Billede
Landbrugsstyrelsen flyttede fra København som led i første runde udflytninger og holder nu primært til i Augustenborg i Sønderborg Kommune.
Finn Frandsen / Ritzau Scanpix.

Find job til partneren og respektér, at folk er i chok

Kommuner skal ikke juble for højlydt over statslige udflytninger, hvis det skal lykkes at få nogle af de ansatte til at flytte med, anbefaler fagforbund. Enig, men vi vil ikke skjule, at vi er glade, lyder svaret.

udflytning

Af Anni Kristensen | [email protected]

Should I stay or should I go?

For medarbejdere i en række statslige styrelser er det spørgsmålet, efter regeringen for nylig offentliggjorde sin anden runde udflytning af statslige arbejdspladser. 

I første runde udflytninger har kun et lille mindretal af de ansatte valgt at flytte med deres arbejdsplads, hvilket i hvert fald midlertidig har givet et fald i både produktivitet og kvalitet samt øgede udfordringer med at rekruttere erfarne akademikere og specialister, viser regeringens egen evaluering.  

Mange af de ansatte vil hellere søge nyt job i nærheden af deres bolig, omgangskreds og eventuelle familiemedlemmers arbejdsplads og skole/institution. Men for de, som er i tvivl, kan modtage-kommunen gøre en stor forskel, mener flere af de involverede fagforbund.

- Vi ved fra første runde, at der er en del tiltag, som kommunerne kan ty til for at skabe så god en proces som muligt, siger Camilla Gregersen, formand for Dansk Magisterforening.

Kommunerne kan være behjælpelige med at afklare alle de spørgsmål, som ikke har med selve jobbet at gøre: Vil familien kunne trives? Er der jobmuligheder for ægtefællen eller partneren? Er der gode daginstitutioner? Boliger? Kollektive transportmuligheder? Kulturtilbud?

En invitation til at komme på besøg kan også være et vigtigt signal om, at de berørte vil blive budt velkommen.

- Et besøg kan vise: Vi ønsker faktisk, at I flytter hertil. Man skal være klar over, at medarbejderne er i chok, og derfor skal man fare med lempe. Hvis man står med armene over hovedet og jubler, kan det opleves provokerende for de mennesker, som har fået revet gulvtæppet væk under sig. Det er i orden at glæde sig, men man behøver ikke hovere: Ha ha, nu skal I flytte hertil, siger magisterformanden.

Drop 'forkælede københavnere'

Formanden for DJØF Offentlig, Sara Vergo, er enig.

- Man skal passe på med at tro, at man bare kan gå ud og fortælle, hvor fantastisk dejligt der er i Herning, eller hvor det nu er. Hele retorikken med de forkælede københavnere skal lægges helt væk. Man må signalere: Hør her, vi ved godt, at I står i en supersvær situation, men vi synes faktisk, at vi er et godt alternativ, siger hun.

  Hele retorikken med de forkælede københavnere skal lægges helt væk. Man må signalere: Hør her, vi ved godt, at I står i en supersvær situation, men vi synes faktisk, at vi er et godt alternativ

Sara Vergo foreslår at give medarbejderne en måned eller to til at 'synke chokket', mens man forbereder de informationer, som de tilflyttende vil efterspørge. Og de formidles bedst med personlig kontakt.

- Ingen lader sig overevise af en glittet brochure. Man skal ud og tale med dem. Invitere på besøg, vise rundt, måske lade dem møde nogle, som bor i området i forvejen, og som ligner dem. De skal føle, at de vil kunne få et netværk at lave en madklub med, nogle, de svinger med. Og så skal man tilbyde personlig sparring: Hvad er du mest interesseret i og bekymret for? Dit barns institution? Jamen vores normeringer er faktisk bedre end i København. Folk skal kunne forestille sig det liv, de kan få det nye sted, og kommunerne skal vise: Jamen vi kerer os faktisk om, at du formentlig har en familie med, siger hun.

Hun foreslår, at man måske endda kan tilbyde en billig prøvebolig i et halvt år, måske et sommerhus, så medarbejderne har mulighed for at prøve det hele af uden at droppe boligen derhjemme.  

Hun anbefaler også at synliggøre jobmulighederne i området, både for medarbejdernes partnere og for medarbejderne selv på længere sigt. Det er nemlig de færreste, der har tænkt sig at blive på samme arbejdsplads resten af livet.

- Man kan beskrive, hvilke andre akademikerjobs der er i nærheden, hvad lønniveauet er, og hvilke tillidsfolk man kan ringe til og få mere at vide. Man skal kunne se sig selv have en karrierevej fremover, før man vælger at flytte ud, siger DJØF-formanden.

Derfor er det også vigtigt, at kommunerne samarbejder på tværs i stedet for at konkurrere. 

- Argumentet skal ikke være 'flyt til vores kommune', men 'flyt til vores egn'. Ingen tænker i kommunegrænser, når de overvejer at flytte, siger Sara Vergo. 

Lokal arbejdskraft

Uanset hvad kommunerne stiller op, er det formentlig et fåtal, der vælger at flytte med jobbet. Så skal kvalificerede afløsere rekrutteres lokalt, eller de skal tiltrækkes fra andre egne af landet.

Her bliver opgaven præcis den samme: At stå klar med konkrete råd og give de interesserede en følelse af at blive taget godt imod, understreger de to formænd.

Hvis jobbene skal besættes lokalt, er det værd at satse på både kommunikation og videreuddannelse. Hos HK Stat Nordjylland fortæller formand Jonna Vestergaard om gode erfaringer fra første runde udflytninger med møder, hvor styrelserne kom til Nordjylland og fortalte om indholdet af jobbene og om kurser målrettet den type af opgaver, der blev flyttet ud.

- Mange af vores medlemmer kommer fra det private område, og så kan det være relevant med kurser i for eksempel sagsbehandling, siger hun.

Selv om nordjyderne er glade for at få nye job til landsdelen, håber Jonna Vestergaard, at lidt flere vælger at flytte med denne gang.

- Vi har masser af veluddannede folk her i Nordjylland, men der er en oplæringsperiode til nye opgaver. Der sker et videnstab, når mange stopper, siger hun. 

Camilla Høholt Smith, direktør i work-live-stay southern denmark, vil have lov at glæde sig over udflytningen af arbejdspladser.

Syddanmark holder udflytterne i hånden

En karriereportal, håndholdt vejledning og et venligt spark til styrelserne - sådan kan en vellykket udflytning hjælpes på vej. Og det må godt foregå med armene over hovedet, mener direktøren.

Når en højtuddannet medarbejder overvejer at flytte med sit job til Region Syddanmark, vil han eller hun altid kunne ringe til udflytterkommunen og få gode, håndholdte råd om bolig, skoler, fritid og alt andet, som skal med i overvejelserne, før vedkommende vælger at flytte eller ej.

Samtlige kommuner i regionen har nemlig fået en bosætningskoordinator, som med støtte fra foreningen "work-live-stay southern denmark" kan hjælpe den enkelte med at træffe et kvalificeret valg. 

- Det er håndholdte indsatser, for mennesker kan ikke puttes ned i en trekantet kasse. Udfordringen er jo, at de ofte ikke kender området i forvejen, men har brug for viden nok til at træffe en beslutning, siger foreningens direktør Camilla Høholt Smith.

Foreningen hjælper også med at synliggøre attraktive jobs og karrieremuligheder i regionen for medarbejderne og ikke mindst deres medfølgende ægtefæller - en indsats, som fremhæves af formændene for Dansk Magisterforening og DJØF Offentlig som meget vellykket og værd at efterligne for andre.

Foreningen holder blandt andet jobfairs i København for at vise, hvilke jobmuligheder der er for medrejsende ægtefæller i området. Et andet tiltag er en stor, syddansk karriereportal, hvor man kan vurdere jobmulighederne i hele området.

- Så kan folk se, at det ikke er gamle, støvede virksomheder, men superinteressante steder, som kræver skarpe kompetencer, siger Camilla Høholt Smith.

   Man skal aldrig hovere, men vi HAR faktisk armene over hovedet. Det her er sindssygt vigtigt for et område som vores.

Et nyt initiativ, som lige nu er under overvejelse, er at indgå partnerskaber med private virksomheder om, at de vil lade medfølgende ægtefællers ansøgninger rykke lidt frem i bunken, når ledige job skal besættes.

- De kan selvfølgelig ikke love noget. Men vi er ret sikre på, at vores private erhvervsliv er innovative og indstillede på, at dette er en opgave, vi skal have løst sammen, siger hun.

Som en privat virksomhed
Når medarbejderne har besluttet, om de vil rykke med eller ej, kommer næste fase, hvor styrelsen skal have besat de resterende job. Det kræver, at styrelsen gør sig synlig, hvadenten det er på messer på universiteterne, på orienteringsmøder eller på sociale medier. 

- De skal lære at se sig som en helt almindelig virksomhed, der er i kamp med andre virksomheder om de gode talenter. Det tager noget tid - længere, end vi havde forventet. Men vi vil gerne skabe synergier mellem dem, for det flow, der begynder at løbe mellem statslige og private virksomheder, er rigtigt sundt, mener Camilla Høholt Smith. 

Ifølge hende er det lykkedes de udflyttede styrelser at få den kvalificerede arbejdskraft, de har brug for. Landbrugsstyrelsen, som flyttede til Augustenborg, havde for eksempel succes med at bruge sociale medier til at rekruttere omkring 300 medarbejdere.

Camilla Høholt Smith er enig med formændene for Dansk Magisterforening og DJØF Offentlig i, at det er vigtigt ikke at hovere over de arbejdspladser, som nu rykkes fra København ud og i landet.

- Man skal aldrig hovere, men vi har faktisk armene over hovedet. Det her er sindssygt vigtigt for et område som vores. Vi må aldrig miste respekt for, at det en kæmpe ting, de ansatte står overfor. Men skal vi putte med, at vi er glade? Det synes jeg ikke, vi skal. Vores kommuner synes, det er fantastisk, og det kan blive rigtig godt for hele Danmark, siger hun.

work-live-stay southern denmark

Foreningen "work-live-stay southern denmark" blev stiftet i 2012 i et samarbejde mellem private virksomheder, syddanske kommuner og Region Syddanmark.

Den er finansieret af medlemskontingent samt af projektmidler bevilget af Syddansk Vækstforum. 

Regionsrådet og Syddansk Vækstforum bevilgede midler til første udflytningsrunde, og tilbagemeldingerne var ifølge regionsrådsformand Stephanie Lohse (V) så gode, at man er klar med nye penge til den nye udflytningsrunde.

 

Arbejdsmarked

HR & uddannelse

Kultur

Land & by

Organisation & ledelse

Tilmeld dig nyhedsbrevet