Jobcentre ansætter flere ledere fra det private

Især i job- og familiecentre ansætter kommunerne akademikere fra det private erhvervsliv.

Lederprofil

Af Joan Færch | [email protected]

 

Hvis jobcentrene i vide kredse har et dårligt ry, skyldes det formentlig ikke dårlig ledelse. Et faktum er det i hvert fald, at jobcentercheferne hører til blandt de bedst uddannede af de kommunale ledere. 

Over halvdelen af jobcentrenes chefer har en akademisk uddannelse, og flere har erfaring fra det private erhvervsliv, når de bliver ansat. Dermed adskiller de sig markant fra kommunernes øvrige decentrale ledere, der traditionelt bliver hentet fra egne rækker og med en faglig baggrund. 

”Specielt jobcentrene henter ledere, der tidligere har været ansat i det private, og det er usædvanligt i kommunerne,” siger professor Kurt Klaudi Klausen, der leder en masteruddannelse for offentlige ledere ved Syddansk Universitet. 

Få masterchefer

12 procent af jobcentercheferne og 15 procent af familiecentercheferne udbygger deres grundlæggende kompetence med en masteruddannelse i ledelse, mens kun 2-9 procent af de øvrige decentrale leder gennemfører eller er påbegyndt en masteruddannelse. 

Ud over jobcentercheferne skiller også cheferne for borgerservice og familiecentrene sig ud, idet alle tre grupper rekrutteres til det kommunale job med en lang videregående uddannelse i bagagen, mens øvrige decentrale ledere som udgangspunkt har en mellemlang uddannelse, typisk som lærere, pædagoger eller sygeplejersker. 

Investering i uddannelse

Generelt er kommunale ledere med en mellemlang uddannelse mere tilbøjelige til at tage en diplomuddannelse, men forskellen kan også ligge i, hvilke muligheder lederne får tilbudt. 

”Sandsynligvis får ledere med en mellemlang uddannelse primært tilbudt en diplomuddannelse, fordi kommunerne ønsker at investere mere i de øvrige lederes uddannelse,” konstaterer Kurt Klaudi Klausen. 

En masteruddannelse er betydeligt dyrere end en diplomuddannelse, og kommunerne vurderer selvfølgelig også, hvorvidt den enkelte leder vil få noget ud af den pågældende lederuddannelse.

 

Arbejdsmarked

HR & uddannelse

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet