Ledere vil belønne ansatte for lavt fravær

30 procent af lederne er klar til at belønne medarbejdere med lavt sygefravær kontant, viser en ny undersøgelse fra Lederne.  

Bonusordning

Af Redaktionen | [email protected]

Billund Kommune gør det allerede, Odense Kommune har luftet idéen og Randers Kommune overvejer det ligeledes – kontant belønning til medarbejdere med lavt fravær. 

Meningerne for og imod kolde kontanter som ’lokkemiddel’ er mange, men faktisk mener næsten hver tredje leder, 30 procent, at den enkelte medarbejder skal have kontant belønning, hvis vedkommende har lavt sygefravær, og 29 procent peger på, at afdelingen eller teamet skal belønnes. Det viser en ny undersøgelse, som Lederne står bag.

Arbejdsmiljøchef hos Lederne Lars Andersen finder det først og fremmest positivt, at de kommunale ledere systematisk håndterer fravær. Men han advarer imod at ty til quick-fix-løsninger, når man vil sygefraværet til livs. 

”Man kan ikke købe sig til vedvarende lavt sygefravær, og derfor kan belønningsordninger ikke stå alene. Lavt fravær kræver god, gedigen ledelse, hvor der er fokus på, hvordan man skaber nærvær og trivsel, og griber håndfast ind over for årsagerne til fraværet,” siger Lars Andersen. 

Holdningsændring

På Billund Plejecenter er man i øjeblikket i gang med en prøveordning med belønning af lavt fravær. Tre måneder uden fravær udløser en halv fridag, et halvt år uden fravær giver 1.500 kroner, og har medarbejderne ikke haft en eneste fraværsdag i et helt år, ryger der yderligere 4.000 kroner ind på kontoen. Lisbeth Schmidt, udførerchef i Billund Kommune, er ikke bange for, at man med ordningen ’lokker’ syge medarbejdere på arbejde. 

”Vi har meget ansvarlige medarbejdere, der ved, hvornår de er syge, og hvornår de ikke er. Vores konklusion er, at vi ikke har fået syge medarbejdere på arbejde. Vi havde også en klar aftale med tillidsmændene om, at hvis det skete, skulle vi selvfølgelig mødes øjeblikkeligt, for det er slet ikke det, det handler om,” siger Lisbeth Schmidt. 

Bonusordningen som slutter ved udgangen af 2011 har allerede vist resultater. I det ene team lå fraværet sidste år på 8,99 procent. Efter tre måneder med bonusordningen var fraværsprocenten helt nede på 3,4 procent, og i øjeblikket ligger den på 6,89 procent. Lisbeth Schmidt mener, at en holdningsændring blandt medarbejderne er grunden.

”Du får mig ikke til at sige, at der var nogen, der tidligere pjækkede, men jeg tror, at man har ændret på nogle holdninger. Det kan være, at man førhen hurtigere kaldte noget for sygdom. Hvis man er lidt tung i hovedet om morgenen, prøver man måske at tage en kodimagnyl og gå på arbejde i stedet for at blive hjemme,” siger Lisbeth Schmidt.

Fokus på problemet

En af de første virksomheder til at indføre belønning af lavt sygefravær var Post Danmark. Til forskel fra Billund Kommune var Post Danmarks bonusordning en decideret lodtrækning blandt medarbejdere med lavt sygefravær – en væsentlig forskel, mener Hans Erik Nielsen, personalechef hos Post Danmark. 

”Vi brugte ikke penge som lokkemiddel, men derimod til at skabe fokus på problemet. Grundlæggende har jeg det synspunkt, at medarbejdere får den aftalte løn for at møde op på arbejde, og skal ikke have mere for lavt fravær,” siger han.  

Ordningen sluttede i 2010, men i de to år hvor den kørte, nåede Post Danmark at dele to kontante hovedpræmier på 100.000 kroner ud, samt gavekort mellem 25.000 og 500 kroner. I samme periode faldt sygefraværet med 25-30 procent. 

”Jeg tror ikke, at lodtrækningsprogrammet i sig selv har fået fraværet til at falde, men det har været medvirkende, fordi det har skabt fokus på problemet,” siger Hans Erik Nielsen. Selvom han betegner ordningen som en succes, er han også glad for, at den stoppede igen.

”Det er klart, når man laver noget som det her, skal det være pinligt i orden, og derfor bliver man nødt til at lave en definition af al slags fravær, og hvad der diskvalificerer en medarbejder i at være med i lodtrækningen. Med et slag på tasken, så kostede det vel os en årsløn at holde det ­kørende rent administrativt,” siger han. 

Både hos Post Danmark og i Billund Kommune understreger man, at bonusordningen ikke har stået alene, men har været en del af en større indsats mod fravær. 

Og netop dét er det vigtigste af det hele, når man vil belønne medarbejderne kontant, mener Lars Andersen fra Lederne. 

”Når det handler om at nedbringe fravær er alle instrumenter interessante at kigge på, og bonusordninger kan være et fornuftigt element, men det er et komplekst område, der skal forvaltes juridisk korrekt, ramme de rigtige og passe sammen med virksomhedens kultur og værdier. Men en bonusordning kan aldrig stå alene, men bør altid være en del af en bredere fraværsindsats,” siger han.

 

HR & uddannelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet