle steder røget ud i periferien, men han skal i centrum igen. Derfor har vi indført frit valg på en række velfærdsområder, ligesom vi har lavet frikommuneforsøg. Vi tør så at sige lave strukturelle ændringer, når vi vurderer, at det tjener borgeren bedst. Sådan skal det også være. Vi skal altid sætte borgeren før systemet, og det er regeringens afbureaukratiseringsreform et rigtig godt vidnesbyrd om, at vi gør. 

Blog

Organisation & ledelse

Tema: Ordførerne

Tilmeld dig nyhedsbrevet