dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

Jagt på lækage i Frederiksberg

Jagt på lækage i Frederiksberg

Som udløber af kommunaldirektør Suzanne Aaholms fyrings-sag tog hendes efterfølger på Frederiksberg et noget usædvanligt skridt for at opklare, hvordan fortrolige dokumenter tilsyneladende slap ud fra rådhuset - men uden held.

Det kræver abonnement at læse denne artikel.

Frederiksbergs gamle Falkonérgård har fået sit minde i byvåbenet i form af tre jagtfalke. Jagt-symbolikken har dog fået en noget anden dimension på rådhuset i Smallegade.
En noget ekstraordinær metode til at afklare åbne spørgsmål i direktionen i Frederiksberg Kommune fandt sted i sommer: Alle direktører fik deres mailkonti metodisk gennemgået for at finde ud af, hvem der havde videregivet følsomme dokumenter til deres tidligere chef.
”En gennemgang af direktørernes mailkonti er blevet gennemført på min foranledning og efter indhentelse af samtlige direktørers samtykke. Baggrunden for gennemgangen var, at der var tale om et fortroligt dokument, som var blevet lækket til den tidligere kommunaldirektør.”
Sådan lyder et mailsvar fra konstitueret kommunaldirektør Bjørn Thomsen til byrådsmedlem Anne-Mette Wehmüller (SF), der i kølvandet på Aaholms fyring og sin egen Facebook-sag, hvor kommunen fik KL til at indprente hende tavshedspligt, havde spurgt borgmester Jørgen Glenthøj (K):
”Jeg har på rådhuset fået det indtryk, at kommunen (...) har gennemgået samtlige direktørernes mailkonti for at afdække, om direktørerne har været i mailkorrespondence med den tidligere kommunaldirektør, herunder om en eller flere direktører har udleveret en elektronisk kopi af et meddelsespunkt til Magistraten om en anlægssag - kan borgmesteren bekræfte dette?” 
Bjørn Thomsen gør opmærksom på, at han selv - og altså ikke Glenthøj - havde iværksat jagten på den angivelige lækage. Overfor dknyt noterer han:
”Når et sådant internt og fortroligt arbejdsdokument, der var under udarbejdelse i forvaltningen, finder vej til eksterne, er det en forpligtigelse at undersøge, hvorledes det kunne ske. Sagen blev drøftet i direktionen, hvor direktørerne gav deres samtykke til en gennemgang af deres mailkonti, idet de tilkendegav også at have interesse i en afklaring. Det er stadig ikke opklaret, hvorledes dokumentet blev videregivet, men undersøgelserne heraf er indstillet.”

Interesseret i et abonnement? – klik her

ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier