Kommunale ledere skal være digitale

Den enkelte leder skal integrere it på linje med andre ledelsesdiscipliner, mener digitaliseringseksperter. Flere kommuner har allerede taget skridtet og implementeret digital ledelse.

It-ledelse

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Personaleledelse, økonomistyring og faglig ledelse skal nu til at dele pladsen med en ny ledelsesform: Digital ledelse, som fremover skal være en del af alle decentrale lederenheder i den enkelte kommune, hvis det står til Jes Bruun Olsen, chefkonsulent i KMD.

”Første hug er at blive inspireret. Næste skridt er så at implementere digital ledelse, så man får ændret arbejdsopgaver og processer i praksis. For at komme i mål med det skal fokus væk fra it-afdelingerne og ud på gruppe- og institutionslederniveau,” siger Jes Bruun Olsen, som har oplevet en stigende interesse fra kommunerne for at implementere digital ledelse. 

En af de kommuner er Sorø, som har valgt at sende 70-80 af de kommunale ledere lige fra direktører til institutionsledere på digitale ledelseskurser. Og det er nyt, at digital ledelse bliver italesat som en fælles indsats i hele kommunen:

”For os handler det om, at man får fokus på digitalisering inden for de enkelte områder, og at se det som en mulighed for at optimere nogle arbejdsgange. Men måske også, at man får noget teknologi ind, som kan erstatte nogle af de ting, vi går og gør, fx i forbindelse med tunge løft,” fortæller digitaliseringskonsulent i Sorø Kommune Lone Nielsen. 

Færre hænder

Områdeleder af hjemmeplejen i Sorø Anna Pind ser digital ledelse som en nødvendig del af lederpaletten.

”Der bliver færre hænder, og borgerne kræver mere uafhængighed. Det gør, at vi simpelthen bliver nødt til at tænke i digitale løsninger,” siger hun.    

Digital ledelse handler om, at se muligheder i digitale og teknologiske løsninger. Det kan for eksempel være at bruge sms’er til at kommunikere med medarbejdere eller indføre applikationer til smartphones, som kan hjælpe med at løse forskellige opgaver. Martin Eberhard er afdelingsleder i Rambøll Management, og han mener, at digital ledelse skal vægtes lige så højt som de andre ledelsesdiscipliner.

”Jeg håber, at vi om ikke så mange år kan slette ’digital’ og bare tale om ledelse. Men indtil digitaliseringen er blevet en naturlig del af ledelsesopgaverne, så er der behov for at sætte fokus på det,” siger Martin Eberhard.  

Lederens ansvar

Jes Bruun Olsen mener, at digital ledelse er ved at vinde frem i kommunerne, fordi der står effektivisering på alles dagsorden.

”Budgetterne er pressede, indtægterne er pressede, og der er besparelseskrav lagt ned over stort set alle kommuner i øjeblikket. Så er det klart, at man er nødt til at finde penge nogle steder og noget af det, man effektiviserer ved hjælp af, er ved at digitalisere arbejdsopgaver, arbejdsprocesser og så videre,” siger han. 

Martin Eberhard peger på, at hvis der skal spares penge, skal lederne deltage aktivt for at skabe de nødvendige forandringer. 

”Det eneste sted man kan skabe gevinster er i basisorganisationen. Det er altså den enkelte leder, der har grundlag for at sikre de organisatoriske ændringer og den nødvendige forandring.” :

 

HR & uddannelse

It

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet