KL-rapport renser omstridt leder

Over en halv mio. kr. har Morsø betalt KL for at undersøge skarp kritik af familiechef. Ledelsen frikendes i store træk. Tidligere ansatte ryster på hovedet.

Ledelse

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

En hård kritik af ledelsen i Morsø Kommunes familieafdeling har rystet den nordjyske ø i løbet af foråret. KL blev tilkaldt for at rede trådene ud, og kunne i sidste uge præsentere en halv mio. kr. dyr redegørelse, der i store træk frikender kommunens ledelse.

De to hovedpersoner i KL's rapport er kommunens familiechef Anne Løngaa og den tidligere formand for børne- og ungeudvalget Viggo Vangsgaard (S). Sidstnævnte gik sidst i maj i medierne og rettede en hård kritik mod Anne Løngaa som chef for familieafdelingen.

Afsættet for kritik var store interne problemer i familieafdelingen, som førte til massiv personaleflugt og noget nær oprørsstemning over for afdelingschefen, der blev beskyldt for at terrorisere sagsbehandlerne og manipulere deres arbejde.

Anne Løngaa blev i 2003 afskediget fra en tilsvarende stilling i Farsø Kommune. I Morsø er hun især kendt for projektet Villa Ville Kulla, en institution som efter Løngaas udsagn kan hjælpe udsatte børn langt billigere end andre tilbud.

Intet at skjule

Den omfattende KL-undersøgelse ender med at konkludere, at Viggo Vangsgaard ikke kan dokumentere sine anklager, men at han derimod er gået ud over sine beføjelser som byrådspolitiker ved at blande sig i administrationens interne anliggender. Derfor udtrykkes der på flere punkter skarp kritik af ham.

Viggo Vangsgaard var selv med til at godkende undersøgelsens kommissorium, og det kommer ikke bag på ham, at hans navn går igen på over halvdelen af siderne i rapportens konklusion.

”Jeg synes ikke, jeg har noget at skjule. Måske er jeg gået ud over mine formelle beføjelser, men det vurderede jeg var nødvendigt, ellers var der aldrig sket noget,” siger Viggo Vangsgaard.

Den kritik, han bar til torvs, kom primært fra ansatte, der har forladt afdelingen. Derfor mener Viggo Vangsgaard, at de skulle have haft mulighed for at komme til orde.

Størstedelen forlod jo netop afdelingen på grund af ledelsen. Samtidig stiller han sig tvivlende over for, hvor mange af de nuværende ansatte, der tør udtale sig kritisk om ledelsen, hvis de ønsker at bevare deres job.

Bestillingsarbejde

Den kritik deler en række tidligere ansatte, Kommunen har været i kontakt med. De fleste vil gerne være anonyme i avisen, men ville ellers meget gerne have deltaget i undersøgelsen. De mener ikke, at det er et retvisende billede, der er kommet frem, når ingen har givet dem mulighed for at dokumentere deres kritik.

”Set udefra, så virker hele undersøgelsen som et rent bestillingsarbejde fra ledelsen. Det virker virkelig mærkeligt, at man ikke har talt med nogen tidligere ansatte, hvis man ønskede at få sandheden frem i lyset. Men det ønsker man øjensynligt ikke,” som en udtrykker det. 

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet