Grundfos tænker kursus på en ny måde

For et par år siden besluttede Grundfos at fremme indsatsen med e-læring. I dag er udviklingen accelereret, og flere får uddannelse. De største barrierer har været kulturelle.

Tema: e-læring

Af Sine Riis Lund | [email protected]

 

I nær fortid var medarbejdertræning hos Grundfos ensbetydende med en rejse til Bjerringbro. Sådan er det ikke længere.

”Man taler ofte om, at alle kriser indeholder muligheder. Sådan var det faktisk for os. Vi valgte nemlig at accelerere meget voldsomt inden for e-learning,” fortæller Gunnar Tindborg, der arbejder som Training and Development Manager ved Poul Due Jensen Akademiet. Det er Grundfos’ centrale uddannelsesinstitution, hvor kursister fra hele verden bliver trænet.

Det er inden for de sidste tre års tid, at e-læring for alvor har vundet ind i virksomheden. Men e-læring står sjældent alene. Deres kursusforløb er nu gerne en blanding af forskellige former for e-læring og traditionel undervisning i et længerevarende forløb. Og e-læring betyder i denne sammenhæng både selvstudier ved computeren samt møder i et virtuelt rum med kolleger fra hele verden. Et kursusforløb, der typisk strækker sig over flere måneder, kan for eksempel starte med selvstudier, som derefter uddybes og perspektiveres igennem forberedelse af en opgave til et virtuelt møde. Det kan efterfølges af et kursus på akademiet, som afsluttes med et online-møde, hvor man deler erfaringer med sine kolleger.

Vis et mersalg

Gunnar Tindborg oplever, at deltagerne lærer mere i dag. 

”Mange gange kan det være ret lange forløb, hvor vi hele tiden har kontakt med dem i modsætning til det gammeldags kursus, som måske tog fire eller fem dage, og så var det slut. Og folk glemmer det jo, hvis ikke de bliver mindet om det,” fortæller han.

En anden positiv effekt af e-læring har været, at Poul Due Jensen Akademiet i dag er i hyppigere kontakt med langt flere medarbejdere.

Generelt oplever Gunnar Tindborg positiv respons på den øgede brug af e-læring, men virksomheden oplever også en kulturel barriere.

”En af udfordringerne er at få folk til at anerkende, at det er en ligeværdig måde at lære på. De fleste har den her gammeldags opfattelse af, at et kursus er at komme mandag morgen og rejse tilbage igen torsdag eftermiddag,” fortæller han.

Grundfos har fat i noget af det helt rigtige, mener e-læringskoordinator Christopher Kjær fra E-læringsenheden, Syddansk Universitet. Det gælder særligt deres bestræbelser på at sikre, at medarbejderne får et udbytte af deres kurser, mener Christopher Kjær. 

”Blandt andet får nogle deltagere først deres kursusbevis, når der gennem en 360 graders evaluering kan påvises en værdifuld effekt af den enkeltes læringsaktiviteter,” siger han.

Det kan eksempelvis være mersalg som sælger.

 

HR & uddannelse

It

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet