Løngaa igen under beskydning

Den kontroversielle familiechef fra den tidligere Farsø Kommune, Anne Løngaa, er tilbage i rampelyset. Igen kulegraves hendes arbejde som leder. 

Tema: Morads i Morsø

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

”Jeg afklarer mit ledelsesrum med mine nærmeste ledere”, og ”jeg skaber en organisation, der er lydhør og kan påvirke omverdenen”. Sådan lyder to af Morsø Kommunes ni bud for god ledelse. 

Intentioner og visioner er én ting. Noget andet er hverdagens virkelighed. I Morsø Kommunes familieafdeling er kontrasten mellem vision og virkelighed så skærende, at det har kostet flere ansatte sår på sjælen. Det er i hvert fald det billede, der tegner sig, efter Kommunen har talt med en række af afdelingens tidligere ansatte.

Familieafdelingen i Morsø Kommune har længe været berygtet for at have stor udskiftning i personalet, hvor de ansatte kun holdt til at være i kort tid. I løbet af sidste efterår spidsede forholdene til i en sådan grad, at låget sprang af og slap et politisk stormvejr løs. 

Orkanens omdrejningspunkt var chefen for familieafdelingen, Anne Løngaa, og hendes ledelsesstil. Hun stod for skud med beskyldninger om at manipulere de ansatte og deres sager og for at lede sin afdeling ved hjælp af terror, intrigante rænkespil og mobning. 

Alt sammen til stor skade for de ansatte selv såvel som de udsatte børn, hvis tarv afdelingen har ansvaret for.

Magtkampe og intriger

Kritikken af Anne Løngaa nåede sit hidtidige højdepunkt i juni måned, hvor kommunens økonomiudvalg besluttede at iværksætte en undersøgelse af familieafdelingen. Forud lå et forår med ophedede debatter og magtkampe mellem folkevalgte politikere og de kommunale topledere samt de ansatte i familieafdelingen.

Den mest offensive blandt kritikerne var og er den tidligere formand for kommunens børne- og kulturudvalg, Viggo Vangsgaard (S). Som udvalgsformand havde han en tæt omgang med familieafdelingens ansatte, som han jævnligt holdt uformelle kaffemøder med. Ikke om konkrete sager, men om mere overordnede emner og dagligdagen på ”gangen”.

Den store udskiftning i personalet og fornemmelsen for, at noget var galt, havde længe bekymret ham. Flere gange havde han hørt fra afdelingens familierådgivere, at de følte, de måtte gå på kompromis med deres faglighed, fordi Anne Løngaa pressede dem til at ændre deres indstillinger. 

Stemingen var elendig og mistilliden på afdelingen stor. 

Gik til pressen

Til sidst spidsede situationen så meget til, at Viggo Vangsgaard besluttede sig for at handle. Først ved at råbe den administrative ledelse op og siden ved at gå til borgmesteren. Efter hans eget udsagn mødte han ikke andet end en afvisende mur. Og da en kritisk rapport om arbejdsmiljøet i familieafdelingen slap ud i pressen, gik han til pressen.

”Jeg synes selv, at jeg havde gjort, hvad jeg kunne for at løse problemerne for lukkede døre. Men for at tage en sag op over for administrationen skulle jeg igennem borgmesteren, og der skete ingenting. Derfor så jeg ingen anden udvej end at gå til pressen,” siger Viggo Vangsgaard. 

Frygt for Farsø-sag

Kommunaldirektøren havde ifølge Viggo Vangsgaard afvist en nærmere undersøgelse af forholdene i familieafdelingen med en begrundelse om, at hverken kommunaldirektøren eller borgmesteren havde brug for en ny Farsø-sag. I Farsø havde Anne Løngaa været under stærke beskyldninger om at tvangsfjerne for mange børn ved at ”stramme” indstillinger.

I Morsø Kommune lyder nogle af beskyldningerne på, at Anne Løngaa har ændret på indstillinger for at få børn anbragt på sit personlige prestigeprojekt, institutionen Villa Ville Kulla. Selv om børnene havde et behandlingsbehov, som institutionen ikke matcher.

Også tidligere ansatte i eller med tilknytning til familieafdelingen endte med at gå til pressen og fortalte, hvordan de efter mange års tæt samarbejde pludselig var faldet i unåde hos Anne Løngaa og ledelsen, og fra den ene dag til den næste blev fritstillet og efterfølgende afskediget.

Pressens skriverier førte til, at økonomiudvalget besluttede at hyre to konsulenter fra KL til at gennemføre en undersøgelse af de faglige forhold i familieafdelingen. Her skulle såvel vurderes Anne Løngaas ledelse i forhold til hendes ledelsesret, som Viggo Vangsgaards belæg for de kritiske udtalelser, som han havde fremført i medierne. 

 

Organisation & ledelse

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet