Ja tak til risikoledelse

Lederne i den kommunale sektor vægter risikoledelse højt, men efterlyser samtidig metoder og værktøjer til at føre strategierne ud i livet i de enkelte forvaltninger.

Beredskab

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Beredskab er mere end blå blink og ambulancer. Til de helhedsorienterede planer hører blandt andet også klimatilpasning og investeringer i kloakker, og netop det topper listen over, hvad kommunale ledere mener er vigtigst at have styr på i forhold til risikoledelse. 

Hele 90 procent af lederne udpeger håndteringen af helhedsorienterede beredskabsplaner som et vigtigt område, viser en ny rapport, som er udarbejdet af risikoledelsesforeningen PRIMO Danmark og forsikringsmæglervirksomheden Willis.

Katastrofer og terror 

Men selv om beredskabsplaner er i høj kurs, har kun 60 procent i praksis prioriteret området i høj eller meget høj grad. Ifølge Svend Tychsen, generalsekretær i PRIMO Danmark, viser det, at det er svært for lederne at føre planerne ud i livet, også selvom der er de rette intentioner bag.

”Vi kan konstatere, at der er forskel på, hvad kommunerne mener er vigtigt, og hvad de reelt gør: Der er fokus på risikoelementerne, og lederne er enige i, at det er vigtige områder, men også noget, de skal blive bedre til at implementere,” siger Svend Tychsen. 

Beredskab er ikke bare et snævert speciale, men skal fremover tænkes ind i en overordnet planlægning, hvor der tages højde for katastrofer og terrorhandlinger. Det betyder, at kommunerne ud over det sædvanlige beredskab skal koordinere indsatsen med klimatilpasning og investeringer i for eksempel kloakker. 

Tilføj risikoaspektet

Svend Tychsen mener, at mange kommuner allerede har de nødvendige forudsætninger for at indføre helhedsorienterede beredskabs­planer:

”Det er jo ikke, fordi der skal indføres et nyt forkromet risikostyringsværktøj. Vores anbefaling er, at man tager de ledelsesværktøjer, der er i forvejen, og så tilføjer risikoaspektet. Kommunerne har forskellige traditioner inden for ledelse, og den planlægning skal de bruge som udgangspunkt,” siger Svend Tychsen. Udover beredskabsplaner identificerer lederne også sikring mod nedbrud i it-systemer, fremtidssikring af kommuner og opretholdelse af vandforsyning blandt de vigtigste risici. Undersøgelsen baserer sig på svar fra lederne i 26 kommuner landet over. 

PRIMO Danmark er stiftet af KOMDIR, og medlemmerne er ledere og specialister fra både kommuner, regioner, statslige organisationer og private virksomheder.

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet