KL: ”Der er flere vellykkede eksempler”

Svar

Af Susanne Sayers | [email protected]

Kommunerne kan godt få samskabelse til at lykkes. Det mener Brit Buchhave, som er kontorchef i KL’s ledelsessekretariat.

Hun understreger, at hun ikke har tilstrækkeligt kendskab til de tre projekter, som Anne Tortzen bruger i sin ph.d.-afhandling, til at forholde sig konkret til dem, men den mere generelle kritik fra eksperterne vil KL gerne forholde sig til.

Og Brit Buchhave mener, at det står bedre til, end Anne Tortzens og Annemette Digmanns erfaringer viser.

”Det er KL’s indtryk, at kommunerne er meget optaget af, hvordan de kan inddrage borgerne og civilsamfundet, siger Brit Buchhave.

– Samskabelse er én af mulighederne, og der er vellykkede eksempler på samskabelse og andre former for samspil med borgerne i mange kommuner, siger hun.

Brit Buchhave erkender imidlertid også, at samskabelse er en ny disciplin, som “man ikke bliver verdensmester i med det samme”.

– Det kræver et nyt mindset fra alle parters side – og at man får afstemt forventningerne fra starten, så alle involverede er klar over formålet med det konkrete projekt og rammerne for arbejdet, siger hun.

Faren er, at borgerne bliver skuffede, hvis de har andre forventninger til, hvad der kommer ud af arbejdet, end hvad der er muligt indenfor de givne rammer.

–  Det er helt legitimt, at det er kommunen, som sætter rammerne for samskabelsesprojekter på de områder, hvor kommunen har myndigheds- og budgetansvaret, siger Brit Buchhave.

– Men indenfor de rammer skal kommunerne naturligvis lytte til, hvad borgerne efterspørger – og det er vores oplevelse, at kommunerne på tværs af de kommunale områder gør sig megen umage med at lytte og sætte borgernes ønsker og behov i centrum.

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet