Lær at elske nedskæringer

Besparelser og effektiviseringer kan vendes til noget positivt, hvis du lærer at tackle udfordringerne og kan se det positive i de nye rammer, mener konsulent.

Forandring

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Fyresedler, effektivisering af arbejdsgangen og nedskæringer, nedskæringer, nedskæringer. Det hører til den knap så spændende del af en leders daglige virke, når der står besparelser på tavlen. Men nedskæringer er ikke altid en ubetinget dårlig ting, mener udviklingskonsulent i Center for Offentlig Kompetenceudvikling, COK, Lisbeth Christensen som blandt andet afholder kurset ’Lær at elske nedskæringer’. Men kan man lære at elske nedskæringer?

”Ja, det kan man. Man kan ikke lære at elske at fyre medarbejdere, men man kan lære at elske at agere i de nye rammer, der bliver givet,” siger Lisbeth Christensen, som understreger, at det kræver en positiv tilgang at vende besparelser og nedskæringer til noget konstruktivt.  

”Det er aldrig sjovt at fyre medarbejdere, men sommetider sker der også nye ting. Og skrappere rammer kan faktisk få kreativiteten i spil, så man tænker i nye muligheder. Hvis man griber situationen rigtigt an, kan man opleve, at det skaber både effektivitet og trivsel.” 

Nye øjne

Ideen med at vende nedskæringer til noget positivt tager afsæt i Otto Scharmers U-teori, hvor tanken er, at man selv kan være med til at forme fremtiden, blandt andet ved at give slip på de ting, der ikke fungerer:

”Man skal kigge på den daglige trummerum og den daglige praksis for at se med nye øjne på, hvordan vi kan gøre det her anderledes og måske bedre. Hvis man er positiv, kreativ og nytænkende i forhold til, hvordan man organiserer sit arbejde, kan det godt bringe noget bedre med sig end tiden, der var før,” siger Lisbeth Christensen. 

Og det har Henny Lynggaard oplevet i praksis. Hun er dagtilbudsleder for seks afdelinger i Aarhus Kommune og den positive tilgang har hjulpet hende til at styre krav om effektiviseringer og nedskæringer helt anderledes end ellers.

”Jeg vil ikke sige, at jeg har lært at elske nedskæringer, men jeg har faktisk lært at elske forandringer og jeg er blevet bedre til at tænke innovativt og forfølge små initiativer,” siger Henny Lynggaard. Og den taktik har givet pote: 

”Det giver arbejdsglæde, det højner fagligheden, og jeg kan også læse i trivselsrapporten, at det øger trivslen, at medarbejderne får indflydelse på deres eget arbejde,” siger Henny Lynggaard. 

Lær af fremtiden

For fire år siden gik Henny Lynggaard fra at være leder af en enkelt institution til at have ansvaret for fem. Krav om besparelser og effektiviseringer blev en del af hverdagen og satte mere fokus på ressourcerne, og det har blandt andet betydet, at alle ikke behøver have tjek på alt, så længe medarbejderne kender deres eget ansvarsområde. 

”Måden at arbejde på er blevet mere professionel, og vi har meget mere fokus på den enkeltes kompetence­udvikling. Der er kommet mere vidensdeling, og vi er meget bevidste om, at det er de gode historier, vi skal tage med os,” siger Henny Lynggaard.

HR & uddannelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet