Foto: Polfoto
Foto: Polfoto

Individuel tilgang hjælper akademikere i job

Vejle Kommune scorer højt, når det gælder om at få både nyledige og langtidsledige akademikere i job, viser analyse. En hurtig risikovurdering og vejledning giver pote, mener den lokale formand for Arbejdsmarkedsudvalget.

Jobvækst

Af Morten Munkholm | [email protected]

Bliver du arbejdsløs som akademiker, er der gode jobchancer i Vejle.

Det viser en analyse fra Akademikernes A-kasse, som har fulgt 10.300 højtuddannede, der enten er startet op i et ledighedsforløb eller har været ledige gennem 52 uger.

A-kassen har givet kommunerne karakter efter, hvor mange af akademikerne der er kommet i job igen indenfor et halvt år. Og af de tolv kommuner med flest bosiddende akademikere scorer Vejle suverænt højst på indekset med en score på 80 ud af 98. Odense og Aarhus Kommune ligger også pænt i statistikken.

- Vi arbejder meget individuelt med de ledige, som med det samme bliver risikovurderet i forhold til langtidsledighed. Hvis du er uddannet indenfor en branche, hvor der er få job i vores område, så kan vi hurtigt forsøge at spore folk ind på andre brancher, hvor jobmulighederne er bedre, siger formanden for kommunens arbejdsmarkedsudvalg, Christoffer Aa-gaard Melson (V).

”Vi oplever faktisk, at noget af det overskud, vi har i Aalborg, står de og mangler i Thisted og Skagen. Vi skal altså arbejde med at få gjort folk mere geografisk og fagligt mobile.”

Han påpeger, at Vejles status som frikommune har gjort det muligt at prioritere indsatsen bedre, så folk med høj ledighedsrisiko får mere hjælp end andre. Og i Akademikernes A-kasse er det erfaringen, at netop den specialiserede tilgang er afgørende.

- Jo hurtigere du kan få folk screenet, des bedre er det. Den individuelle indsats er en af nøglerne – en anden er at have den rigtige viden om det arbejdsmarked, man skal matche de ledige med, siger vicedirektør Kim Them Serup.

Lokale forskelle

Vejle og Trekantsområdet oplever i øjeblikket en del vækst og har i det hele taget en relativt lav ledighed på 3,5 procent. Det kan selvfølgelig forklare, at det også er nemmere at få afsat akademikere lokalt. Men selv i områder, hvor efterspørgslen er nogenlunde ens, kan der ifølge analysen være forskel på, hvordan kommunerne klarer sig. For eksempel ligger Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune en del dårligere i indekset end Gentofte og Gladsaxe.

- Der er en uforklarlig stor forskel på de her kommuner, og det undrer vi os lidt over. Men i stedet for at hænge dem ud vil vi hellere tilbyde vores hjælp for at få vores medlemmer i arbejde, siger Kim Them Serup og tilføjer, at A-kassen i øjeblikket arbejder på en række nye modeller for kommunalt samarbejde i deres lokale afdelinger.

Et særligt fokusområde er på de små og mellemstore virksomheder, som generelt står for en stor del af jobvæksten i Danmark.

- Får man én akademiker ind på en lille eller mellemstor virksomhed, så viser en analyse, at det i snit genererer syv ekstra ansatte, siger Kim Them Serup.

De to dårligst rangerende kommuner blandt de tolv største er Esbjerg og Aalborg. Og selvom dimittender ikke tæller med i analysen, så peger jobcenterchef i Aalborg Kommune Jesper Dahlgaard på, at deres uddannelsesinstitutioner skaber hård kamp om stillingerne.

- Der er en vis overproduktion af akademikere i Aalborg. Vores universitet og professionsuddannelser har vækstet kraftigt de senere år, og det kan det nordjyske arbejdsmarked ikke lige absorbere på den korte bane, forklarer han.

[intense_hr title=""]

De 12 største akademiker-kommuner

– og deres evne til at få akademikere i arbejde

 

1. København 43
2. Aarhus 52,5
3. Aalborg 26,5
4. Frederiksberg 47,5
5. Odense 57,5
6. Gentofte 49
7. Lyngby-Taarbæk 37
8. Gladsaxe 51
9. Roskilde 47,5
10. Rudersdal 42,5
11. Esbjerg 11,5
12. Vejle 80

Se hvordan resten af kommunerne scorer på kortet

 

Om analysen: Alle personer, som har ret til den maksimale sats for dagpenge, der i løbet af andet halvår 2014 og første halvår 2015 har påbegyndt et nyt ledighedsforløb, og de, som i perioden opnår 52 ugers samlet ledighedsforløb, er blevet fulgt i Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM. Her er det belyst, hvor mange der kommer i arbejde indenfor 26 uger.
I de to målinger er jobcentrene blevet rangordnet i forhold til, hvor stor en andel af personerne, der er tilbage i job indenfor 26 uger. Det jobcenter, som har den højeste andel af personer i job indenfor hver af målingerne, tildeles 98 point, mens det jobcenter, der har den laveste andel, tildeles 1 point. Begge målinger vægtes lige meget i det samlede indeks. Jo højere værdi indekset har, jo bedre er det enkelte jobcenter til at håndtere nyledige og langtidsledige.

[intense_hr size="large"]

Mere samarbejde

Aalborg Kommune har siden nytår valgt at hjemtage akademikerindsatsen fra fire private aktører. Det bliver altså fremover jobcentret, der alene sidder med opgaven – ligesom det er i Vejle Kommune.

- Det er vores egne beskæftigelsesrådgivere, der samarbejder med virksomhederne om at få folk i arbejde. Vi vurderer, at de har det bedste lokale kendskab, siger Christoffer Aagaard Melson.

Derudover har Aalborg Kommune startet et nyt samarbejde op med Business Region North, der skal fokusere på, at alle små og mellemstore virksomheder i Nordjylland tænker mere i at ansætte akademikere.

- Vi oplever faktisk, at noget af det overskud, vi har i Aalborg, står de og mangler i Thisted og Skagen. Vi skal altså arbejde med at få gjort folk mere geografisk og fagligt mobile, siger jobcenterchef Jens Dahlgaard.

Også i Vejle har de startet et samarbejde med seks andre kommuner i Trekantsområdet, hvor de sammen matcher de ledige med efterspørgslen på tværs af kommunegrænserne. Og de større enheder kan netop sikre den individuelle indsats, mener Kim Them Serup.

- For en række kommuner kan det sikkert ikke betale sig at have særligt fokus på akademikerne, fordi der er relativt få af dem. Men her burde man måske slå sig sammen med en række andre kommuner, så man får ordentligt volumen i indsatsen, siger han.

Arbejdsmarked

HR & uddannelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet