En diskret herre i frontlinjen

Jens Chr. Birch blev formand for Kommunaldirektørforeningen, netop som kommunalreformen trådte i kraft, og det har præget hans indsats. Han har markeret foreningen skarpt med mærkesager som ledelse og kvalitetsforbedringer, men har personligt ikke noget særligt ønske om at føre sig frem.

Fokus: kommunale fyrtårne

Af Joan Færch | [email protected]

Jens Chr. Birch er, som kommunaldirektører er flest. Diskrete og korrekte rådgivere, der lægger vægt på, at paragrafferne er i orden og altid står et skridt bag ved borgmesteren. Og så dog! Som kommunaldirektør i Næstved er der ingen tvivl om, at den 61-årige Jens Chr. Birch lever op til forestillingerne om en kommunal embedsmand,  men som formand for Kommunaldirektørforeningen er han trådt frem på scenen og ind i mediernes søgelys.

”Jens Chr. Birch er ikke en person, der sætter sig selv i centrum. Jeg tror, at han betragter den offentlige side af hvervet som formand for Kommunaldirektørforeningen som en del af bestræbelserne på at fremme dialogen om offentlig ledelse,” siger direktør Lars Kirdan, der gennem seks år har arbejdet tæt sammen med Jens Christian Birch i Tænketanken Public Governance. 

Hard to get

Som antydet koster det også  adskillige opringninger til Næstved Kommune, inden Jens Chr. Birch indvilger i et interview. 

”Neej, hvis det drejer sig om kommunaldirektøren personligt, sååh ...” lyder det fra sekretæren. 

Til gengæld giver det fuld valuta for pengene, da det lykkes at få den travle og engagerede kommunaldirektør i tale. Om Kommunaldirektørforeningens rolle siger han:

”Topledelse er en nødvendig del af kommunernes udvikling og Kommunaldirektørforeningen er en professionel, faglig forening, hvor vi i tæt dialog med KL har præget de emner, der er væsentlige. Det gælder en økonomiaftale for kommunerne, hvor vi har fundet fælles fodslag, det gælder ledelse i bredeste forstand, herunder også flere kvinder i de kommunale topledelser og endelig gælder det innovation og fornyelse i kommunerne,” siger Jens Chr. Birch.

Kolleger i Kommunaldirektørforeningerne beskriver Jens Chr. Birch som en visionær topleder med et hjerte, der banker stærkt for at styrke velfærdsmodellen. 

Kamp for velfærden 

Birchs visionære tanker går på, hvordan velfærdsmodellen kan finansieres fremover, og hvordan man fortsat sikrer, at der er opslutning omkring modellen.

”Kommunerne står over for to store udfordringer; vi får færre penge til at yde velfærd og vi får en stor mangel på arbejdskraft. Derfor er kommunerne nødt til at tænke nyt, og vi er nødt til at sige til borgerne, at de skal skrue forventningerne til den offentlige service ned og at de skal gøre noget selv,” lyder buddet fra Jens Chr. Birch. 

Et af Jens Chr. Birchs forslag ligger helt i tråd med de bestræbelser, socialminister Benedikte Kiær (K) gør i øjeblikket, nemlig at frivillige i højere grad skal hjælpe til for at løse den såkaldte velfærdsklemme, som kommunerne står over for. Dertil kommer, at det bliver nødvendigt med en skarpere prioritering af de offentlige opgaver.

”Vi skal fokusere på de reelle behov, borgerne har, og bruge energi på dem, men det kræver en samlet debat, hvor vi ser på hele området. Hvorfor er der for eksempel brugerbetaling, når vi går til tandlægen, men ikke, når vi går til lægen?” er et af de spørgsmål, som Jens Chr. Birch mener kræver et svar. 

Selvstyre under pres

Jens Chr. Birch har en lang kommunal karriere bag sig, hvor han blandt andet var kommunaldirektør i Greve, da byens borgmester kom i mediernes søgelys i René 

Milo-sagen. Undervejs måtte Birch i pressen gøre rede for, hvorvidt han havde godkendt borgmesterens kørselsfradrag eller ej.

En afstikker til det private er det også blevet til i fem år, hvor Jens Chr. Birch var direktør for forsikringsselskabet Forenede Gruppeliv.

Hvordan vurderer han med sin centrale placering som kommunaldirektør i en stor sammenlagt kommune og som formand for Kommunaldirektørforeningen det kommunale selvstyre i dag? 

”Det kommunale selvstyre har været under pres de seneste 10 år, men Danmark har stadig et udbredt selvstyre, hvis vi sammenligner med andre lande. Hvordan det kommunale selvstyre vil udvikle sig afhænger af, hvor dygtige kommunerne er til at imødegå de tre udfordringer, vi står over for, nemlig at der bliver færre penge, at vi kommer til at mangle arbejdskraft, og de stigende forventninger fra borgerne.” 

Og hvad med magten? 

”Regeringen har taget magt tilbage og har svækket KL, men en regering skal have magt. Regeringen skal bare forstå, at der er en arbejdsdeling. Uden ansvarlige lokale politikere og embedsmænd går det ikke. Det system er guld værd,” lyder det fra en, der kender systemet indefra og dagligt arbejder for at tilrette det til fremtidens udfordringer.

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet