Kompetencer frem for kronologi

Et CV starter med det nyeste og bevæger sig så bagud i tiden. Men der kan være andre måder at udnytte tilbageblikket end blot at liste det op med stillingsbetegnelser, årstal og eksamener.

Prioritering

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

 

”Et livet må leves forfra, men kan kun forstås bagfra,” sagde Søren Kierkegaard engang. Det samme synes at være tilfældet med den måde, vi anskuer vores karriere, når den skal opsummeres i et CV. Men retroperspektivet tilbyder andre muligheder end blot at liste vores arbejdserfaring op efter et slavisk kronologisk princip. Inden for kunsten at skrive et CV er et nyt fænomen begyndt at melde sig på banen. Kompetence-CV’et eller det funktionsopdelte CV.

Her bruges tilbageblikket lidt som revisionistisk historieskrivning. Fortiden skal beskrives på en måde, der får os til at fremstå mere fordelagtig i forhold til noget, vi ønsker at opnå fremadrettet. Og her former man sine kategorier og prioriteringer ud fra den historie, man ønsker at fortælle om sig selv.

I et kompetence-CV dropper du kronologien og sorterer i stedet efter dine kompetenceområder som eksempelvis projektledelse eller budgetstyring. Kompetence-CV’et kaldes nogle gange for det funktionsopdelte CV, siden det fokuserer på funktionsområder i stedet for ansættelser eller uddannelsesområder.

Godt til karrierespring

Fordelen ved et kompetence CV er, at du kan fremhæve kompetencer du har – selvom de måske kun har været delområder i dine tidligere jobfunktioner. Det kan være en god idé at anvende et kompetence-CV, hvis du ønsker at foretage et brancheskift, har været længe i samme lederjob eller har gået ledig i en periode.

Ulempen ved et kompetence-CV er, at mange arbejdsgivere ikke er vant til det. DJØF anbefaler derfor, at du altid vedlægger en ultrakort kronologisk oversigt over dine ansættelser og uddannelser, hvor du oplyser årstal, ansættelsessted/uddannelsessted og funktion. Det kan også være en god idé at supplere med et resumé, der beskriver din faglige og personlige profil.

 

Kilde: Prosa, Lederne, DJØF

 

HR & uddannelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet