Højkonjunktur boostede yderområder

Beskæftigede borgere i traditionelle yderkommuner har oplevet den største stigning i erhvervsindkomst fra 2000 til 2008. Sjællandske vestegnskommuner får bundplaceringer.

Økonomi

Af Sine Riis Lund | [email protected]

 

De beskæftigede på Samsø og i Frederikshavn har fået betydeligt flere penge på lommen. Det viser opgørelsen over den gennemsnitlige erhvervsindkomst per indbygger i perioden 2000-2008 fra Damvad Statistikservice. Blandt de øvrige højdespringere er Ærø og Langeland. 

En del af forklaringen på yderområdernes store spring er, at de kommer fra et lavere udgangspunkt, vurderer privatøkonom Mie Dalskov Pihl fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE. Derfor kan selv mindre ryk i opgangstider løfte meget i statistikken.

Frederikshavn har oplevet en stigning på 24 procent i forhold til landsgennemsnittet. Formand for arbejdsmarkedsudvalget Søren Visti Jensen (SF), peger på et lavt udgangspunkt og nyetablerede mindre virksomheder som medvirkende årsager.

Vallensbæk har haft den laveste udvikling. Det overrasker ikke erhvervschef Ib Ingerslev. Kommunen har siden 2005 oplevet en markant befolkningstilvækst på grund af nybygning af lejligheder.

”En del af de ejerboliger, der er blevet bygget, har ikke kunnet sælges på grund af finanskrisen. Disse boliger er i stedet blevet udlejet til borgere med en mindre gennemsnitlig indkomst,” siger han.

Ni ud af de ti nederste kommuner er sjællandske, herunder en del fra vestegnen. Mie Dalskov Pihl nævner en af de positive årsager, nemlig at flere er kommet i arbejde og  nu tæller med i statistikken.

”Vi har fået en masse svage grupper ud på arbejdsmarkedet, som ikke tjener 300 kroner i timen, men måske nærmere 100 kroner. Det vil faktisk betyde, at den gennemsnitlige indkomst falder i en stor del af de områder,” siger hun. :

 

HR & uddannelse

Social & sundhed

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet