Billede
Center for Byens Anvendelse står bl.a. for at vedligeholde vejanlæg og grønne områder i Aarhus Kommune. Siden efteråret 2016 har afdelingen dog været ramt af en stribe sager om regelbrud, mistænkelige aftaler og privatlignende indkøb.
Casper Dalhoff / Ritzau Scanpix

Først blev medarbejderne fyret i strid med reglerne, så blev chefen bortvist og politianmeldt

Siden efteråret 2016 har Aarhus Kommune været ramt af en omfattende skandalesag, der tilsyneladende ingen ende vil tage. I denne uge fik kommunen igen kritik.

skandalesag

Af Tobias Hansen Bødker | [email protected]

Mailen fra afdelingslederen begyndte med ordene "et lille hulk forhåbentligt mellem os" og var sendt direkte til den øverste direktør i Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, Erik Jespersen.

Det var tirsdag den 8. oktober 2013, og det var den første gang i de 17 år, hvor afdelingslederen havde været ansat i Aarhus Kommune, at han havde valgt at springe et ledelseslag over, forklarede han i sin mail til direktøren.

Mailen handlede om forholdene i den kommunale afdeling Natur og Vej Service. Her arbejdede afdelingslederen, og han skrev til direktøren, fordi han ønskede »bevågenhed« fra den øverste ledelse. Han følte sig dårligt behandlet af sin chef, Claus Pedersen, og han håbede, at mailen til direktøren ville forblive fortrolig.

- Hvorfor nu alt det klynk? Fordi i går kom min forvaltningschef ind til mig og indledte en samtale med, at jeg ikke kunne kritiseres for mit arbejde, men at han kedede sig, og derfor ville have nogle af mine arbejdsopgaver, skrev han bl.a. i sin mail.

Men afdelingslederen hørte aldrig fra direktør Erik Jespersen.

I stedet videresendte direktøren mailen til den chef, Claus Pedersen, som mailen handlede om, og tidligt om morgenen den efterfølgende dag blev afdelingslederen og resten af ledergruppen i Natur og Vej Service indkaldt til et møde.

Ifølge en rapport fra revisionsfirmaet EY fik afdelingslederen foran sine kolleger at vide på mødet, at han var "temmelig naiv," hvis han forventede, at direktøren ikke "straks" ville sende mailen videre til chefen. Claus Pedersen fortalte også, at "ingen nogensinde skulle køre bag om ham og gå til Erik (Jespersen, red.)," hvis de var utilfredse.

- Han fortæller mig, hvor ussel og pinlig jeg er for NVS. Både i min skriftlige formulering og stavning, at en som mig burde finde sig i alt, for jeg kunne når som helst udskiftes med en anden, husker afdelingslederen ifølge rapporten.

Mistanke om bestikkelse

Mailen fra oktober 2013 og det efterfølgende møde er et af en række eksempler på, at medarbejdere i både Natur og Vej Service og Center for Byens Anvendelse i Aarhus har forsøgt at gøre den øverste kommunale ledelse opmærksom på problemer under den nu bortviste og politianmeldte forvaltningschef, Claus Pedersen, der har været chef i begge afdelinger.

Detaljerne fra mødet er beskrevet i en rapport fra EY, der har undersøgt ledelsens rolle i en sag om bl.a. muligt misbrug af skattekroner, mistanke om bestikkelse og en lang række brud på lovpligtige og interne udbudsregler. I december 2016 kostede sagen Claus Pedersen jobbet, og i juni sidste år blev Erik Jespersen fyret som direktør.

Fire måneder forinden fyringen, i marts sidste år, gav Arbejdsmiljøstyrelsen to påbud til Aarhus Kommune efter omfattende problemer med mobning af kommunale medarbejdere.

Og i denne uge, mandag den 9. april, er der udkommet endnu en omfattende rapport om skandalesagen, der tilsyneladende ingen ende vil få.

I rapporten - der er udarbejdet af Advokatfirmaet Poul Schmidt/Kammeradvokaten - fremgår det, at flere kommunale medarbejdere er blevet fyret i strid med reglerne. En påstand, som flere af de personer, som nu har fået medhold, tidligere har fortalt om offentligt, men som er blevet afvist af Aarhus Kommune.

Klagede over fyring i 2012

Ifølge Kammeradvokaten, der har gennemgået 5.500 siders materiale fra 21 personalesager, er fire fyrede medarbejdere blevet så dårligt behandlet, at de nu skal have udbetalt en erstatning af Aarhus Kommune.

Syv skal have en "beklagelse" for kommunens behandling af dem, og to personer har fået ret i, at de blev uberettiget fyret, og at de ville have haft ret til en godtgørelse, hvis det ikke var, fordi reglerne om forældelsesfrist er overskredet.

Den tidligere direktør i Teknik og Miljø, Erik Jespersen, har ikke ønsket at kommentere sagen. Han skriver dog i en sms til kommunen.dk, at "det er godt for parterne, at personalesagerne nu er belyst af eksterne eksperter."

Men hvordan kunne det komme så vidt? Og hvad kan Aarhus Kommune lære af sagen?

Det har Kim Dybris et bud på. Han er en af de fyrede medarbejdere, som ifølge Kammeradvokaten ville have haft ret til en godtgørelse, hvis hans sag ikke var forældet. Han mener, at Aarhus Kommune fremover skal lytte til advarsler og henvendelser om mulige problemer fra både tidligere og nuværende medarbejdere.

Han fortæller til kommunen.dk, at han allerede i 2012, kort efter sin fyring fra en stilling som specialarbejder i Natur og Vej Service, første gang klagede over fyringen til Aarhus Kommune. Svaret blev, at der ikke var hold i hans påstand om, at han var blevet uberettiget fyret.

En af de kommunale topledere, som i 2012 blev kontaktet af Kim Dybris, er den nuværende rådmand i Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek (V), der dengang var vikarierende rådmand i forvaltningen.

- De skulle have hørt min historie. Det synes jeg var en forpligtelse for rådmanden, magistraten og direktøren. At høre min historie. Men det ville de jo ikke, siger han.

Uberettiget fyring

Igen i 2013 fik rådmanden en henvendelse om Kim Dybris' sag. Denne gang i form af et læserbrev, hvor han blandt andet skrev, at det var hans indtryk, "at angst for at blive mobbet og fyret præger mange, så ingen ytrer sig kritisk overfor systemet".

Kort efter sendte Kim Dybris' søster læserbrevet til hele byrådet i Aarhus, heriblandt borgmester Jacob Bundsgaard (S) og Bünyamin Simsek (V), og skrev ifølge JP Aarhus:

"Mit forslag er, at I undersøger sagerne. Taler med tillidsfolk (og tidligere tillidsfolk), ansatte og især fyrede medarbejdere."

   - Hvem skal tage sig af det, når personaleafdelingen ikke vil? Så er der kun rådmanden og borgmesteren. Jeg skrev endda også til Mette Frederiksen. Jeg synes, at de skulle have lyttet til mig. 

Men der sketet intet, og i denne uge, seks år efter fyringen og efter talrige klager og henvendelser til kommunen, har Kim Dybris nu fået Kammeradvokatens vurdering af sin sag. Han har fået medhold i, at han er blevet uberettiget fyret. Han er ifølge advokaterne blevet så dårligt behandlet, at han ville have ret til ni måneders fuld løn. Men nu er sagen forældet, og han får ikke en krone.

- Jeg er så skuffet. De kunne have lyttet til mig allerede i 2012. De kunne have mødtes mig, da jeg blev afskediget, og så ville de have hørt noget andet, end det, de hørte fra Claus Pedersen, hvor jeg blev udlagt som utroværdi, siger Kim Dybris, der betegner det, han har oplevet i Aarhus Kommune, som "systemmobning udover alle grænser."

- Min sag var kritisk. Jeg blev jo fyret uberettiget. Hvem skal tage sig af det, når personaleafdelingen ikke vil? Så er der kun rådmanden og borgmesteren. Jeg skrev endda også til Mette Frederiksen. Jeg synes, at de skulle have lyttet til mig. Så havde vi måske fået afsluttet sagen dengang og der ville ikke have været så store problemer i Teknik og Miljø. Skandalen var måske blevet opdaget noget før, siger han. 

Så sent som i foråret 2017 klagede Kim Dybris igen over sin fyring. Svaret fra Aarhus Kommune lød denne gang, at fyringen havde "afsæt i en konkret og individuel vurdering" og at der "heller ikke i forbindelse med udredningen i den medieomtalte sag" er "fremkommet oplysninger, der ændrer Teknik og Miljøs forståelse af disse konkrete forhold"

- Vi finder derfor ikke anledning til at genåbne din personalesag, lød det i svaret, som kommunen.dk har fået adgang til.

Et uhørt ledelsessvigt

Rådmand Bünyamin Simsek har ikke ønsket at stille op til et interview. Han oplyser i stedet via sin pressechef, at "hans rolle i sagen i 2013 har været afdækket i tidligere undersøgelser og interviews."

Kristian Würtz (S), som var rådmand for teknisk forvaltning 2014-2017 og nu er rådmand i Børn og Unge, siger, at Aarhus Kommune "naturligvis" kan lære af den lange række af problemer, regelbrud og overhørte advarsler, som er kommet frem.

- Ikke mindst skal vi være bedre til at sikre, at berettiget kritik kommer frem i tide, og vi skal føre bedre kontrol med forbruget i afdelingen. Det er der taget en række skridt til, siger Kristian Würtz, der bl.a. henviser til, at byrådet har besluttet at indføre en whistleblower-ordning.

Det skete efter et politisk pres uden om Socialdemokratiet, men i dag mener partiet, at en sådan ordning "kan være en af vejene til at forhindre en lignende situation i fremtiden."

   Når det kunne gå så galt i sagen, hænger det jo sammen med, at Aarhus Kommune - og dermed en stribe medarbejdere - har været udsat for et uhørt ledelsessvigt fra navnlig den tidligere forvaltningschef.

- Når det kunne gå så galt i sagen hænger det jo sammen med, at Aarhus Kommune - og dermed en stribe medarbejdere - har været udsat for et uhørt ledelsessvigt fra navnlig den tidligere forvaltningschef, siger rådmanden.

Men tiden kan som bekendt ikke skrues tilbage, siger rådmanden. Hvis den kunne, skulle sagen tidligere have haft personalemæssige konsekvenser, mener han.

- Jeg ville ønske, at jeg tidligere havde mistet tilliden til forvaltningschefen. Der er igen tvivl om, at havde vi tidligere bragt det samarbejde til ophør havde vi allesammen, og ikke mindst de forurettede medarbejdere, været megen smerte foruden, siger Kristian Würtz.

Udbredt frygtkultur

En del af kulturen blandt medarbejdere i de to kommunale afdelinger har tilsyneladende været frygten for at få en fyreseddel.

Under en tjenstlig samtale i marts 2017 har en afdelingsleder i Natur og Vej Service – som siden har fået en skriftlig påtale for at bruge skattekroner til et privatkøb – forklaret, at der i afdelingen har været en kultur, hvor medarbejdere "på den hårde måde" har fået at vide, hvad de skulle, hvis de "stiller spørgsmål/er kritisk."

Det viser et internt dokument, som kommunen.dk er kommet i besiddelse af. Ifølge dokumentet har medarbejderen under den tjenestelige samtale forklaret, at navnet på en medarbejder, der blev fyret, endte med at blive et internt udtryk for, "hvad der kunne ske," hvis ansatte var kritiske over for ledelsesstilen.

Flere fyrede medarbejdere har tidligere berettet om en sådan frygtkultur, og med konklusionerne i den nye advokatrapport tyder noget på, at det har været med god grund. Hvert fald konkluderer Kammeradvokaten, at flere sager er udtryk for, at man har lagt "et usagligt pres" på ansatte, "tilsyneladende" for at få dem "til selv at forlade arbejdspladsen." I enkelte tilfælde "på en urimeligt grov måde." 

Selvom flere af de tidligere ansatte nu har fået medhold, overvejer flere ifølge JP Aarhus at føre sagen ved Civilretten.

Også Kim Dybris vil gå videre med sin sag. Han håber i første omgang, at Aarhus Kommune på trods af forældelsesfristen vil tage kritikken til sig og udbetale godtgørelsesbeløbet.

- Vi har kæmpet og kæmpet for en lukket dør. Nu kunne jeg godt snart tænke mig, at døren ville blive åbnet, siger han.

Kommunen.dk har uden held forsøgt at få en kommentar fra den tidligere forvaltningschef Claus Pedersen.

Kort fortalt

Hele sagen begyndte i efteråret 2016. Århus Stiftstidende afslørede, hvordan forvaltningschef Claus Pedersen i strid med udbudsreglerne havde hyret flere bekendte til at levere varer og ydelser til kommunen. Samtidig betalte leverandørerne sponsorater til en badmintonklub, hvor Claus Pedersen sad i bestyrelsen.

Siden rullede sagen videre i både Århus Stiftstidende og JP Aarhus. Afsløringer om flere brud på udbudsregler og indkøbsaftaler, chefseminarer med store mængder kød og alkohol, mistænkelige indkøb af vin og madvarer blev pludseligt hverdagslæsning for den kommunale ledelse.

En uvildig revisionsundersøgelse blev sat i gang, og i december 2016 kom det frem, at EY mistænkte Claus Pedersen for underslæb, fordi chefen havde foretaget privatlignede indkøb af tøj, bl.a. til børn. Forvaltningschefen blev derfor bortvist.

Da den første rapport om sagen kom frem i marts 2017 var det med alvorlige anklager mod Claus Pedersen. Han er i dag mistænkt - ikke bare for underslæb - men også for bestikkelse og tjenesteforsømmelse. Det viste sig, at den første rapport, modsat den officielle udmeldning, ikke havde undersøgt den kommunale topledelses rolle i sagen, og efter et politisk pres for endnu en undersøgelse om ansvaret, lå rapport nummer to klar i juni 2017. Direktør Erik Jespersen blev fyret, HR-chefen forflyttet og flere andre ledende medarbejdere fik påtaler - en enkelt en skriftlig advarsel.

Østjyllands Politi oplyser, at sagen stadig er under efterforskning, men at "flere personer" er blevet sigtet. 

HR & uddannelse

Organisation & ledelse

Teknik & miljø

Tilmeld dig nyhedsbrevet