”For mig er Mors noget specielt”

Da jobbet som velfærdsdirektør i Morsø Kom mune blev slået op, var Henrik Leth ikke i tvivl. Et spændende job i et område, som hele familien elsker. Nu trækker en tilfreds direktør i arbejds tøjet. 

Navne

Af Mia Tang | [email protected]

Ærø er en skøn ø, fastslår ­Henrik Leth. Men efter fem år som kultur- og socialdirektør i landets fjerdemindste kommune har han fået lyst til at prøve noget nyt, så jobbet som velfærdsdirektør i Morsø Kommune kom på det rigtige tidspunkt. 

Det betyder dog også noget, at familien fra starten aftalte, at opholdet på Ærø var for en kortere årrække. Nu er datteren blevet tolv år og er begyndt at efterspørge ting, som kræver en færgetur, når man bor på Ærø. Derfor var hele familien klar til at flytte til Nykøbing Mors. På en ny ø godt nok, men i en større kommune med langt flere tilbud, og samtidigt i et område, som familien holder meget af. 

”Jeg kender hele det nordjyske område godt, fordi jeg både aftjente min værnepligt på Nr. Uttrup Kaserne og fik min kandidatgrad fra Aalborg Universitet. Så nu vender vi så at sige hjem til Jylland,” siger Henrik Leth. 

Et udfordrende job 

Sidste år ændrede Morsø Kommune strukturen i topledelsen, så den nu består af kommunaldirektøren, en natur- og miljødirektør og en velfærdsdirektør. Ergo kommer Henrik Leth til at stå i spidsen for en betragtelig del af kommunens opgaver. Velfærd dækker både trivsel & sundhed, børn & familier, kultur & fritid, omsorg & pleje og skoler & dagtilbud. 

”Jeg synes, det er et utrolig spændende job. Det er et meget stort ansvarsområde, men jeg har altid beskæftiget mig med det sociale område, har stor erfaring og føler mig godt rustet,” siger Henrik Leth.  Sammen med de fem områdechefer bruger han nu den første måned på at besøge samtlige institutioner og dermed møde de fleste ansatte.  ”Jeg betragter de borgernære opgaver som kernen i kommunernes ansvarsområder. Det har altid været det, jeg brændte for,” siger Henrik Leth. 

Stor politisk bevågenhed

At det samtidigt er et område med stor bevågenhed både politisk og fra andre sider, er Henrik Leth meget bevidst om. Sidste år trak socialforvaltningen i Morsø negative overskrifter, da familiechefen fik skyld for at være årsag til dårligt arbejdsmiljø og deraf følgende medarbejderflugt. Henrik Leth har ikke lyst til at kommentere sagen, men fulgte som andre med i uroen. ”Det eneste, jeg vil sige, er, at jeg har noteret mig, at der politisk bakkes op om afdelingen,” siger han. 

På det rent generelle plan siger han dog, at den type sager naturligvis altid er ubehagelige, og understreger, at man som direktør skal kunne håndtere problemerne, når meninger brydes. Han har selv erfaringer med at gyde olie på vandene ved uoverensstemmelser. 

”En af de store udfordringer er, at vi både skal imødekomme politiske ønsker, men også have styr på lovgivning og økonomi. I sidste ende er det desuden borgernes rettigheder, vi er der for at sikre, og det kan være rigtig svært at balancere alle tre hensyn,” siger Henrik Leth. 

Selv siger han tingene ligeud og går ind for dialogbaseret ledelse. ”Jeg betragter mig selv som en rummelig type med god humor, også som selvironi. Jeg vil gerne gøre en forskel, og døren står altid åben – både for ris og ros,” slutter han.

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet