Magt fordrejning, intriger og forlig

Fagforbund anklager kommunerne for at opdigte og overdramatisere fyringsgrunde, så kommunekassen slipper for erstatninger. DJØF fremlægger her tre konkrete sager, og kontorchef i KL’s juridiske kontor Karsten Thystrup svarer på dem.

Cheffyringer

Af Emil Ellesøe Ditzel | [email protected]

Vordingborg Kommune
I en sag, der både røg ud til lokale og landsdækkende medier, blev en kommunaldirektør i Vordingborg Kommune bortvist. Det skete efter personlige og intrige-agtige beskyldninger fra en enkelt medarbejder. Kommunen påstod, bistået af KL, at kommunaldirektøren groft havde misligholdt sit ansættelsesforhold, og de ville derfor stoppe lønnen med det samme.
Beslutningen om at bortvise kommunaldirektøren blev ifølge DJØF truffet, inden kommunen havde ulejliget sig med at høre kommunaldirektørens kommentarer til hændelsesforløbet.
Efterfølgende frafaldt Vordingborg samtlige anklager i sagen og udbetalte en fratrædelsesgodtgørelse på to års løn plus det løse.

Karsten Thystrup, KL:
Grundlæggende undrer det mig, at DJØF ønsker, at personalesager omtales offentligt i den grad. Der er altid to sider af en historie, og det plejer at være god arbejdsgiverpolitik at værne ansatte og tidligere ansatte imod, at deres personalesager eksponeres offentligt.
Jeg kan bekræfte, at KL rådgav Vordingborg Kommune, men resten af sagsfremstillingen kan jeg på ingen måde bekræfte. Efter offentlighedslovens § 4 kan enhver bede om meragtindsigt i personalesager. Hvis DJØF og direktøren i denne såvel som i de andre sager ønsker sagen fremstillet ud fra kommunernes synspunkt, kan pressen bede om aktindsigt – så kan enhver jo selv læse, hvad sagen handler om.

Frederiksberg Kommune
I juni blev kommunaldirektøren på Frederiksberg, Suzanne Aaholm, opsagt med tre måneders varsel. Frederiksberg Kommune påstår, bistået af KL, at kommunaldirektøren groft har misligholdt sit ansættelsesforhold. De mener, at hun har forsømt sine pligter som kommunaldirektør ved blandt andet ikke at oplyse om konsekvenserne af en administrativ organisationsændring i kommunen. Ifølge DJØF bygger sagen på en konstrueret kritik, som ikke har hold i virkeligheden. De har i to høringssvar søgt at tilbagevise påstandene om pligtforsømmelse, uden at Frederiksberg har ændret syn på sagen.
DJØF har nu anlagt en retssag mod Frederiksberg Kommune med påstanden om, at Suzanne Aaholm bør løses fra sin ansættelseskontrakt på sædvanlig vis og få op til tre års løn.

Karsten Thystrup, KL:
Det er en alvorlig påstand, som DJØF kommer med. DJØF’s udtalelser må forstås således, at Frederiksberg Kommune beskyldes for at begå magtfordrejning. Jeg kan bekræfte, at KL har rådgivet Frederiksberg Kommune, men kan herudover ikke bekræfte fremstillingen af sagen.


Hjørring Kommune
I Hjørring blev en kommunaldirektør fritaget for tjeneste af et flertal i byrådet. Først efter fire måneder fik kommunaldirektøren en begrundelse for, hvorfor han var blevet sendt hjem. Det gik blandt andet ud på, at kommunen, bistået af KL,  mente, at han groft havde misligholdt sit ansættelsesforhold ved at overtræde nogle bevillingsmæssige regler. Der var, ifølge DJØF, også nogle udokumenterede påstande i sagen om, at kommunaldirektøren ”talte mindre pænt til folk”. Først efter otte måneder lykkedes det DJØF at få lavet en forligsmæssig løsning i sagen, og kommunen frafaldt påstanden om grov misligholdelse.
Sagens kerne var ifølge DJØF en presset borgmester, som oppositionen i kommunen ikke kunne komme til livs. Som følge heraf valgte man at gå efter borgmesterens øverste embedsmand.

Karsten Thystrup, KL :
Jeg kender sagen og kan ikke bekræfte den fremstilling, som DJØF gengiver.
Det er hverken DJØF eller KL som tager stilling til, om en tjenestemand – som tilfældet var her – har begået en tjenesteforseelse. Det gør en dommer ved et tjenstligt forhør. I den konkrete sag ønskede DJØF ikke at afvente, at sagen skulle behandles efter tjenestemandsregulativets regler. De ønskede at forlige sagen, uden at der blev gennemført et tjenstligt forhør. Jeg antager, at DJØF er tilfreds med forliget, ellers havde de vel ikke indgået det?

Organisation & ledelse

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet