ordførerne

Af Mette Thiesen
 | kommunalordfører , Nye Borgerlige

Mette Thiesen har i alt ti ordførerskaber i Folketinget og er desuden medlem af Hillerød Byråd for Nye Borgerlige.

Lad magten følge med ansvaret

Fagpersoner og institutionsledere udnytter skattekronerne bedre, hvis de får frihed og tillid til at bruge deres viden, skriver Nye Borgerliges kommunalordfører.

ordførerne

De fleste partier siger i dag, at de ønsker mere decentralisering. Desværre er der stor forskel på, hvad de siger, og hvad de gør. Godt nok har vi meget decentralisering, når det kommer til at lade kommunerne styre vores velfærd fremfor Christiansborg. Men rigtig decentralisering er at lade fagpersonerne gøre, hvad de er bedst til på den enkelte institution.

Det er nu engang sådan, at den enkelte leder på den enkelte skole bedst ved, hvordan skolen skal drives. Og den enkelte leder af en vuggestue ved bedst, hvordan man driver vuggestue. Det ansvar skal ligge hos de enkelte ledere og ikke hos politikerne på Christiansborg eller hos politikerne i kommunen.

Mindre kontrol, tak

Forståelsen af, at den enkelte ansvarlige fagperson ved bedst, er udgangspunktet for, hvordan vi skal drive vores institutioner og velfærdstilbud. Alt for længe er det gået den modsatte vej: Mere statslig og kommunal kontrol, mindre tillid til fagpersoner og en evigt stigende trang fra politikernes side til at ville detaljestyre og sætte sit præg på tingene.

  Jeg har selv været skolelærer og afdelingsleder på en skole, så jeg ved, hvor meget man kunne gøre for børn og unge, hvis man fik friheden til det. 

I Nye Borgerlige vil vi det modsatte: Mindre politikerstyring, mindre DJØF’eri og mere tillid til dem, der har ansvaret. Jeg tror på, at de, der har ansvaret, faktisk også kan løfte det. For når man bliver vist tillid og respekt, så gør man også helt automatisk det bedste, man kan.

Det handler med andre ord om frihed under ansvar. Det er en god borgerlig tilgang til det enkelte menneske og vores offentligt ansatte at møde dem med krav om ansvarlighed, men samtidig give dem frihed til at udfolde deres kompetencer og viden til gavn for borgerne. 

Tillid er det hele værd

Politikere på Christiansborg og i kommunerne skal i videst muligt omfang blande sig udenom og overlade ansvaret til de fagpersoner, der er ude på institutionerne, skolerne, plejehjemmene osv.

Forudsætningen for den form for decentralisering er tillid. Jeg har stor tillid til de offentlige ledere og ansatte. Jeg har selv været skolelærer og afdelingsleder på en skole, så jeg ved, hvor meget man kunne gøre for børn og unge, hvis man fik friheden til det. 

  Desværre er der i dag ikke den form for tillid; alt skal måles og vejes, godkendes og kontrolleres.

Desværre er der i dag ikke den form for tillid; alt skal måles og vejes, godkendes og kontrolleres. Hvis vi for en gang skyld prøvede at vise tillid – og selvfølgelig slå hårdt ned, hvis tilliden misbruges – kunne det faktisk være, at vi ville få offentlige institutioner, der står mål med de skattekroner, vi bruger på dem. Det, synes jeg, er rimeligt at kræve – og skabe rammerne for.

Mette Thiesen er både medlem af Folketinget og medlem af Hillerød Byråd for Nye Borgerlige

Blog

Børn & unge

Kommunikation

Organisation & ledelse

Tema: Ordførerne

Tilmeld dig nyhedsbrevet