Af Janne Winther Jørgensen
 | Statskundskabsstuderende, Den Gønne Studenterbevægelse
Billede

Fremtidens politikere skal kunne holde klimakursen

Danske kommuner er godt i gang, men mangler stadig rubusthed i klimaindsatsen, skriver talskvinde for Den Grønne Studenterbevægelse.

synspunkt

   Hvis ikke politikere og ledere tager teten og holder op med at forlade sig på lad-sig-gør-lig-hedspolitik, performance-management, målstyring og cost-benefit-analyser, så kommer den grønne bølge til at ramme pludseligt.

Når klimaforandringerne kommer tæt på og truer vores fremtid, har vi alle brug for råd og vejledning fra instanser, der er tæt på os. Vi har brug for, at lokalpolitikere og det kommunale embedsværk tager udfordringerne op, planlægger, koordinerer og styrer vores fælles initiativer, så vi kan imødekomme klimaforandringerne og nå sikkert i mål med en bæredygtig omstilling af det danske samfund.

Det danske samfund har brug for, at politikere på tværs af det politiske spektrum tænker helt ud af den sorte boks og ind i en grøn, cirkulær fremtid. Politikere i kommuner og regioner såvel som i Folketinget er landets ledere. Ledere har til formål at vise vej og afværge forhindringer, skabe fælles fodslag og en vision for fremtiden, så folket kan forvisse sig om, at fremtiden tegner lys.

Jeres tur nu
Klimaforandringerne har nu indtaget den fremmeste plads blandt danskernes politiske interesser. Samtidig tegner fremtiden ifølge FNs klimapanel ikke særlig lys, hvis vi ikke holder os under +1,5 graders temperaturstigninger.

Så, danske politikere og embedsfolk, nu er det jeres tur. Grib stafetten og sæt arbejdet i gang. Byg den bæredygtige fremtid, som vi alle er afhængige af. Gør det, I er bedst til; brug jeres embedsværk til at skaffe viden om tiltag og regulering fra andre lande og regioner. Se til Holland, hvor regeringen forsker intensivt i plantebaseret kost og har omlagt de konventionelle kostråd til bæredygtige kostråd. Det er på tide, at danske politikere og embedsfolk spørger sig selv, hvad det egentlig er for en fremtid, de forestiller sig at vi skal leve i? 
Ikke bare efter næste valg, men også om 50 år.

Grøn bølge rammer nølerne
Hvis ikke I selv får stillet disse afgørende spørgsmål, så vid jer sikre på, at Den Grønne Studenterbevægelse (DGSB) stiller dem til politikere og ledere landet over. Vi er i færd med at rejse en ungdomsbølge. Vi trækker ungdommen med os gennem skolestrejker, klimapåmindelser, brevkampagner og debatter. Hvis ikke politikere og ledere tager teten og holder op med at forlade sig på lad-sig-gør-lig-hedspolitik, performance-management, målstyring og cost-benefit-analyser, så kommer den grønne bølge til at ramme pludseligt. Den vil uundgåeligt oversvømme alle politiske dagsordener med ét. Ligesom de vandstandsstigninger, klimaforandringerne bibringer Danmark.

Concito understregede i 2017, at de danske kommuner er kommet godt i gang, men at der stadig mangler robusthed i klimaplanerne. DGSB ser kommunerne som et kraftcenter for grøn omstilling af det danske samfund. Den bedste og mest robuste omstilling begynder i det små og spreder sig dérfra. I skylder både borgere og fremtidige generationer at tage skeen i egen hånd og ikke lade klimakrisen gå op i internationale forhandlinger og folketingsvalg. Det er vores fælles fremtid og levegrundlag simpelthen for vigtigt til.

Energi & forsyning

Klima

Organisation & ledelse

Synspunkt

Undersøgelse

Tema: Morgendagens meningsdannere

Tilmeld dig nyhedsbrevet