Viborg Kommune har en central økonomifunktion, og økonomidirektøren er medlem af direktionen. Måske er det også fremtiden i andre kommuner, der vil sætte fokus på tværgående ledelse og styring gennem bedre data og øget digitalisering. 
Viborg Kommune har en central økonomifunktion, og økonomidirektøren er medlem af direktionen. Måske er det også fremtiden i andre kommuner, der vil sætte fokus på tværgående ledelse og styring gennem bedre data og øget digitalisering. 
Foto: Morten Dueholm, Jysk Fynske Medier, Ritzau Scanpix

Er økonomidirektøren en uddøende race eller en ny fugl føniks?

Få kommuner har i dag en dedikeret økonomidirektør med ansvar på tværs af fagforvaltninger. Det kan fokus på tværgående ledelse, digitalisering og data ændre.

økonomistyring

Af Maria Steno | [email protected]

- Vi er jo en uddøende race, lyder det med galgenhumor fra Klaus Christiansen, da jeg ringer for at tale med ham om hans rolle som økonomidirektør med sæde i direktionen i Viborg Kommune. 

Måske har han ret. Der er ikke mange økonomidirektører tilbage i kommunerne, hvor de ofte er afløst af en økonomichef, som refererer til kommunaldirektøren. En gennemgang af medlemslisten i Økonomidirektørforeningen taler sit tydelig sprog. Få af de små 200 medlemmer har direktørstatus.

- Det er ikke på grund af manglende interesse for økonomien, at så få har en økonomidirektør i direktionen, understreger Klaus Christiansen fra Viborg Kommune.

Tværtimod kan det hænge samme med, at kommunerne sidst i nullerne havde en del problemer med at overholde budgetterne, og at kravene til kommunaldirektørens økonomiske indsigt blev skærpet.

Samtidig slankede mange kommuner direktionerne efter kommunesammenlægningerne, forklarer tidligere kommunaldirektør i Skanderborg og nuværende konsulent og headhunter i Genitor, Lisbeth Binderup.

- Så var der ikke plads til økonomidirektøren, og kommunaldirektøren tog selv ansvaret for økonomien. Det tror jeg, var rationalet i en del kommuner, siger Lisbeth Binderup.

 Nogen glemmer, at økonomi er et fag i sig selv.

Eddie Dydensborg, formand for Økonomidirektørforeningen, er enig i analysen og påpeger, at selvom den økonomiansvarlige ikke altid har fast sæde i direktionen i kommunen, så deltager langt de fleste økonomichefer i store dele af direktionens møder. Så økonomi er hverken glemt eller forsvundet fra direktionens dagsorden.  

Økonomi er også et fag

Alligevel er økonomidirektør Klaus Christiansen godt tilfreds med, at Viborg Kommune har valgt en anden vej. Siden kommunesammenlægningen i 2007 har kommunen haft en økonomidirektør og en central økonomifunktion. Det var bl.a. en af årsagerne til, at han selv søgte til kommunen i sin tid.

- Der er ingen uenighed om tallene i direktionen, vi har det samme grundlag at tale ud fra, fordi jeg som økonomidirektør har ansvaret for data på tværs af alle forvaltningsområder. Derudover er vi meget opmærksomme på faglig sparring og ledelse. Nogen glemmer, at økonomi er et fag i sig selv.

Kommunen har en central økonomifunktion med 50 medarbejdere. Det giver ifølge Klaus Christiansen flere fordele. For det første kan medarbejderne specialisere sig og udvikle sig indenfor faget. For det andet kan kommunen sætte ind med flere ressourcer, hvis der er et fagområde, der har brug for ekstra opmærksomhed. For det tredje kan kommunen bedre standardisere arbejdsgange på tværs af forvaltningen og skabe sammenhæng på tværs af sektorer.

- Det tværgående er samtidig kommunaldirektørens opgave. Han skal hele tiden udfordre os, så vi bliver bedre til det, og så skal vi understøtte arbejdet i økonomifunktionen. Det handler om at frigive tid hos vores kommunaldirektør til udvikling og vækst og til samarbejdet med andre kommuner og myndigheder, fortæller Klaus Christiansen fra Viborg kommune.

Central eller decentral

- Selvfølgelig er den politiske prioritering og dermed kommunaldirektørens prioritering mellem drift og udvikling vidt forskellig fra kommune til kommune. Vi indordner os under den struktur, politikerne ønsker, konstaterer Klaus Christiansen. 

- Det er et vilkår, men jeg synes, vi har fundet en fornuftig model hos os; og andre kommuner er enten i gang eller viser interesse for at centralisere økonomifunktionen, tilføjer han.

Eddie Dydensborg, formand for Økonomidirektørforeningen, genkender tendensen, men påpeger, at kommunaldirektøren og kommunalbestyrelsen til enhver tid skal skabe en struktur og sætte et hold med udgangspunkt i den kommune, den direktion og de personlige og faglige kompetencer, som er til rådighed lokalt

- I forbindelse med oplægget til ny hovedlov, så man på om, der var størst sammenhæng for borgerne i de kommuner, som havde en central økonomifunktion eller de kommuner, som havde decentral økonomistyring. Det så ud til at fungere lige godt eller skidt. Det vigtigste var, at strukturen og processen satte borgeren i centrum. Det skal fremtidens økonomifunktion understøtte, siger han.

Nye opgaver

- Derudover er samskabelse er stort ønske fra politikerne i mange kommuner. Det kræver, vi tænker mere på tværs og er mere fleksible i vores budgettering og planlægning, når vi har borgerne med inde i processen. Alt imedens vi stadig fastholder en stram økonomistyring, og mange kommuner har fokus på effektiviseringer. Effektiviseringerne hænger i dag tit sammen med digitalisering, som vores medlemmer derfor også er tæt involveret i over hele landet, tilføjer Eddie Dydensborg.

På den måde har økonomifunktionen fået nye opgaver oveni de gamle opgaver, forklarer Eddie Dydensborg. 

- Det hænger ikke sammen med om vores medlemmer har titel af direktør eller chef, det er opgaven for økonomifunktionen, der ændrer sig i de her år.

 Det er ret enkelt, hvis økonomi er vigtigt for kommunen, så skal kommunen have en økonomiansvarlig i direktionen.

Det gør sig også gældende i Eddie Dydensborgs egen kommune. Økonomiudvalget i Esbjerg har per 1. september valgt at ændre hans funktion fra økonomichef til økonomidirektør. Ændringen er et led i kommunens arbejde med at ændre ledelseskulturen og styrke samarbejdet med kommunalbestyrelsen, men det er også en konsekvens af, at hans ansvarsområde er udvidet.

Mulig fugl føniks

Hos Deloitte er partner og rådgiver i offentlig økonomistyring, Ida Wollenberg Juul heller ikke i tvivl:

- Det er ret enkelt, hvis økonomi er vigtigt for kommunen, så skal kommunen have en økonomiansvarlig i direktionen. Ellers ender økonomi som et ud af flere områder i kommunaldirektørens store og brede opgaveportefølje. Kommunaldirektøren vil selvfølgelig altid have det overordnede ansvar, men det kræver tid og faglig ledelse at sikre god økonomistyring og effektivisering på tværs af forvaltningen, mener Ida Wollenberg Juul.

 - Det er på den anden side klart, at økonomistyring aldrig kun må være til kun for økonomifunktionen, den skal understøtte hele organisationen.Hvis den økonomiansvarlige chef primært fungerer som en udvidet bogholder, så hører de ikke hjemme i direktionen. Økonomidirektøren skal agere som strategisk sparringspartner og skabe værdi på tværs af organisationen. Det handler om kompetencer, understreger Ida Wollenberg Juul.

Eddie Dydensborgs analyse af udviklingen i opgaverne, og Deloittes beskrivelse af fremtidens økonomidirektør ligner en gylden mulighed for at definere en ny og mere strategisk rolle for den økonomiansvarlige i kommunerne. Så måske er økonomidirektøren ikke en uddøende race i kommunerne alligevel. De kan genopstå som fugl føniks i en mere tværgående og digital rolle i  direktionen. 

Udnævnelsen af Økonomidirektørforeningens formand til økonomidirektør kan være det første tegn på den bevægelse.

Blå bog

 Formand for Økonomidirektørforeningen, Eddie Dydensborg

1.9.2020 -     Økonomidirektør Esbjerg Kommune

2019 -            Formand for Økonomidirektørforeningen

Fremtidens økonomidirektør er en digital forandringsagent 

Fortidens økonomidirektør kiggede populært sagt bagud. Chefen havde overblik over tallene, rapporterede status og identificere problemer i organisationen. Det er den funktion, som kommuner med en mindre direktion har valgt at lægge udenfor kommunens direktion som en stabsfunktion.

Rapportering på budget og regnskab er dog kun en lille del af opgaven for den økonomiansvarlige i kommunerne fremover ifølge både Deloitte og Økonomidirektørforeningen.

Fremtidens økonomidirektør/chef er en strategisk sparringspartner for hele direktionen, der fokuserer på at understøtte organisationen og produktionen af velfærdsydelserne med tværgående analyser og vurderinger baseret på data og intelligent teknologi.  Udviklingen af økonomidirektøren/chefens rolle har været i gang i mange år i den private sektor og staten. Kommunerne forventes at følge samme udvikling, og bevægelsen er iflg. Økonomidirektør Foreningens formand allerede i gang.

Den kompetente økonomidirektør/chef i kommunerne vil i stigende grad fokusere på:

Tværgående proces- og økonomistyring

Chefen skal både understøtte en god økonomistyring i den enkelte enhed og på tværs af organisationen, så erfaringer fra et område bliver anvendt i andre områder i kommuner. Det kan enten ske ved at oprette en fælles økonomifunktion på tværs af kommunen eller ved at facilitere et tæt samarbejde på tværs af decentrale økonomifunktioner. Et eksempel på det er behovet for at skabe vidensdeling på tværs af det specialiserede børne- og ungeområde og det specialiserede voksenområde for at opnå en bedre økonomistyring med større budgetsikkerhed på begge områder.

Dataledelse

Mange af kommunes data bliver indsamlet i systemer, som er koblet til kommunens økonomistyring. Derfor er overblik over data på tværs af organisationen, samt hvordan data kan bruges til at identificere nye løsninger og informere beslutningsprocessen en kernekompetence for fremtidens økonomichef.

Digitalisering

Ofte vil økonomichefen også være ansvarlig for en række digitaliseringsprojekter, da de tit er koblet sammen med kommunens effektiviseringsmål. Økonomichefen skal derfor både kunne understøtte organisationen i at identificere potentiale ved digitalisering og medvirke til at realisere de forventede økonomiske gevinster. I flere kommuner har det allerede givet den øverste økonomichef/direktør et direkte ansvar for IT-området – alternativt er der er et meget tæt samarbejde mellem de to stabsfunktioner.

Kommunerne er kun i starten af en stejl læringskurve, og kompetenceudvikling står højt på dagsordenen hos Økonomidirektørforeningen.

Beskrivelsen af fremtidens økonomifunktion er baseret interview med Ida Wollenberg Juul, partner i Deloitte med speciale i offentlig økonomistyring og Eddie Dydensborg, formand for Økonomidirektørforeningen og økonomidirektør i Esbjerg Kommune.

Organisation & ledelse

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet