En naturlig overgang

Chefliv

Af Kim Rosenkilde Nielsen | [email protected]

Efter mere end 20 år med forskellige chefstillinger inden for både det offentlige og private valgte Carl-Johan Skovsgaard at sige farvel til lederrollen. Som 63-årig havde han mulighed for at vælge efterlønnen, men det lokkede ikke.

”Jeg vil stadig noget med mit arbejdsliv. Og da der blev lagt op til et generationsskifte i den del af forvaltningen, hvor jeg var chef, så jeg det som en naturlig mulighed, at jeg kunne få glæde af min erfaring et andet sted i organisationen,” siger Carl-Johan Skovsgaard.

Han var indtil sidste år personalechef i magistratsafdelingen for teknik og miljø. I forbindelse med omlægningen af forvaltningnen fik han i stedet tilbuddet om en stilling som chefkonsulent i Borgmesterens Afdeling med ansvar for  kommunens seniorinitiativer og medansvar for kompetence- og lederudvikling.

Intet prestigetab

”Jeg synes, at jeg har været chef i tilstrækkeligt mange år og har prøvet, hvad jeg kunne ønske mig af et karriereforløb. Så det handlede også om at slutte arbejdslivet på en måde, hvor jeg ikke var belastet af chefopgaver,” siger Carl-Johan Skovsgaard.

Han har ikke oplevet, at et farvel til en chefstilling også er at give afkald på prestige. Tværtimod blev han mødt af begejstring for, at han fortsat ønskede at yde en indsats.

Med det mere specialiserede arbejdsområde har Carl-Johan Skovsgaard stor glæde af sin baggrund som leder. Det giver en viden og erfaringer om Århus Kommune som organisation, der kan bringes i spil på mange andre områder.  

Stor værdi

Derfor opfordrer han også på det kraftigste andre kommuner til at tænke sig om en ekstra gang, inden de per automatik laver fratrædelsesordninger med de ældste medarbejdere, når der afskediges for at spare penge.

”Det vil let blive et meget stort tab for organisationen. For det er ikke bare mennesker man siger farvel til, men også den viden og de erfaringer, som de har oparbejdet gennem et langt karriereforløb. Det er noget, som har stor værdi,” siger Carl-Johan Skovsgaard.

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet