Samn Forsyning, der har hovedsæde i Horsens, erkender, at vandselskabet har brudt udbudsloven. Millionordrer er bl.a. endt hos et lokalt firma 700 meter fra vandselskabets adresse, selvom ordrerne ifølge loven skulle have været udbudt i hele Europa.
Samn Forsyning, der har hovedsæde i Horsens, erkender, at vandselskabet har brudt udbudsloven. Millionordrer er bl.a. endt hos et lokalt firma 700 meter fra vandselskabets adresse, selvom ordrerne ifølge loven skulle have været udbudt i hele Europa.
Foto: Lars Reese (pressefoto via Samn Forsyning)

Vandselskab mørklagde ulovlige indkøb for 38 mio. kr.

Det kommunalt ejede vandselskab Samn Forsyning har i mere end et halvt år forsøgt at hemmeligholde millionkontrakter. Nu viser en række dokumenter, at selskabet har sendt 38,6 mio. kr. videre til private leverandører i strid med udbudsloven.

Ulovlige indkøb

Af Tobias Hansen Bødker og Jens Holm | [email protected] ,[email protected]

Denne historie skulle egentlig aldrig have været fortalt.

Det skulle aldrig have været muligt at beskrive, hvordan Samn Forsyning i årevis har sendt millioner af kroner ulovligt videre til en række private leverandører.

Sådan ville Samn Forsyning og vandsselskabernes interesseorganisation, Danva, i hvert fald tilsyneladende gerne, at virkeligheden havde set ud.

Men en kendelse fra Miljø- og Fødevareklagenævnet har trukket ulovlige kontrakter ud af mørket og frem i lyset.

Samn Forsyning, der er ejet af kommunerne Horsens og Odder, har således gennem mere end et halvt år forsøgt at hemmeligholde, hvordan vandselskabet har omgået den danske og europæiske udbudslovgivning og lagt offentlige millionkontrakter i hænderne på private virksomheder uden konkurrence fra andre leverandører.

Det er således ikke kun i den danske affaldssektor, at kommunalt ejede forsyningsselskaber har haft problemer med at overholde de regler, der skal sikre fair konkurrence og fair behandling af private leverandører til den bedste kvalitet og bedste pris for skatteborgernes penge.

Vandselskabet erkender over for kommunen.dk, at det var i strid med reglerne, da selskabet indgik kontrakter til sammenlagt 35,3 mio. kr. med seks leverandører uden udbud.

Ifølge eksperter i udbudsret er yderligere indkøb for 4,1 mio. kr. også ulovlige.

Nævn åbnede snakketøjet

Oplysningerne om de kommunale indkøb var dog i første omgang ikke sådan lige til at udlevere, mente selskabet, der i juni sidste år afslog at udlevere nogen som helst former for information, da kommunen.dk anmodede om aktindsigt i oplysninger om vandselskabets udbud og største indkøb.

I stedet henviste Samn Forsyning til interesse-organisationen Danva, som i en offentlig vejledning forklarede, at vandselskaberne ikke behøvede at sende oplysninger om indkøbene til kommunen.dk.

Men efter en tabt klagesag hos Miljø- og Fødevareklagenævnet - og mere end seks måneders nedrullede gardiner - kom munden dog alligevel på gled i slutningen af december.

Blandt de hemmeligholdte leverandører, der viste sig at have fået opgaver uden om reglerne, er 'Jord-ID v/Charlotte Madsen'. Siden 2013 har firmaet udtaget og analyseret jordprøver for Samn Forsyning.

Uden konkurrence har Jord-ID indkasseret i alt 7,7 mio. kr. i løbet af seks år, svarende til en gennemsnitlig årlig omsætning på ca. 1,3 mio. kr.

Ifølge Jord-ID’s hjemmeside er der én fastansat laborant i selskabet udover ejeren, Charlotte Madsen, samt én freelancer på lønningslisten.

- Opgaven er klart udbudspligtig, vurderer Steen Jensen, der er udbudsretsekspert og selvstændig rådgiver i offentlige indkøb hos Steenjensen.com.

Millioner til naboen

På trods af, at millionomsætningen ifølge reglerne skulle have været i EU-udbud, har den private leverandør ikke skullet bevæge sig langt for at forhandle timepriser med Samn Forsyning.

Ifølge offentlige adresseoplysninger er der blot 700 meter mellem Jord-ID’s og vandselskabets adresser.

Hos Samn Forsyning lød forklaringen først, at alle regler var overholdt, og at vandselskabet havde gennemført ‘licitationer’ og ‘indhentet tilbud’ - helt efter bogen. Men efter, at kommunen.dk spurgte, hvorfor indkøbene ikke var blevet udbudt i hele Europa, erkendte vandselskabet, at ordrerne var endt hos firmaet uden om reglerne.

‘Det er korrekt,’ skriver selskabet i et skriftligt svar og tilføjer, at ‘vi har konkurrenceudsat noget af beløbet.’ Vandselskabet forklarer, at man har valgt at udbyde netop denne opgave nu. En eksekvering, der dog først er sket ultimo 2018, efter at kommunen.dk søgte om aktindsigt i sagen.

Ifølge Samn Forsyning har 'Jord-ID v/Charlotte Madsen', der altså tidligere indkasserede ca. 1,3 mio. kr. om året, ikke vundet den nye udbudsrunde. Samn Forsyning har ikke oplyst, hvilket firma, der i dag har overtaget opgaven med analyse af muld og jord i Horsens og omegn.

Lokal elektriker

Også lokale elektrikere har i årevis modtaget millioner af kroner fra selskabet uden om reglerne. VS Automatic, der har adresse ca. 2 km fra Samn Forsyning, har siden 2013 tjent 7,1 mio. kr. på forskellige elektrikerydelser.

Ifølge Jacob Georg Naur, advokat med speciale i udbudsret og partner hos Hejm Advokater, er der flere grunde til, at indkøbene skulle have været sendt i udbud.

- Samn Forsyning skulle have lagt indkøbene sammen, da der reelt er tale om sammenhængende indkøb. Her har de lavet en kunstig opdeling. Og så er der tale om en løbende tjenesteydelseskontrakt, der skulle have været opgjort over 48 måneder, siger udbudsjuristen.

Hos et andet elektrikerfirma, Picca Automation, har ulovlige aftaler med vandselskabet sikret leverandøren 10,3 mio. kr. i perioden 2013 til og med 2018.

I vandselskabets oprindelige svar til kommunen.dk lød det, at indkøbene hos begge elektrikerfirmaer var foregået efter reglerne.

Men også her er Samn Forsyning vendt på en tallerken. Selskabet erkender nu, at elektrikerydelserne burde have været udbudt, heriblandt at kontrakten med nabofirmaet VS Automatic burde have været sendt i udbud i hele Europa.

Igen oplyser selskabet dog, at en del af de samlede beløb ‘har været konkurrenceudsat’.

Derudover erkender Samn Forsyning også, at yderligere tre virksomheder har modtaget penge uden om udbudsreglerne.

Det drejer sig blandt andet om indkøb af ‘polymer’ hos leverandøren Afridana. Overtrædelserne af udbudsreglerne er ifølge Samn Forsyning kun foregået i 2018. Selskabet arbejder i øjeblikket på et EU-udbud af indkøbet.

Også det finske firma Kemira Oyj har i løbet af 2018 modtaget 1,3 mio. kr. uden om reglerne. Igen barsler vandselskabet med et EU-udbud af opgaven.

Ad-hoc-elektrikerne

En anden virksomhed, der via ulovlige kontrakter har sneget sig op på Samn Forsynings liste over selskabets største leverandører, er Orbicon. Her har vandselskabet både indgået en kontrakt til 2,8 mio. kr. efter reglerne og en kontrakt til 5,4 mio. kr. uden om reglerne.

Ifølge Samn Forsyning er der dog en god forklaring på, at millionerne blev overført i strid med reglerne.

‘Der har været en uforudset høj aktivitet i Horsens Kommune på byggemodninger, og vi tager til efterretning, at såfremt den høje aktivitet fortsætter, bør den øvrige rådgivning og projektledelse sendes i EU udbud,’ erkender selskabet, efter at kommunen.dk har spurgt ind til indkøbene.

Derimod mener vandselskabet, at alt foregik efter reglerne, da elfirmaet Kjærgaard, der har adresse 15 km fra Samn Forsyning, modtog i alt 4,1 mio. kr. for elektrikerydelser 'på ad-hoc basis'. Men ifølge eksperterne i udbudsret, som kommunen.dk har forelagt materialet for, burde Samn Forsyning også have udbudt denne opgave.

- Der er mange årsager til, at det er en overtrædelse, men den væsentligste er nok, at Samn Forsyning skulle have lavet en fireårig rammeaftale og så udbudt ydelsen. Så kunne de i ro og mag have trukket på aftalen, siger Jacob Georg Naur fra Hejm Advokater.

Energi & forsyning

Teknik & miljø

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet