Rådmand Jørgen Hein (R) erkender, at Aalborg i lighed med de andre af landets største kommuner ikke har fuldstændigt styr på alle klager over urimelige forhold på kommunens plejehjem og i hjemmeplejen. 
Rådmand Jørgen Hein (R) erkender, at Aalborg i lighed med de andre af landets største kommuner ikke har fuldstændigt styr på alle klager over urimelige forhold på kommunens plejehjem og i hjemmeplejen. 
Foto: Aalborg Kommune

Klager over plejehjem forsvinder

Minister indrømmer, at der mangler overblik over klager på plejehjem og i hjemmeplejen, og DF foreslår nu, at der udarbejdes en ny lov, som pålægger kommunerne at registrere alle klager.

Ældresvigt

Af Bruno Ingemann | [email protected]

Sagen om myndighedernes mangelfulde overblik over klagesager på landets plejehjem vokser. Kommunen.dk har tidligere afsløret, at Styrelsen for Patientsikkerhed ikke har et centralt og samlet overblik over bekymringshenvendelserne, som er de klager, borgere kan indsende til styrelsen, hvis de mener, deres pårørende behandles forkert på et plejehjem.

Nu kan vi tilføje, at kommunerne heller ikke har et samlet overblik over alle klager, som går direkte til plejehjemmet og kommunen.

I de grove sager, der tror jeg sgu godt nok, at der vil jeg meget hurtigt få besked.

Den nye udvikling i sagen har fået folketingsmedlem Karina Adsbøl (DF) til at foreslå, at en ny lov forpligter kommunerne til at registrere alle klager.

I et skriftligt spørgsmål til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke (S) skriver Folketingets sundheds- og ældreudvalg: ”Vil ministeren – eventuelt i samarbejde med justitsministeren – igangsætte et lovgivningsarbejde, der skal sikre, at kommunerne registrerer klager over plejehjem og hjemmepleje på en ensartet måde, som gør det enkelt at lave udtræk over antallet af plejehjems- og hjemmeplejeklager?”

Henvendelsen til ministeren er skrevet under af udvalgets formand, Jane Heitmann (V) på vegne af hele udvalget.

Seks kommuner

Forslaget om, at en ny lov skal tvinge kommunerne til at registrere alle klager, kommer efter, at Kommunen.dk har søgt aktindsigt i seks af landets største kommuner for at afdække, om de registrerer alle klager. Og alle seks kommuner, København, Aarhus, Aalborg, Odense, Esbjerg og Randers, oplyser næsten enslydende, at de ikke har noget overblik over de klager, som borgere retter direkte til et plejehjem eller hjemmeplejen. Kommunerne har heller ikke et fuldstændigt overblik over klager, der kommer direkte til kommunen. Dog har kommunerne registreret de klager, som kommer direkte til borgmestre og rådmænd og udvalgsformænd.

Stor opgave

Kommunernes manglende overblik er også blevet rejst af folketingets sundheds- og ældreudvalg over for ministeren, som dengang skriftligt svarede udvalget: ”Sundheds- og Ældreministeriet har ikke en opgørelse over kommunale klager over plejehjem og/eller hjemmepleje. Udarbejdelse af en samlet oversigt over samtlige klager over plejehjem og hjemmepleje vurderes at være en stor opgave.” 

Og ministeren tilføjede, at der heller ikke findes en særlov, som forpligter kommunerne til at foretage en samlet registrering.

Nu vil folketingets sundheds- og ældreudvalg have sådan en lov.

Jeg får de grove

Aalborg er en af kommunerne, som ikke i dag har et centralt overblik over alle klager.

Vi har spurgt rådmand for ældre og handicapområdet, Jørgen Hein (R), om han har styr på klagerne:

- Det kommer an på hvad slags klager det er. Vi har noget der kaldes rådmandsklager, dem har jeg styr på, det er ikke mange. Men de fleste bliver klaret ude lokalt, hvis der er noget. Kun hvis det går i hårknuder, kommer de på mit bord.

Jørgen Hein bekræfter, at han ikke får kendskab til, og at kommunen heller ikke registrerer klager, som går direkte til et plejehjem eller hjemmeplejen.

Men han tror, at han vil høre om det, hvis en sag er alvorlig:

- De grove sager, der tror jeg sgu godt nok, at der vil jeg meget hurtigt få besked, der vil blive skrevet eller ringet til mig, mener Jørgen Hein.

Ikke 100 pct. overblik

Heller ikke Esbjerg Kommune kan garantere, at alle klager registreres centralt, men kontorchef i forvaltningen for sundhed og omsorg Lars Mølskov Knudsen hævder, at der er styr på det meste.

Men da Kommunen går ham på klingen, viser det sig, at det kun er de skriftlige klager, som kommer direkte ind til kommunen, han med sikkerhed har overblik over. Hvis det er mundtlige klager, for eksempel ude på et plejehjem, findes der ingen registrering, heller ikke, hvis en skriftlig klage ikke sendes videre til kommunen, forklarer kontorchefen fra Esbjerg:

- Jeg tør ikke sige, vi får alle klager ind, men det er de færreste, der klager skriftligt til plejehjemslederen, som ikke når videre til os.

Hvert år udarbejder forvaltningen et overblik over alle skriftlige klager over plejehjem og i hjemmeplejen, som sendes til byrådet. De seneste par år har der været henholdsvis 12 og 21 klager.

Vil du siger, at det overblik, som I giver en gang årligt til politikerne, er 100 pct. dækkende?

- Det er et overblik over alle de klager, vi har fået ind på skrift, siger Lars Mølskov Knudsen.

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet