Vindmøller er allerede rykket tæt ind på havnen i Thyborøn, som har store planer for at få del i den grønne omstilling.
Vindmøller er allerede rykket tæt ind på havnen i Thyborøn, som har store planer for at få del i den grønne omstilling.
Emil Staulund Larsen

Havnekommuner kæmper om Danmarks grønne job

Der står mange job på spil, når Danmark sætter den grønne omstilling i omdrejninger med store havvindmølleparker. Havnekommuner på vestkysten dyster indbyrdes om at servicere den kommende vindmøllepark Thor.

arbejdspladser

Af Emil Staulund Larsen | [email protected]

De tre kæmpevindmøller på havnen kan ses længe før byen på den smalle stribe land mellem Ringkøbing Fjord og Vesterhavet. På sin vis skildre vindmøllerne havnens historie og evne til at udnytte vind og vejr til egen fordel, og hvordan klimatilpasning og -forandringer altid har spillet en nøglerolle for det lille kystsamfund.  

Det er mere end 100 år siden, at staten besluttede, at man skulle grave en kanal gennem klitterne for at få bedre kontrol over nogle områder ved Ringkøbing Fjord, der ofte blev oversvømmet. Senere udvidede kanalen sig, og det blev nødvendigt at opsætte betonblokke for at beskytte kanalen fra havets lune, og i 1931 blev et sluseanlæg etableret, og man kunne nu regulere fjorden og vandstanden. Anlægget blev samtidig fundamentet til en ny fiskerihavn og by. Dermed blev Hvide Sande til historisk klimatilpasningsprojekt nærmest ved et tilfælde. 

Fiskeriet har sidenhen betydet næsten alt for byen. Men det tynder ud i antallet af fiskeskibe, som lægger til i Hvide Sande. Der blev færre og færre fiskerbåde, som til gengæld blev større og større. 

Havnen forsøgte at tilpasse sig de nye, større skibe. En lokal erhvervsfond investerede i de tre kæmpe vindmøller, som står ud mod Vesterhavet, og som skaber en ny slags omsætning for havnen, der tilmed kunne finansiere store dele af havnens nye investeringer. Fiskerne vendte tilbage, og landingsværdien steg til 250 mio. kr., men de seneste to år er omsætningen på fiskeri faldet. Til gengæld opstod en ny mulighed: 

- Tidligere var det udelukkende turisme og fiskeri, som skabte grundlaget for byen, men nu er paletten udvidet. De nye aktiviteter omkring vindmøller skaber aktivitet, skaber job og skaber et mere sammensat og balanceret grundlag for byen, fortæller havnedirektør Steen Davidsen.

- Man har altid været godt til at gribe de chancer man får herude.  

En af de tre vindmøller på Hvide Sande Havn kan anes i baggrunden bag havnedirektør Steen Davidsen. De tre vindmøller skaber stor værdi for både havnen og de lokale og er med til at skabe ny vækst.  

 Tusindvis af årsværk på spil

Danmark har store planer om en række havvindmølleparker i de kommende år foruden to kunstige energiøer inden 2030. De vil producere masser af bæredygtig energi, der kan hjælp Danmark i den grønne omstilling, men de vil også skabe mange arbejdspladser. 

De arbejdspladser er en række vestjyske havne meget interesseret i at tiltrække, og de ligger derfor i en skarp konkurrence om at blive servicehavn for eksempelvis den kommende Thor Havvindmøllepark på 800-1.200 MW. 

Og der er tale om mange job. I sommer viste en analyse fra brancheorganisationerne Wind Denmark, Danske Rederier og Dansk Energi, at der for hver gigawatt havvind blev genereret 14.600 årsværk fra planlægningsfasen til vindmøllernes nedtagning 25 år efter. 

Mange af arbejdspladserne tilfalder selvfølgelig producenterne af vindmøllerne, men der er mange arbejdspladser på spil, når det skal afgøres, hvorfra vindmøller eksempelvis skal udskibes, og hvorfra vindmøllerne efterfølgende skal serviceres. Da Anholt Havvindmøllepark blev opført i Kattegat, generede det ordre for 450 mio. kr. i det lokale erhvervsnetværk, ligesom der blev skabt 330 ekstra job. 

   I en by med 300 beboer og med 10-12 arbejdspladser på havnen, giver det sig selv, hvor meget det vil betyde for området.

Skal gribe muligheden igen

Under installationen af havvindmølleparken Horns Rev 3 havde Hvide Sande godt 130 forskellige ansatte boende i byen, som ellers har under 3.000 indbyggere totalt. Derudover forventer Hvide Sande 25-30 nye fuldtidsansatte de næste 20-25 år i rollen som servicehavn for Horns Rev 3, hvilket blot har styrket havnens interesse. 

- Horns Rev 3 er ikke nok for os. Vi mener, at vi både vil, kan og har kapacitet til mere. Vi har opbygget erfaring og servicetilbud i forbindelse med Horns Rev 3 og forundersøgelser til Thor. Mens der kommer flere og flere anløb, bliver vi mere og mere synlige på markedet. Vi er en lille havn, men vi er hurtige til at omstille os, siger Steen Davidsen. 

Og ligesom ved byens tilblivelse, handler det om at gribe de muligheder, der kommer på vestkysten. Hvide Sande Havn forsøgte sig kort som udskibningshavn for de enorme havvindmøller, men det projekt blev skrinlagt. Men det handler om hele tiden at være på forkant af udviklingen og tilpasse sig.  

- Det handler om at have rettidig omhu, mens også at turde at satse og lægge hånden på kogepladen. Det tager år at gennemføre disse projekter, og du kan ikke bare vente. Du skal med snusfornuft og fast grund under jorden gøre dig klar, så du den dag, hvor muligheden kommer og ballet åbnes, er klar til at byde op til dans, siger Steen Davidsen. 

Danmarks havvindmølleparker

Danmark og verdens første havvindmøllepark Vindeby blev etableret i 1991 ud for Lolland og bestod af 11 havvindmøller med en samlet kapacitet på knap 5 MW. I 2017 blev vindmølleparken sendt taget ned og sendt på pension. 

Danmark har i øjeblikket 14 etablerede havvindmølleparker med en samlet kapacitet på 1.699 MW. 13 havvindmølleparker er på forskellige stadier i planlægningen. Derudover har regeringen annonceret, at der skal opføres to energiøer samt en havvindmøllepark ved Hesselø. 

I dag producerer Danmark samlet godt 6 GW strøm fra land- og havvindmøller i Danmark.

KIilde: Energistyrelsen

Fleksibilitet, afstand og måske en helikopterplads

45 kilometer mod nord ligger Thorsminde Havn. Ved indgangen til Nissum Fjord bor 300 mennesker i den lille fiskerby, og på en solrig dag sidder de fleste tilsyneladende ved Strandingsmuseum St. George og Café Havglimt, der begge ligger til ved vandet. 

Ligesom Hvide Sande, ser Thorsminde og Holstebro Kommune et stort potentiale i havnen som servicehavn til Thor, og de har i et stykke tid ført offentligt kurmageri til Thor gennem netværk og presse.

- Thorsminde er en fiskerihavn, hvor fiskeri ikke længere fylder havnen ud. Vi har i bestyrelsen drøftet havnens fremtidsmuligheder, og placeringen af Thor har gjort offshore-området helt oplagt. I en by med 300 beboer og med 10-12 arbejdspladser på havnen, giver det sig selv, hvor meget det vil betyde for området, siger havnedirektør Lisette Sønderby og fortsætter:

- Vi er meget fleksible her, og villigheden er stor til at tilpasse havnen til offshore. 

Holstebro Kommune og Thorsminde Havn satser på at give nyt liv til den lille fiskerby med et nyt offshore-eventyr. Arbejdspladser er nemlig forudsætningen for bosættelse, siger Anders Debel, direktør for Teknik og Miljø i Holstebro Kommune.  

Kommunen har spillet en meget aktiv rolle i at gøre havnen attraktiv med blandt andet et tilbud om at opkvalificere relevant arbejdskraft, som kan servicere vindmøllerne. Kommunen er derudover ved at undersøge muligheden for at etablere en helikopterplads på havnen, som kan gøre det lettere og mere effektivt at servicere vindmøllerne, særligt når vejret er hårdt. 

- Tid er penge. Afstand er flyvetid. Flyvetid er penge, fortæller direktør for Teknik og Miljø Anders Debel, der heller ikke er sen til at påpege, at Thorsminde er den havn, der er tættest på Thor med blot 20 kilometer i luftlinje. 

Det er et godt eksempel på, hvordan kommunen er klar til at hjælpe med at skabe de rette forhold. Foruden Anders Debel er kommunens erhvervs- og arbejdsmarkedsdirektør og kommunaldirektøren også stærkt involveret, hvilket blot understreger, hvor vigtig en sag det er. 

- Jeg kan ikke lige pege på andre projekter af den her type, hvor vi er så massivt til stede som her. Og det er fordi, at det her er rigtig vigtigt. Arbejdspladser er forudsætning for bosætning, og det er vigtigt, at der kommer smør på bordet. 

Det handler altså både om grøn omstilling og lokal udvikling, men det er også noget-for-noget mellem nationale strategier og lokale aktører. 

- Vi ved, at det er stranden og naturen, der gør vestkysten attraktiv for særligt vores tyske turister. Det vil på en eller anden måde blive påvirket af, at der står nogle vindmøller ude på havet. Derfor: Når vi i en eller anden udstrækning betaler prisen, så har byrådet selvfølgelig også en forventning, om at kommunens borgere og virksomheder får en bid af kagen, siger Anders Debel.

Fra fiskehal til offshore

Yderligere 40 kilometer mod nord ligger Thyborøn. Som ved de andre havnebyer, spiller det maritime en stor rolle i bybilledet. Der er Kystcenter Thyborøn, JyllandsAkvariet, Sea War Museum Jutland, Fiskehallen, ‘Æ Fiskebutik’ og lystfiskerbutikker. 

Ovenpå de store fiskeauktionshaller sidder Finn Kjelstrup Pedersen, der er koordinator og projektleder for erhvervsnetværket North Sea Offshore Service Group. Gruppen består af 25 virksomheder, der samarbejder for at servicere - og tiltrække - den store offshorebranche til området. 

Finn Kjelstrup Pedersen gør det hurtigt klart, at det går godt i Thyborøn. Der er investeret knap 100 mio. kr. i et nyt havneanlæg til fiskerne, et havnebassin i inderhavnen er lige blevet renoveret, nye losse faciliteter til 75 mio. kr. er blevet klar henover sommeren, og man arbejder nu på at øge vanddybden, så man kan give bedre muligheder for de større og større skibe, som gerne vil bruge havnen.

Thyborøn Havn har desuden afsat et stort separat kajområde til en eventuel servicehavn, som kan få masser af plads uden forstyrrelser. Fiskeriet har derudover været for opadgående de sidste ti år, selvom Brexit gør fremtidens fiskerettigheder i Nordsøen til ukendt farvand, fortæller Finn Kjelstrup Pedersen. 

Finn Kjelstrup Pedersen er derfor rolig i forhold til kampen om arbejdspladserne. For ham står og falder forretningen på ingen måde med Thor-beslutningen. 

- Byen og havnen har en rigtig sund økonomi, men en stor del af den økonomi er bundet op på fiskeri, og enhver fornuftig økonom vil jo sige, at man ikke skal lægge alle sine æg i en kurv, siger Finn Kjelstrup Pedersen og tilføjer:

- Jeg har stor tiltro til, at det nok skal lykkes, og hvis ikke nu, så senere. Vi har i NorthSea Offshore Service Group en bred medlemsskare, så det skal nok dryppe på os, selv om valget i første omgang falder på en anden havn.

Nye muligheder til vandkantsdanmark

Traditionelt er der et stærkt samarbejde mellem havnene op langs vestkysten. Seks havnedirektører fra vestkysten gik eksempelvis sammen i et fælles indlæg og meldte sig klar til at spille en hovedrolle for den kommende energiø i Nordsøen. 

- I andre sammenhænge samarbejder vi på kryds og på tværs op langs vestkysten, men vi er bevidste om, at lige med Thor, der holder vi kortene tæt til kroppen, siger Lisette Sønderby. 

- Det betyder jo ikke, at der ikke kan falde noget af til de andre havne. Det er stadig flere arbejdspladser og omsætning til vestkysten. Men det er klart, at vi alle arbejder for at det lige skal være os selv, der bliver valgt til servicehavn, siger Anders Debel. 

- Det er en konkurrence, hvor andre også gerne vil komme med det bedste tilbud. Og så er det ikke anderledes end i hvilken som helst anden konkurrence, at det må være det bedste tilbud, der vinder, siger Steen Davidsen. 

Der er dog også en bevidsthed om, at med den grønne dagsorden, hvor udtryk som ‘energiøer’, ‘CO2-fangst’ og ‘Power-to-X’ snart bliver en del af danskernes ordforråd, kommer vandkantskommunerne til at få nye muligheder.

- Den grønne omstilling er fantastisk spændende og jeg glæder mig helt vildt til at komme i gang og til se resultaterne af det, siger Finn Kjelstrup Pedersen. 

Så uanset hvem der løber med tjansen som servicehavn til Thor, har vestkysten fået et stærkt kort på hånden. 

- Der er en stor interesse i energibranchen med, hvad det er, der foregår ude på kysten. Der er rigtig mange interessant spor i det her, og jeg tror, det kan give et løft til nogle af de her områder, som ligger langt vest, siger Finn Kjelstrup Pedersen. 

Danske havne i medvind

Godt halvdelen af de danske erhvervshavne har vindenergi som forretningsområde, og endnu flere vil få det i løbet af bare få år, vurderer brancheorganisationen Danske Havne. 

Esbjerg Havn er verdens førende inden for havvind, og mere end 80 pct. af den havvindkapacitet, der er installeret i Europa i dag, er udskibet fra Esbjerg. Det er dog ikke kun en stor havn som Esbjerg Havn, der har fået internationale opgaver. 

Eksempelvis er Klintholm Havn på Møn valgt som servicehavn for den tyske havvindmøllepark EnBW Baltic 2, en af Tysklands største offshore vindmølleparker. Tyske EnBW rykker hele sit servicepersonale til EnBW Baltic 2 på op mod 25 ansatte til Møn, hvilket har betydet, at der nu er ved at blive opført et til formålet nybygget hotel og et reservedelslager ved Klintholm Havn samt to mandskabsskibe.

Kilde: Danske Havne

Arbejdsmarked

Klima

Land & by

Teknik & miljø

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet