Ledere lukker øjnene for sløseri

Omkring hver sjette medarbejder i det offentlige oplever, at deres chef sjældent reagerer på dårlige præstationer. Problematisk og udtryk for slap ledelse, lyder kritikken.

Sjusk

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Offentlige ledere ser igennem fingrene med sjuskede præstationer og dårlig opførsel. I en ny undersøgelse svarer 57 procent af de kommunalt ansatte, at lederen kun sjældent sætter ind over for en dårlig præstation i deres afdeling. Bedre ser det ikke ud i regioner og staten, hvor henholdsvis 60 og 59 procent svarer det samme, viser undersøgelsen lavet af konsulentvirksomheden Ennova A/S.

”Det her afspejler for mig at se en slap ledelse,” siger professor i organisations- og ledelsesteori Steen Hildebrandt fra Aarhus Universitet.

Konsekvensen er sløsede medarbejdere, vurderer han.

”Hvad skal så i grunden motivationen være for at lægge sig i selen og sørge for at lave gode præstationer? Det er en meget, meget dårlig kultur, hvis man gerne vil have gode resultater,” siger Steen Hildebrandt.

Misforstået beskyttelse

Professor Per Nikolaj Bukh fra Aalborg Universitet finder undersøgelsens resultat meget problematisk.

”Det er jo tit misforstået beskyttelse af den enkelte medarbejder, fordi man overser, hvad de andre medarbejderes holdning til det måtte være,” siger Per Nikolaj Bukh, der blandt andet forsker i offentlig ledelse.

Han forklarer, at netop feedback og en oplevelse af fairness i en organisation har stor betydning for medarbejdernes tilfredshed med jobbet. Og jo mere tilfredse medarbejdere, des bedre præstationer.

Formanden for kommunaldirektørforeningen i Danmark (KOMDIR) er overrasket over svaret fra medarbejderne.

”Det overrasker mig, at 57 procent af medarbejderne ikke mener eller føler, at der er tilbagemelding på de dårlige præstationer, fordi det er almindelig god skik i kommunal ledelse, at man anerkender de gode præstationer og er opmærksom på de dårlige,” siger Bjarne Pedersen.

Dårlige ledere

Han mener imidlertid ikke, at der er tale om en for blød ledelsesstil, men at resultatet måske i højere grad afspejler tillid til medarbejderne, og lederne derfor ikke hele tiden påtaler, hvad der er godt og skidt.

I private virksomheder svarer 47 procent af de adspurgte, at chefen lukker øjnene for dårlige præstationer.

Samtidigt viser undersøgelsen, at omkring en tredjedel af de ansatte i kommunerne dumper deres ledere. De har svaret, at de oplever lav ledelseskvalitet i dagligdagen. Samme andel mener omvendt, at deres nærmeste leder gør det rigtig godt. I årets undersøgelse er lederen blevet vurderet på tre ting; om afdelingen når sine mål, om lederen udvikler afdelingen til at blive mere succesfuld i fremtiden og til slut på lederens evne som leder.

De kommunale ledere gør det dog lige så godt eller skidt som de private, viser undersøgelsen.

Arbejdsmarked

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet