Gruppeledelse er en tillidssag

Ledelse & økonomi

Af Benjamin Holst | [email protected]

 

Har du og din lederkollega tillid til hinanden, og forstår I at udnytte hinandens forskelligheder konstruktivt? Hvis du kan svare ja til begge spørgsmål, har i gode forudsætninger for at skabe et velfungerende lederteam. 

Væksthus for Ledelse har sat fokus på ledelse som holdsport og undersøgt anatomien i det gode ledelsesteam: 

“Økonomi, rekruttering og et øget pres på kerneydelser er nogle af de store udfordringer, kommunale ledere står over for i øjeblikket. Derfor søger de alternativer til den slagne vej. Holdledelse er et bud på, hvordan man kan udnytte ressourcerne mere effektivt,“  siger Søren Thorup, formand for Væksthus for Ledelse og afdelingschef i KL.

Væksthus for Ledelse har i forbindelse med undersøgelsen interviewet 12 ”ekstraordinært velfungerende” lederteams fra 9 kommuner og 3 regioner. 

Tillid topper

Blandt andet har man identificeret fem værdisæt, der kendetegner det succesfulde ledelseshold. Især pegede de adspurgte på tillid som en væsentlig værdi i et velfungerende fællesskab. En værdi, som Søren Thorup selv vægter højt:

“Det er min egen erfaring, at det er det helt afgørende spring for, at gruppeledelse skal fungere. Det er mangfoldighed snarere end indbyrdes konkurrence, der driver det gode ledelsesteam,“ siger Søren Thorup, der blandt andet kan trække på sin erfaring som kommunaldirektør i Hillerød.

På kun en uge har Væksthus for Ledelse afsat mere end 25.000 eksemplarer af undersøgelsen, som kan hentes på www.lederweb.dk.

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet