Få bekæmper kaos i lokal konstituering

Kun én ud af 23 kommuner har retningslinjer for god konstitueringsskik.

Takt og tone

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Bagholdsangreb og hastige partiskift prægede flere konstitueringer efter sidste kommunalvalg. Derfor opfordrede KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet i maj i år kommunerne til at udarbejde og offentliggøre retningslinjer for, hvordan et byråd konstituerer sig efter et valg.

Men landets lokalpolitikere ønsker tilsyneladende ingen spilleregler, viser en rundspørge fra Kommunen blandt landets 25 største kommuner. Ud af 23 svar havde kun en enkelt kommune et lokalt kodeks.

Professor i politik og institutioner fra RUC Jacob Torfing mener, at der skal mere til end en opfordring fra nationalt hold.

“Der er behov for at lave nogle overordnede retningslinjer og give kommunerne en frist for at få lavet en lokal version af det,” siger han.

I lyset af sidste valgs langvarige og flere steder dramatiske konstitueringsforløb ærgrer Jacob Torfing sig over de manglende initiativer.

“I fraværet af et lokalt kodeks er der en risiko for, at det hele bliver et spørgsmål om, hvem der kan få personlige fordele, og det er med til at give lokalpolitik et dårligt ry,” siger han.

Sekretariatschef i KL Solvejg Schultz-Jakobsen mener dog ikke, at anbefalingerne skal tages ‘for bogstaveligt’.

“Det er ikke et succeskriterie i sig selv, at der er noget nedskrevet på hjemmesiden,”  siger hun og fremhæver, at det vigtigste er, at kommunerne drøfter konstitueringsprocessen.

I anbefalingerne fra maj måned fremgik det imidlertid, at ‘netop offentliggørelsen af kodekset for god konstitueringsskik vil være af afgørende betydning for, at kodekset får en effekt.’

HR & uddannelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet