Ledere skal have fokus på stress i krisetider

Hver tredje leder ser stress som den største ledelsesmæssige udfordring i forbindelse med en ny krise, viser en ny undersøgelse fra Lederne. Arbejdsmiljøet kan hurtigt komme i klemme i pressede tider, advarer stressforsker. 

Arbejdsmiljø

Af Redaktionen | [email protected]

Frygt for afskedigelser, besparelser og større arbejdspres har fyldt godt rundtomkring på de danske arbejdspladser de senere år. Det lægger et pres på arbejdsmiljøet, som ofte er i risikozonen for at blive glemt i krisetider, hvor der er øget fokus på drift og budgetter.

En ny undersøgelse foretaget af Lederne viser, at mange ledere vurderer arbejdsmiljøet som en vigtig ledelsesmæssig opgave under krisetider. 34 procent af de adspurgte ledere svarer, at det psykiske arbejdsmiljø er den største ledelsesmæssige udfordring i forbindelse med en eventuel ny krise. 32 procent peger specifikt på stress som den største udfordring. 

Krise giver stress

Netop krisetider kræver skærpet opmærksom på det psykiske arbejdsmiljø og stress, mener en af Danmarks førende stressforskere, Bo Netterstrøm, overlæge på Bispebjerg Hospitals Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling. Han oplever, at arbejdsmiljøet ofte bliver nedprioriteret i pressede tider, og at man i krisetider ofte skrotter de fine hensigtserklæringer om trivsel og godt arbejdsmiljø.

”Vores forskningsprojekter viser, at der i de senere år har været større tendens til stress på grund af utryghed. Når der bliver skåret ned og fyret, og medarbejderne mister kollegaer, føler folk sig utrygge. Det kan være svært at se, fordi medarbejderne i krisetider sidder og putter med det,” siger Bo Netterstrøm. 

Han peger på, at et øget arbejdspres i sig selv kan være en stressfaktor. 

”Når der i pressede tider bliver skåret ned på medarbejderne, betyder det ikke, at arbejdsmængden tilsvarende falder. Der skal stadig laves det samme, og det stiller store krav til ledelsen i forhold til at prioritere opgaverne,” siger han. 

Netop ledelsen spiller en stor rolle, når det handler om at sikre et godt arbejdsmiljø i krisetider. I førnævnte undersøgelse er lederne også blevet spurgt til dem selv som ledere. Her svarer næsten halvdelen, 46 procent, at de ser egen trivsel og stress som den største udfordring i forbindelse med en eventuel ny krise. 

”Som leder har man et ansvar for at tage egen stress alvorligt og være opmærksom på egne stresssymptomer. En stresset leder er en dårlig leder, som risikerer at sprede det til medarbejderne,” siger Malene Salskov Amby, arbejdsmiljøkonsulent hos Lederne. 

Hun understreger, at en af ledelsens vigtigste opgaver i forbindelse med krise er at kommunikere klart og jævnligt til medarbejderne, fordi det kan være med til at afværge en oppisket krisestemning. 

”I travle perioder er det vigtigt at melde klart ud til medarbejderne, hvad målet og forventningerne er, så der ikke er uklarheder, der kan være med til at skabe utryghed. Klar kommunikation kan også være med til at mane eventuelle rygter til jorden. Selvfølgelig skal medarbejderne kunne komme til lederen, hvis der er noget, de er bekymrede for, men det er vigtigt ikke at kun at tale krise,” siger Malene Salskov Amby.

Hun mener derimod, at man skal forsøge at fokusere på de muligheder, en krise også kan give. 

”Der er mange måder at håndtere pressede situationer på. Kriser kan i værste fald medføre jobusikkerhed, men de kan også gøre, at man rykker tættere sammen, har fokus på at løfte i flok og skaber plads til nytænkning og innovation,” siger hun. 

Vejledning hjælper

En af de kommuner, der aktivt er gået ind i kampen mod stress, er Varde Kommune. Rundtomkring i kommunen sidder 15 af kommunens medarbejdere, som har fået en uddannelse som såkaldt stressvejleder. De sidder enten centralt i HR eller fysisk i deres egen ’virksomhed’ for eksempel på en skole, plejecenter eller daginstitution. På den måde har de mulighed for at tage eventuel stress i opløbet, ligesom de har god mulighed for at påvirke arbejdsmiljøet, siger Kirsten Mørch Hansen, HR-teamleder i Varde Kommune.

”Udgangspunktet var, at stressvejlederne skulle rundt i hele kommunen, men vores erfaringer viser, at det ikke holder i længden. Det fungerer bedst, når stressvejlederen har en funktion og sin daglige gang i virksomheden. Selvom noget fungerer på én skole, er det ikke sikkert, at det fungerer på naboskolen. Derfor overvejer vi også at uddanne flere stressvejledere, så vi kan have én på hver virksomhed,” siger Kirsten Mørch Hansen. 

Ligesom flere andre kommuner skal Varde Kommune også spare i år. Men Kirsten Mørch Hansen mener ikke, at man kan tale om decideret krise i kommunerne. 

”Det er vores hverdag. Vi bliver ved med at være pressede, for vi får ikke flere penge. Vores nye fokusområde er derfor at gøre medarbejderne stærke til forandringerne ved at tydeliggøre de brede kompetencer. Det kan ruste medarbejderne til for eksempel forflytninger, så de ikke vil føle sig lige så pressede,” ­siger Kirsten Mørch Hansen.

 

Arbejdsmarked

HR & uddannelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet