Ledernes dom: Markant forværring af psykisk arbejdsmiljø

I løbet af blot fem år er antallet af ledere, der vurderer det psykiske arbejdsmiljø som 'dårligt' fordoblet.

Stress

Af Redaktionen | [email protected]

Ifølge en ny undersøgelse fra Lederne vurderer 18 procent af lederne, at det psykiske arbejdsmiljø på deres arbejdsplads er 'dårligt'. I 2007, lige inden finanskrisen ramte, var den tilsvarende andel kun ni procent. 

Også når det gælder andelen af de ledere, der karakteriserer arbejdsmiljøet som 'godt', viser undersøgelsen, at det går den forkerte vej. I 2007 bedømte 69 procent af lederne det psykiske arbejdsmiljø som værende godt. I dag er andelen nede på 52 procent.

Hårde spareår

Ud af de 1.873 ledere, der har medvirket i undersøgelsen, er de fleste ansat i private virksomheder. Det fremgår dog af undersøgelsen, at tendensen både er gældende for den offentlige og den private sektor.

Hos Lederne fastslår arbejdsmiljøchef Lars Andersen, at der er tale om en markant udvikling. 

”Store sparerunder, kolleger, der bliver afskediget, og usikre fremtidsudsigter i kommuner og virksomheder er en stærk cocktail for trivslen på arbejdspladsen. Men udfordringerne kan håndteres, og den dårlige stemning kan vendes igen,” siger Lars Andersen. 

Fællesskab som modgift

”Selvom det isoleret set er bekymrende, at andelen af arbejdspladser med et 'dårligt' psykisk arbejdsmiljø er fordoblet, kan man samtidig glæde sig over, at der oven på en langvarig krise fortsat er et godt eller nogenlunde psykisk arbejdsmiljø på flere end otte ud af ti arbejdspladser,” siger Lars Andersen. 

Han advarer både ledere og medarbejdere mod at resignere, selv om det er gået tilbage med arbejdsmiljøet.

”Ofte er medierne fyldt med historier om offentlige arbejdspladser med stress, mobning, chikane, kontrol, overflødige regler og unødig rapportering. Men man kan komme langt, hvis man i fællesskab formår at skabe mening, tillid, engagement, udvikling og arbejdsglæde,” understreger Lars Andersen.  

Kommuner opruster 

Ifølge Lederne er den offentlige sektor i løbet af de seneste år blevet langt bedre til at skabe et sundt arbejdsmiljø blandt andet ved at satse på bedre personaleledelse. 

”Især i kommunerne er der sket en masse tiltag, som går i den helt rigtige retning. For eksempel har man mange steder indført en politik for arbejdsmiljøet, ligesom mange har indført rutinemæssige trivselsmålinger. Samtidig er der kommet langt større fokus på selve ledelsen af medarbejderne. Vi ser også, at rigtig mange kommuner har gjort det obligatorisk, at deres ledere skal gennemføre en formel lederuddannelse. Bedre personaleledelse kan gøre en markant forskel med hensyn til sygefraværet og den almene trivsel,” siger Lars Andersen. 

Ikke råd til rod

Han peger på, at kommunerne tillige har øget deres fokus på forventningsafstemning og på at gøre det klart over for medarbejderne, hvilke opgaver der skal prioriteres. 

”Kommunerne har simpelt hen ikke råd til, at der er rod i arbejdsmiljøet. Sygefravær, konflikter og hyppige udskiftninger i personalet kan dræne enhver organisation for energi og gøre det svært at løse opgaverne. Derfor prøver man nu at forebygge skaderne, inden de sker,” siger Lars Andersen. 

Undersøgelsen offentliggøres i sin helhed i løbet af september på Ledernes hjemmeside: www.lederne.dk   

HR & uddannelse

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet