Billede
Flere lande og udenlandske havne har indført forbud mod brugen af åbne scrubbere. To organisationer savner dansk forbud. Her er det Københavns Nordhavn.
Jens Dresling, Ritzau Scanpix

Krydstogtskibe kan frit skylle forurenet vand ud i kommunale havne

For at overholde krav om luftforurening skyller skibe forurening ud i vandet i stedet. Danske Havne er bekymrede, og to miljøorganisationer ønsker forbud.

miljø

Af Jeppe Emil Gurlev | [email protected]

Svovl, sod og tungmetaller fra krydstogtskibe kan frit skylles ud i havne og i danske farvande. Danmark står nemlig uden et forbud mod, at skibe ‘skrubber’ skorstenen ren og skyller sundhedsskadelige partikler ud i havet og havnen. 

For at skåne luften og overholde internationale krav bruger flere skibe en ‘åben scrubber’, der er en teknisk løsning, som renser røgen i skorstenen. Men forureningen ender i stedet i vandet, når skibene har motoren tændt, og røgen bliver renset og derefter skyllet ud i havet eller havnen. 

Danmark har ikke forbudt brugen, selvom flere lande og havne allerede har sortlistet de åbne scrubbere. I flere tyske havne og i nogle norske fjorde har man inden for de seneste år nedlagt forbud. 

Havne ønsker forurening undersøgt

Organisationen Danske Havne, der repræsenterer både private og kommunalt ejede havne, mener, at myndighederne burde give lov til, at havnene ud fra et forsigtighedsprincip kan indføre forbud mod de åbne scrubbere. 

Danske Havne ønsker derudover at undersøge miljøpåvirkningen fra rensevandet. Særligt to grunde gør organisationen bekymret, forklarer Kasper Ullum, der er miljøkonsulent i Danske havne. 

- Det kan koste ekstra for havnen at rense, hvis det forurener sedimentet på bunden af havnen. Derudover har havnene også en interesse i, at der er et rent havnemiljø. Der synes vi, at åbne scrubbere kan være bekymrende, siger han.  

Derfor er Danske Havne gået i dialog med myndighederne for at finde ud af, om der er mulighed for, at man kan indføre et forbud mod de åbne scrubbere, ligesom andre lande og havne har indført. 

- Vi har ikke fået en klar tilbagemelding på, om havnene kan forbyde de åbne scrubbere. Som havn har man en modtagepligt overfor skibene, og Danske Havne har modtaget en tilkendegivelse, om at den pligt står i vejen for, at man kan indføre forbud. Vi afventer endnu Miljøministeriets tilkendegivelse i sagen, siger han og fortsætter: 

- Vi synes, at der er skal være en national beslutning om et muligt forbud. Det skal i sidste ende ikke være den enkelte havn, der skal vurdere det. 

Skibe skåner luften, men skader vandet

Selvom forureningen er undersøgt i enkelte rapporter, er det svært endeligt at konkludere, hvordan udledning af svovl, sod og tungmetaller påvirker dyr og planter i havnene og i havet. 

Danmark burde dog klart arbejde på et forbud mod brugen af de åbne scrubbere. For der findes gode alternativer i både renere brændstof og scrubbere, der ikke udleder forureningen i vandet. Det mener Henning Mørk Jørgensen, der er rådgiver for vandmiljø og hav- og fiskeripolitik i Danmarks Naturfredningsforening. 

- Jeg synes simpelthen ikke, det er i orden, at man bare veksler luftforurening til vandforurening. Vi har i forvejen store problemer med at overholde de kemiske krav til vandkvaliteten i danske farvande. Det her gør det bestemt ikke bedre, siger han.

- Havnene er et sted, hvor man ikke skal bruge de åbne scrubbere. En havn er et lukket havområde. Man får belastet havnen, når der ligger et skib og scrubber der, for de udleder ret store vandmængder. Skibe ved kaj bør få deres strøm fra land i stedet, siger han. 

Åbne og lukkede scrubbere:

En scrubber bruges til at rense udstødningsgasser fra skibe.

Den åbne scrubber renser røgen fra med saltvand. Svovl og sodpartikler skilles fra gassen og opløses i vandet. Svovlgasserne bindes i vandet som sulfater, og også en del af sodpartikler vil fanges, inden rensevandet lukkes tilbage ud i havet.

I den lukkede scrubber bliver udvasket svovl og sod ikke sendt direkte ud i havet. Sodpartikler opsamles i en tank og sendes til egnede modtagefaciliteter i land.

Kilde: Danske Havne

Danmark skal følge trop med andre lande

Udledningen af de skadelige stoffer fra de åbne scrubbere kan potentielt give problemer for havnene. De skal nemlig overholde EU's krav for vandmiljøet, der pålægger staten at sørge for god vandkvalitet.

Kåre Press-Kristensen, der er seniorrådgiver i det Rådet for Grøn Omstilling, mener, at Danmark burde forbyde skibe at udlede rensevandet fra scrubberne i danske farvande og havne. 

- Hvis vi vil have et godt havmiljø, så skal vi jo ikke udlede forurening i havnene og havet. Langvarig påvirkning af de stoffer, der udledes, kan skade økosystemerne. Det er netop derfor, at man har EU’s vandrammedirektiv. Det skal også opfyldes ved krydstogthavne, siger han.

Det hænger det ikke sammen, at mange kommuner ønsker, at borgere både skal kunne fiske og bade i havnene, samtidig med, at man tillader skibe at skylle forurening ud i vandet, mener Kåre Press-Kristensen. Derfor må Danmark iføge ham følge trop med andre lande og forbyde udledningen af scrubbervand.

- Vi synes, at Danmark bør stå frem og sige, at vi ikke ønsker de her udledninger i havnene eller danske havområder. Vi skal gøre ligesom mange andre lande og forbyde de åbne scrubbere, siger han og tilføjer:

- Danmark har tradition for at passe godt på vores vandmiljø. Vi er normalt et foregangsland med at passe på vandmiljøet og grundvandet. Derfor undrer det mig, at man ikke har handlet på det her område endnu.

Teknik & miljø

Tilmeld dig nyhedsbrevet