Plasticsækkene, som Fredericias borgere har stillet ud til fortovet, kører med en kassette op i det rigtige kammer i skraldevognen.
Plasticsækkene, som Fredericias borgere har stillet ud til fortovet, kører med en kassette op i det rigtige kammer i skraldevognen.
Foto: Foto: Søren Gylling, Ritzau Scanpix

Klassens dukse har allerede styr på skidtet

Mens de fleste kommuner nu skal finde ud af, hvordan de vil indsamle ti slags affald, er Fredericia og Sønderborg i fuld gang.

affald

Af Anni Kristensen | [email protected]

To gange om året får borgerne i Fredericia udleveret en stak plasticsække. Hver anden uge kan de stille sækkene ud til fortovskanten om morgenen - op til otte sække sorteret med én type affald i hver. Så kommer en vogn forbi, hvor sækkene smides ind i de rigtige kamre og køres videre til sortering.

Sådan har det været i 30 år, og derfor er Fredericia på mange måder en foregangskommune, når det gælder sortering af affald. 

I Sønderborg det meget mere nyt: Her er kommunen netop i disse uger i gang med at indkøre sin nye affaldsordning, men også den opfylder stort set de nye krav om indsamling af affald i 10 fraktioner. 

Her har borgerne fået tre todelte affaldsspande plus en lille rød kasse til farligt affald, som de fremover skal sortere de ti fraktioner i: Én til papir+pap og glas, én til kartoner+plast og metal samt én til mad og restaffald. 

- Vi har fulgt debatten meget tæt og justeret, så langt vi kunne i forhold til de kontrakter, der var indgået. Vi nåede blandt andet at få drikkekartonerne med, fortæller Hanne Bruun, afdelingsleder for Erhverv og Affald i Sønderborg.

sonderborg affald lilleSådan er den nye affaldsordning i Sønderborg.
Muligvis skal tekstil senere indsamles i poser øverst i en af spandene.

 

Kommunen mangler kun et par detaljer om indsamling af tekstiler samt madaffald fra sommerhuse, så opfylder ordningen alle de nye krav, som ifølge et bredt politisk forlig i Folketinget skal gælde fra næste sommer.

Sække eller ej

I Fredericia har man dog en bekymring. I den nye affaldsbekendtgørelse, som netop har været i høring, stilles der krav om affaldsbeholdere, der skal mærkes med piktogrammer. Sække nævnes ikke som en mulighed, så kommunen frygter at skulle ud og investere i en helt ny spandeløsning. 

Men da miljøminister Lea Wermelin (S) for nylig var på besøg, sagde hun til Fredericia Dagblad om sækkene:

- For mig er det ikke afgørende, hvordan man foretager indsamlingen, blot at der sker en sortering hjemme hos borgeren. Det kan jeg se, at man gør i Fredericia, og at det fungerer. 

Den udtalelse var kommunen glad for, fortæller specialkonsulent Poul Møller, Affald og Genbrug.

- Vores tolkning er, at der forhåbentlig er en åbning i det her, men vi ved ikke, om vi får lov at fortsætte med plasticsække. Vi er jo heller ikke den eneste kommune, der har sække. Vi håber, at fornuften sejrer, siger han.

Ud over prisen for at skifte ordning mener han, at sækkeløsningen sparer en masse unødig kørsel ved at samle alle sække på samme bil, frem for at flere biler skal køre rundt og tømme halvtomme spande.

Private anlæg

Når affaldet er samlet ind i de ti fraktioner, bliver det tjekket efter, forkert affald bliver pillet fra, og resten presses sammen, så det fylder mindst muligt. Derfra sendes det videre til genanvendelse. Om fem år skal alt genanvendelse foregå på private anlæg, og det sker allerede i både Sønderborg og Fredericia.

Fredericia har hidtil været alene om at indsamle kartoner fra mælk, yoghurt, juice o.s.v., som bliver sendt til genbrug hos et firma i Tyskland. Fra næste sommer bliver det obligatorisk i hele landet, så da skal der findes afsætning for langt flere kartoner.

- Spørgsmålet er, om markedet kan følge med og modtage det hele, eller om det hele sander til, når alle kommuner i Danmark og andre steder begynder at indsamle. Man må håbe, at nogen ser et forretningsområde i det, siger Poul Møller.

 Spørgsmålet er, om markedet kan følge med og modtage det hele, eller om det hele sander til, når alle kommuner i Danmark og andre steder begynder at indsamle.

Lige nu er kartonerne en nul kroners løsning, men det er svært at vide, om det fortsætter, konstaterer han. 

Generelt er metal, papir og pap de eneste fraktioner, som indbringer penge, og nogle typer affald må man betale for at slippe af med. Så øget sortering er primært af hensyn til klimaet og ikke til økonomien.

- Det er ikke rosenrødt, men man skal anskue det på en anden måde: I dag koster det 500-600 kr. at forbrænde et ton affald, og jo mere affald vi kan sortere fra, jo mindre skal forbrændes. Så nej, der er måske ikke penge i øget genanvendelse, men der er mindre udgifter.

Folk vil gerne sortere

Både i Fredericia og Sønderborg oplever man en stor vilje blandt borgerne til at sortere i de mange fraktioner.

- Folk har været nysgerrige og overvejende positive. De fleste synes, de er fint at skulle sortere så meget, og nogle har næsten ikke kunnet vente, siger Hanne Bruun.

 De fleste synes, de er fint at skulle sortere så meget, og nogle har næsten ikke kunnet vente.

- Vores borgere har vænnet sig til det. Det kan sikkert være sværere, hvis man skal gå baglæns - hvis man er vant til, at metal og glas og plast skal i samme beholder, og pludselig skal det i hver sin. Men det er ikke en øvelse, vi er ude i. Ambitionsniveauet har altid været højt i Fredericia, og det får vi credit for nu, siger Poul Møller.

Sådan er de nye krav til kommunerne

1. juli 2021 skal alle kommuner lave særskilt indsamling af mad, papir, pap, glas, metal, plast, kartoner og farligt affald, som alt sammen skal hentes hos borgeren. 

Restaffald, før kaldet dagrenovation, skal selvfølgelig også fortsat hentes. Glas må godt indsamles i kuber inden for rimelig gåafstand.

1. januar 2022 skal også tekstil indsamles.

I sommerhusområder kan man erstatte henteordningen med en bringeordning en del af året. På ikke-brofaste øer med under 200 indbyggere kan man gøre det hele året.

Beholdere skal mærkes med de rigtige piktogrammer fra 1. januar 2022 eller når nuværende kontrakt udløber.

De forskellige typer affald skal som udgangspunkt indsamles hver for sig. Kommuner kan dog tillade at blande disse typer:

  • papir og pap 
  • metal og glas
  • metal og plast
  • plast og kartoner
  • plast, kartoner og metal

Hvis man i dag indsamler glas, metal og hård plast i samme beholder, må man fortsætte med det til 1.1.2025. I så fald må man også fortsat indsamle papir, pap og blød plast sammen.

Kilde: Miljøstyrelsens udkast til Bekendtgørelse om affald og Vejledning om indsamlingsordninger

 

Indkøb

Klima

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet