Ikke forpligtet til at imødekomme anmodningen skriver Danva i toppen af sin vejledning til, hvordan medlemmerne i brancheorganisationen kan besvare anmodninger om aktindsigt fra kommunen.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet har dog underkendt denne vurdering i omkring 10 afgørelser. Foto: Skærm-foto via Danva.
"Ikke forpligtet til at imødekomme anmodningen" skriver Danva i toppen af sin vejledning til, hvordan medlemmerne i brancheorganisationen kan besvare anmodninger om aktindsigt fra kommunen.dk. Miljø- og Fødevareklagenævnet har dog underkendt denne vurdering i omkring 10 afgørelser. Foto: Skærm-foto via Danva.

Interesseorganisation hjalp vandselskaber med mørklægning af ulovlige millionindkøb

Kommunalt ejede vandselskaber har fået hjælp til at hemmeligholde oplysninger om indkøb og udbud af vandsektorens interesse­organisation, Danva. 'Skræmmende,' siger ekspert, der mener, at lukketheden skaber mistillid til vandsektoren.

Ulovlige indkøb

Af Tobias Hansen Bødker og Jens Holm | [email protected] ,[email protected]

En af den danske forsyningssektors mest magtfulde interesseorganisationer har i mere end et halvt år – og i strid med offentlighedsreglerne - aktivt hjulpet en lang række kommunalt ejede vandselskaber med at hemmeligholde store million-kontrakter og oplysninger om udbud af kontrakterne.

Det vurderer landets -førende offentlighedsekspert, forskningschef emeritus ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Oluf Jørgensen, på baggrund af en række dokumenter og mails, som kommunen.dk har modtaget fra selskaberne.

I mindst ét tilfælde er det lykkedes et vandselskab at skjule ulovlige kontrakter til mere end 38,6 mio. kr. med hjælp fra vandsektorens brancheorganisation, Danva, viser kommunen.dk’s gennemgang af materialet.

- Det her viser jo sort på hvidt, at Danva’s vejledning til selskaberne er blevet brugt til at skjule ulovligheder. Det, synes jeg, er opsigtsvækkende. Det er netop Danva’s rolle, der slår igennem her. Jeg har ikke set noget tilsvarende tidligere, siger Oluf Jørgensen, der har vurderet materialet.

Mørklægningen af vandsektorens pengestrømme har været anført af Danva siden juni sidste år, da kommunen.dk begyndte at søge aktindsigt hos vandselskaberne.

I samme ombæring udarbejdede Danva en detaljeret vejledning til, hvordan selskaberne kunne behandle kommunen.dk’s anmodninger om aktindsigt. Et dokument, som ifølge Oluf Jørgensen skal ses som en vejledning i, hvordan selskaberne kunne undgå at udlevere nogen former for oplysninger.

Danva afviser dog selv, at deres vejledning skal ses som et forsøg på mørklægning.

‘Juridisk elendig’

Den detaljerede vejledning fra Danva er blevet rundsendt til selskaberne og blev offentliggjort på interesseorganisationens hjemmeside den 13. juni.

Ifølge den første sætning i vejledningen er vandselskaberne ’ikke forpligtet til at imødekomme anmodningen’ om aktindsigt fra kommunen.dk.

Men interesseorganisationens vurdering er indtil videre blevet underkendt 10 gange af Miljø- og Fødevareklagenævnet, der de seneste syv måneder har behandlet en lang række klager over vandselskabernes mørklægning.

‘Miljø- og Fødevareklagenævnet ophæver Frederikshavn Forsyning A/S' afgørelse af 18. juni 2018 om afslag på aktindsigt i oplysninger om de 20 største leverandører mv. og hjemviser sagen til fornyet behandling,’ skriver formanden for klagenævnet, Birgitte Egelund Olsen, bl.a. i en af afgørelserne.

Offentlighedsekspert Oluf Jørgensen vurderer ligeledes, at vandsektorens afvisninger er ugyldige. Han peger bl.a. på, at Danva i vejledningen udelukkende henviser til reglerne om aktindsigt i Offentlighedsloven og ikke Miljøoplysningsloven, der giver meget videre adgang til langt flere oplysninger, end Offentlighedsloven gør.

Vandselskaberne er ellers forpligtede til at følge Miljøoplysningsloven, forklarer Oluf Jørgensen.

- Man må simpelthen ikke afslå aktindsigt, hvis hensynet til offentlighed har stor vægt, og det har det jo helt klart her. Danva nævner overhovedet ikke Miljøoplysningsloven, som skal bruges her, og det er med til at gøre vejledningen juridisk elendig. Der er samtidig en tone i vejledningen, som peger i retning af; ‘pas nu på med at udlevere noget, for det kan jo være, at journalisterne afslører noget, der er ulovligt, så tænk jer om, og der er muligheder for at afslå,’ siger han.

Hos Danva afviser direktør Carl-Emil Larsen, at vejledningen skal advare brancheforeningens medlemmer. Han mener, at det er problematisk for vandselskaberne at udlevere oplysningerne, fordi arbejdet er meget ressourcetungt. Han mener i øvrigt, at oplysningerne ikke er omfattet af miljøoplysningsloven.

Ifølge afgørelserne fra Miljø- og Fødevareklagenævnet samt Oluf Jørgensen er vandselskaberne dog netop underlagt miljøoplysningsloven.

Direktøren siger ligeledes, at det koster vandselskaberne 'samlet set millioner' af kroner at besvare begæringer om aktindsigter, fordi det ifølge ham tager '80-200 timer at behandle en begæring om aktindsigt.' Direktøren henviser samtidig til, at aktindsigter ifølge Danva 'i stigende grad smides ud som trawl.'

Derudover fremhæver direktøren, at udleveringen af oplysningerne vil gøre det svært at samarbejde med de private leverandører i fremtiden, hvis offentlige indkøbere ikke kan beskytte de ‘konkurrencemæssige relationer’.

Hemmelige indkøb

I en anden del af den kommunale forsyningssektor har andre selskaber haft en helt anden tilgang til udlevering af de oplysninger, som vandselskaberne ikke vil udlevere.

Siden maj sidste år har kommunen.dk afsløret, hvordan seks kommunalt ejede affaldsselskaber har omgået danske og europæiske udbudsregler og købt ulovligt ind for mere end 700 mio. kr.

Afsløringerne er blevet dokumenteret via aktindsigt i, hvem affaldsselskabernes største private leverandører er, hvor mange penge leverandørerne har modtaget de seneste år, og hvorvidt selskaberne har sendt opgaverne i udbud, som de skal ifølge loven.

Mens både affaldsselskaberne og vandselskaberne er underlagt de samme regler om indkøb og offentlighed, har de to sektorer vidt forskellige opfattelser af, hvad offentligheden må få kendskab til.

Vandselskaberne har nemlig helt afvist at give offentligheden nogen former for indsigt i, hvem selskabernes største leverandører er.

I Haderslev var det eksempelvis i første omgang hemmeligt, hvad det kommunalt ejede vandselskab Provas har brugt penge på de seneste år, og om vandselskabet har overholdt udbudslovgivningen.

’Hej. Vi henholder os til den udmelding, som vores brancheforening Danva har udmeldt. Se den her,’ skrev direktøren for Provas, Ole Balsby Lygne, i en kortfattet mail til kommunen.dk den 18. juni sidste år, hvor han linkede til Danva’s vejledning.

Samme dag valgte også Nyborg Forsyning & Service, der er 100 pct. ejet af Nyborg Kommune, at mørklægge selskabets indkøbsforhold.

’Vi kan orientere om, at vi fastholder afgørelsen efter rådgivning fra Danva,’ lød det fra selskabet.

Også i Kerteminde satte kommunens vandselskab sig til tasterne samme dag.

Her mente det 100 pct. kommunalt ejede vandselskab, Kerteminde Forsyning, heller ikke, at der skulle udleveres informationer om de forbrugerfinansierede indkøb. Beslutningen blev ifølge selskabet truffet efter ‘rådgivning fra Danva’.

Dagen efter kom der også svar fra KLAR Forsyning, der er ejet af Køge, Greve, Solrød og Stevns Kommuner.

‘Vores brancheorganisation har gjort os opmærksomme på, at vi ikke er forpligtede til at imødekomme jeres anmodning om aktindsigt,’ skrev direktør Line Wilchen Hollesen den 19. juni.

11-siders advokatsvar

Flere vandselskaber har efter klagenævnets afgørelser valgt at udlevere informationerne om leverandørerne, men hos Vandmiljø Randers, der er ejet 100 pct. af Randers Kommune, afviser man på trods af klagenævnets hjemvisning stadig alle former for indsigt i de offentlige indkøb.

Det fremgår bl.a. af et 11-siders langt svar, som er udarbejdet af advokatfirmaet DLA Piper, som Vandmiljø Randers har hyret til at besvare kommunen.dk’s anmodninger om aktindsigt og klagenævnets spørgsmål.

Ifølge Danva er det selvsamme advokatfirma, der har udarbejdet interesseorganisationens vejledning til resten af den kommunale vandsektor, som redegør for, hvorfor vandselskaberne ikke skulle være forpligtet til at udlevere informationer.

 Jeg er meget forundret, og jeg er nok også lidt pikeret over, at en så velanskrevet jurist har været ude og motivforske på den her måde. Det synes jeg virker pinligt, og jeg kan slet ikke forstå hans anledning til det. Det må være fordi, han ikke kender Danva, som jeg med høj og åben pande vil sige har en ekstremt høj moral, når vi laver vores arbejde.

På trods af klagenævnets afgørelser fastholder både Danva og DLA Piper, at offentligheden ikke har ret til at få adgang til materialet om vandselskabernes indkøb.

- Vi er ikke overbevist om, at de afvisninger, der er, er misvisende, og vi vil jo bl.a. se på, hvad Miljø- og Fødevareklagenævnet kommer frem til, når de forholder sig til de klager, som vi kunne forestille os bliver indgivet af jer igen på baggrund af de vandselskaber, som har fastholdt deres holdning, siger Danva’s direktør, Carl-Emil Larsen.

Interesseorganisationen er tilsyneladende også parat til at tage klagenævnets afgørelser hele vejen til domstolene for at undgå udleveringen af oplysninger om de offentlige indkøb.

- Det kunne også være, at det ender med en retssag. Det ved man jo ikke, siger Danva-direktøren, der mener, at klagenævnet fortolker lovgivningen ‘alt, alt for bredt’.

- Man kan jo gå hen og få prøvet det her ved en domstol, siger han.

Skaber mistillid

Et af de vandselskaber, som i månedsvis forsøgte at hemmeligholde oplysninger om millionkontrakter, er Samn Forsyning, der håndterer spildevandet og renser drikkevandet for 110.000 kunder i Odder og Horsens Kommuner.

‘Samn Forsyning ApS har valgt ikke at imødekomme din anmodning om aktindsigt. Vi henviser i øvrigt til Danva's vurdering af den konkrete forespørgsel – via nedenstående link,’ skrev selskabet den 18. juni sidste år.

Seks måneder og en tur i klagenævnet senere besluttede vandselskabet at give kommunen.dk aktindsigt i dokumenter om Samn Forsynings indkøb. Materialet viser, hvordan selskabet i årevis har brudt udbudsreglerne og ifølge eksperter købt ulovligt ind for 38,6 mio. kr.

De ulovlige millionindkøb hos Samn Forsyning er et eksempel på, hvorfor det er vigtigt, at offentligheden kan gå de kommunalt ejede vandselskaber efter i sømmene, vurderer Oluf Jørgensen.

- Vi skal kunne have tillid til, at vandselskaberne gør det ordentligt. Derfor er det skræmmende at se, at vandselskaberne har en interesseorganisation, der ser det som sin opgave at vejlede aktivt om at undgå offentlighed, siger han.

Særlig forpligtelse

Ifølge Oluf Jørgensen har vandselskaberne en helt særlig forpligtelse til at udlevere informationer til offentligheden, fordi hele sektoren spiller en central rolle, når det kommer til forsyningssikkerhed inden for leverance af rent drikkevand og rensning af spildevand, som påvirker både borgere og virksomheder.

Når det handler om indkøb og udbud, kan det f.eks. have betydning for miljøet, hvis et vandselskab i årevis holder fast i en ulovlig kontrakt med en leverandør uden at konkurrenceudsætte opgaven, forklarer han.

På den måde ved selskaberne ikke med sikkerhed, om der er kommet nye leverandører til, der har fundet på løsninger, som er bedre for miljøet end de løsninger, som de ‘gamle’ leverandører tilbyder.

- Det er en lukkethed, som giver mistillid til sektoren, og som rejser spørgsmålet: Hvilken rolle tror vandselskaberne, de har? De er til for at bidrage på et meget vigtigt område, og de er ikke til for deres egen skyld. Derfor burde de om nogen være offentlige og sørge aktivt for offentlighed om deres forhold, både de økonomiske og de vandkvalitetsmæssige. Det får vi så afdækket, at sådan er det ikke. Det giver mistillid, siger Oluf Jørgensen.

180 grader

Danvas indblanding i, hvilke informationer vandselskaberne kan mørklægge, kommer blandt andet til udtryk i en række svar fra landets største spildevandsselskab, Biofos, der oprindeligt gerne ville udlevere de anmodede oplysninger om selskabets offentlige indkøb.

'BIOFOS A/S er stiftet i 2014, og derfor kan vi finde data fra den nævnte periode. Vi vil gerne sende materialet til jer i flere dele [...] Vi forventer at kunne sende vores afgørelse og med første del af materialet i næste uge,' skrev Biofos til kommunen.dk den 13. juni.

Samme dag lagde Danva dog den detaljerede vejledning ud på interesseorganisationens hjemmeside.

Og med ét blev udleveringen af informationerne fra Biofos bremset.

‘Vi afviser jeres anmodning om aktindsigt [...] På trods af vores mail af 13. juni 2018 har vi truffet afgørelse om afvisning i tråd med anbefalinger fra Danva,’ lød det blot en uge senere.

  Det her viser jo sort på hvidt, at Danva's vejledning til selskaberne er blevet brugt til at skjule ulovligheder. Det, synes jeg, er opsigtsvækkende. Det er netop Danva's rolle, der slår igennem her. Jeg har ikke set noget tilsvarende tidligere.

Danva’s indblanding ligner et forsøg på at undgå dårlig presseomtale, vurderer forskningschef emeritus Oluf Jørgensen.

- Det er helt tydeligt, at Danva med vejledningen siger til selskaberne, at de skal tage sig i agt, hvis de ikke har fulgt udbudsreglerne, siger Oluf Jørgensen og fortsætter:

- Danva rådgiver aktivt om, hvordan selskaberne kan krybe uden om offentlighedsreglerne. Danva prøver at hjælpe vandselskaberne med at skjule, hvis de har noget, som ikke tåler dagens lys, og det er meget problematisk.

Ingen bagtanker

Oluf Jørgensen hæfter sig også ved, at Danva’s vejledning beskriver, hvordan kommunen.dk kort forinden anmodningerne om aktindsigt til vandselskaberne afslørede, at det kommunalt ejede affaldsselskab Amager Ressource Center (ARC) havde brudt udbudsloven og handlet ulovligt for et trecifret millionbeløb.

’Der har for nylig været en sag oppe om, at det fælleskommunale affaldsselskab Amager Ressourcecenter (ARC) har håndteret udbud til et trecifret millionbeløb ulovligt.

Det var Kommunen.dk – afsenderen bag den aktuelle anmodning til vandselskaberne – som ved en større aktindsigt fik afdækket de ulovlige udbudsforhold. Danva ved dog ikke, hvordan anmodningen om aktindsigt til ARC så ud,’ skriver Danva i vejledningen, der var suppleret med et link til en artikel om ARC’s ulovlige indkøb.

Sagen om det sjællandske affaldsselskab fik senere konsekvenser for den øverste direktion, da den forhenværende konstituerede direktør og daværende energichef, Dan Fredskov, blev fyret, efter at en række bestyrelsesmedlemmer udpegede ham som den hovedansvarlige for udbudsrodet.

Danva var tilsyneladende også klar over, at det kunne blive problematisk, hvis det kom frem, at der var lignende problemer hos vandselskaberne, vurderer Oluf Jørgensen med henvsinig til Danvas vejledning.

’Sagen med ARC viser, hvorfor medier kan finde det interessant at undersøge, hvorledes leverandører og udbud håndteres i vandsektoren,’ skriver Danva i vejledningen, som herefter beskriver, at vandselskaberne – ifølge interesseorganisationen – ikke er underlagt de samme regler for aktindsigt som ARC. En vurdering, som ifølge både klagenævnet og Oluf Jørgensen er forkert, da både affaldsselskaber og vandselskaber er underlagt de samme regler via Miljøoplysningsloven.

Ifølge offentlighedseksperten er det problematisk, at Danva på den måde rådgiver vandselskaberne om, hvad der kan ske, hvis selskaberne bliver fanget i brud på loven.

- Danva er godt klar over, hvad det er, I som journalister er ude på at afdække, nemlig om der er eventuelle ulovlige udbudsforhold. Danva gør så vandselskaberne opmærksom på, at det skal selskaberne passe på med, fordi I har afdækket ulovlige indkøb inden for affaldsområdet, og som Danva skriver direkte; det er, hvad man risikerer, at I vil kigge på. Så det er jo bedrøveligt, at vandselskabernes interesseorganisation på den måde aktivt bidrager til at undgå offentlighed, siger han.

Ingen advarsel

Hos Danva forklarer direktør Carl-Emil Larsen dog, at ARC-eksemplet ikke er medtaget i vejledningen for at advare selskaberne om de mulige konsekvenser ved presseomtale af ulovlige millionindkøb.

- Der har ikke været sådan nogle bagtanker med at referere til Amager Ressource Center. Det var simpelthen bare for at illustrere, at der er forskel, siger han med reference til, at Danva ikke mener, at vandselskaberne og affaldsselskaberne er underlagt de samme regler om aktindsigt.

'Ekstremt høj moral'

På trods af klagenævnets afgørelser og forskningschefens vurderinger, mener Danva ikke selv, at vejledningen har haft til hensigt at mørklægge vandsektorens indkøbspraksis.

- Jeg er meget forundret, og jeg er nok også lidt pikeret over, at en så velanskrevet jurist har været ude og motivforske på den her måde. Det synes jeg virker pinligt, og jeg kan slet ikke forstå hans anledning til det. Det må være fordi, han ikke kender Danva, som jeg med høj og åben pande vil sige har en ekstremt høj moral, når vi laver vores arbejde. Og derfor synes jeg, det er uklædeligt, når han går ud på den måde, siger Carl-Emil Larsen.

Hvad siger du som direktør til, at jeres vejledning er blevet brugt af et af jeres medlemmer til at skjule ulovlige indkøb?

- Alle skal selvfølgelig følge loven, så den er jo ikke lavet med det formål (at skjule lovbrud, red.), det tør jeg godt sige, hvis det er det, du sidder og fisker efter. Det er den ikke. Der kan jeg måske kommentere, at jeg undrer mig over, at en så velrenommeret jurist er inde og være motivtolker og bedømme forsæt på et så løst grundlag. Det kan jeg simpelthen ikke forstå. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. Jeg kender egentligt Oluf Jørgensen som en hædersmand. Jeg håber, at I har styr på jeres kilder, forklarer Carl-Emil Larsen.

Danva-direktøren understreger samtidig, at vejledningens vurdering bestemt ikke er grebet ud af den blå luft.

- Vurderingen er sket i dialog med det, der hedder DLA Piper, som er et stort advokatfirma, som du sikkert har hørt om. Danva og advokatfirmaet undersøger selvfølgelig også den brede fortolkning, som klagenævnet har anlagt i den her sag, og DLA Piper vurderer, at der simpelthen ikke er grundlag for en så bred fortolkning af det her miljøoplysningsbegreb, siger Carl-Emil Larsen.

Hos forskningschef Oluf Jørgensen giver Danva og DLA Pipers vurderinger kun anledning til hovedrysten.

- Danva og deres advokatfirma kender tilsyneladende ikke ombudsmandens praksis for anvendelse af miljøoplysningsloven, konstaterer han.

Energi & forsyning

Indkøb

Teknik & miljø

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet