Jagt på lækage i Frederiksberg

Som udløber af kommunaldirektør Suzanne Aaholms fyrings-sag tog hendes efterfølger på Frederiksberg et noget usædvanligt skridt for at opklare, hvordan fortrolige dokumenter tilsyneladende slap ud fra rådhuset - men uden held.

Overvågning

Af Redaktionen | [email protected]

Frederiksbergs gamle Falkonérgård har fået sit minde i byvåbenet i form af tre jagtfalke. Jagt-symbolikken har dog fået en noget anden dimension på rådhuset i Smallegade.
En noget ekstraordinær metode til at afklare åbne spørgsmål i direktionen i Frederiksberg Kommune fandt sted i sommer: Alle direktører fik deres mailkonti metodisk gennemgået for at finde ud af, hvem der havde videregivet følsomme dokumenter til deres tidligere chef.
”En gennemgang af direktørernes mailkonti er blevet gennemført på min foranledning og efter indhentelse af samtlige direktørers samtykke. Baggrunden for gennemgangen var, at der var tale om et fortroligt dokument, som var blevet lækket til den tidligere kommunaldirektør.”
Sådan lyder et mailsvar fra konstitueret kommunaldirektør Bjørn Thomsen til byrådsmedlem Anne-Mette Wehmüller (SF), der i kølvandet på Aaholms fyring og sin egen Facebook-sag, hvor kommunen fik KL til at indprente hende tavshedspligt, havde spurgt borgmester Jørgen Glenthøj (K):
”Jeg har på rådhuset fået det indtryk, at kommunen (...) har gennemgået samtlige direktørernes mailkonti for at afdække, om direktørerne har været i mailkorrespondence med den tidligere kommunaldirektør, herunder om en eller flere direktører har udleveret en elektronisk kopi af et meddelsespunkt til Magistraten om en anlægssag - kan borgmesteren bekræfte dette?” 
Bjørn Thomsen gør opmærksom på, at han selv - og altså ikke Glenthøj - havde iværksat jagten på den angivelige lækage. Overfor dknyt noterer han:
”Når et sådant internt og fortroligt arbejdsdokument, der var under udarbejdelse i forvaltningen, finder vej til eksterne, er det en forpligtigelse at undersøge, hvorledes det kunne ske. Sagen blev drøftet i direktionen, hvor direktørerne gav deres samtykke til en gennemgang af deres mailkonti, idet de tilkendegav også at have interesse i en afklaring. Det er stadig ikke opklaret, hvorledes dokumentet blev videregivet, men undersøgelserne heraf er indstillet.”

En følsom anlægssag

Bjørn Thomsen kommer ikke nærmere ind på substansen i de angiveligt lækkede dokumenter, men ifølge dknyts oplysninger er der tale om en bestemt kommunal anlægssag, der blev dyrere end forventet.
Et af kritikpunkterne mod Suzanne Aaholm, der blev afskediget for pligtforsømmelse, har været, at hun ikke i tide skulle have orienteret det øverste politiske niveau om væsentlige økonomiske forhold.
De følsomme dokumenter, som efter hendes fratræden  åbenbart skulle være sluppet ud fra de fortrolige cirkler, skulle - stadig efter dknyts oplysninger - kunne påvise, at Aaholm faktisk orienterede, som hun skulle.

Uacceptabelt adfærd

Anne-Mette Wehmüller, der var den eneste i byrådet, der stemte imod at fyre Aaholm, mens 24 andre stemte for, siger til dknyt:
”Det er fuldstændigt uacceptabelt, at borgmesteren læser og kontrollerer direktørernes e-mails - og det fortæller i al enkelhed, hvilket samarbejdsklima kommunen har skabt i forhold til sin direktion. Det kan derfor ikke undre, at direktørerne forlader kommunen på stribe.” siger hun.
”Jeg er opmærksom på, at kommunen har anmodet direktørerne om tilladelse til at gennemgå deres e-mails. Dette kræver loven, når en arbejdsgiver vil kontrollere e-mails hos de ansatte, men det er jo ikke en forespørgsel, som en ansat direktør realistisk kan sige nej til,” siger Anne-Mette Wehmüller.

Gensidigt tillidsforhold

Med mandefaldet henviser Wehmüller til, at efter topchef-fyringen har både by- og miljødirektør Jacob Nordby og social-, sundheds- og arbejdsmarkedsdirektør Kenneth Flex fået nye stillinger uden for Frederiksberg Kommune.
I samarbejde med KL’s Konsulentvirksomhed (KLK) søger kommunen nu en ny topchef, og som det fremgår af job- og personbeskrivelsen, vil en ny kommunaldirektør komme til en kommune med ”et godt politisk klima med en tradition for samarbejde”.
Samtidig lægges der vægt på, at den nye mand/kvinde skal have en ballast med sig, som gør, at kommunaldirektøren kan fungere i stolen ”fra dag 1. Nogle af opgaverne for kommunaldirektøren vil være etablering af et sikkert samspil og gensidigt tillidsforhold til borgmester, magistrat og kommunalbestyrelse.”

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet