Kørestolsfodbold, nej tak. Curling, OK!

En mand med handicap spurgte sin kommune om lov til at bruge sin kørestol til en sportsaktivitet. Det satte et større embedsapparat i gang med at finde ud af, at curling slider mindre end kørestolsfodbold.

Regelrytteri

Af Morten Munkholm | [email protected]

Vil du som borger med handicap dyrke sport, skal du tænke dig godt om, før du går i gang.

Det må være læresætningen efter en speget diskussion, der tager udgangspunkt i Odense Kommune.

Her viste et indslag på TV2 Fyn for nylig, at en mand ikke fik lov til at bruge sin kørestol til at dyrke sport, fordi det ville slide for meget på kørestolen.

Fortørnede borgere

Sagen vakte røre i kommunen og på de sociale medier, og så måtte rådmand Per Berga Rasmussen (EL) ud at sige, at det bare var regelret snak. Selvfølgelig skal du som borger med handicap kunne bruge dit hjælpemiddel til idræt.
Det samme mente borgmester Anker Boye (S), da en fortørnet borger havde slået en sur besked med et link til indslaget op på hans Facebook-profil. Anker Boye svarede i kommentarfeltet:

- Dyrk du bare din idræt, Jan - det manglede bare.

Men sagen endte ikke her. For også social- og ligestillingsminister Manu Sareen (R) blev  draget ind i kørestolsmiseren. Den fodboldglade minister blev af DF’s Karina Adsbøl afkrævet svar på, hvorvidt det var rimeligt at sige nej til at bruge hjælpemidler til sport. Og så måtte han til tasterne.

- Jeg synes ikke, at det er rimeligt, hvis en kommune træffer beslutning om, at et hjælpemiddel ikke må anvendes til idrætsudøvelse helt generelt, skriver Manu Sareen.

Ja til curling
Men loven giver ifølge ministeren kommunen ret til at afvise, at en borger kan bruge sit hjælpemiddel til at dyrke opslidende sport med. Og her er det ifølge Manu Sareen vigtigt at vurdere, hvad der slider mest.

- Kommunen har overfor ministeriet oplyst, at beslutningen om, at kørestolen ikke måtte anvendes til sportsaktivitet, ikke knyttede sig til curling som beskrevet i artiklen og vist i indslaget, men derimod til køretolsfodbold, som generelt må antages at udgøre en større belastning for en kørestol end curling, slutter han sit svar.

Allerede inden Manu Sareen kom til tasterne, havde Odense Kommune dog fundet ud af, at diskussionen om, hvorvidt curling eller kørestolsfodbold slider mest, var ret ligegyldig.

Det viste sig nemlig, at kommunen havde glemt at gøre borgeren opmærksom på, at vedkommende kunne få et hjælpemiddel specielt til sin sportsaktivitet. Det krævede blot, at vedkommende søgte via en anden paragraf i en anden af kommunens afdelinger, lød det i en pressemeddelelse. Og dermed er der sat foreløbigt punktum i sagen.

Organisation & ledelse

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet