Politik fra rødderne

En byrådspolitiker arbejder 50 timer om ugen

kommunen.dk har i januar gennemført en trivselsundersøgelse blandt landets byrådsmedlemmer. Her kan du blive lidt klogere på, hvordan det gennemsnitlige liv som politiker ser ud.

 trivsel

Af Ronja Pilgaard | [email protected]

49,9 timer

Byrådsmedlemmers gennemsnitlige arbejdsuge inklusiv byrådsarbejde, primær beskæftigelse og frivilligt arbejde nærmer sig 50 timer.

Topscoreren i arbejdstimer runder ifølge egne oplysninger 74 timer om ugen brugt på job, byrådet og frivilligt arbejde, mens personen, der bruger mindst tid på job, byrådsarbejde og frivilligt arbejde, bruger 11 timer om ugen.

16,9 timer

I gennemsnit bruger et byrådsmedlem, som ikke er borgmester, 16,9 timer på byrådsarbejde om ugen. Nyvalgte bruger i gennemsnit 15,8 timer om ugen. Mænd bruger i gennemsnit 16,4 timer om ugen, mens kvinder bruger 17,1 timer om ugen i gennemsnit.

Overordnet set er byrådspolitikerne glade for arbejdsmiljøet i byrådet. På en skala fra 1-10 svarer gennemsnittet 7,2 med en median på 8. Og det må siges at være i den høje ende.

Med lange arbejdsuger og sene mødedage er det ikke meget, byrådspolitikerne ser til resten af verden. 37,4 pct. mener da heller ikke, at de har tid nok til familieliv og privatliv ved siden af byrådet. Byrådspolitikerne er også blevet spurgt “På en skala fra 1-10, hvor 1 er meget let og 10 er meget svært, hvor svært mener du så, det er for dig at få en karriere i kommunalpolitik til at hænge sammen med dit familie- og arbejdsliv?” Her svarer gennemsnittet 5,4.

Flertallet misunder ikke landspolitikerne.

Halvdelen er tilfredse med lønnen, den anden halvdel synes, de fortjener mere.

Selvom 20,1 pct. har oplevet at føle sig truet som følge af, at de sidder i byrådet, er det kun halvdelen (9,4 pct.), som har meldt nogen til politiet.


En række organisationer og interessenter går igen, når byrådsmedlemmer skal pege på dem, som har særlig indflydelse på byrådets politik. Erhvervslivet, Landbruget og Dansk Naturfredningsforening er blandt dem, som især udpeges. Men også Ældre Sagen og idrætslivet peges der på.

Hvem har svaret

730 byrådspolitikere har svaret på kommunen.dk’s rundspørge om trivsel i byrådene.

Af dem er 231 kvinder, 495 er mænd, og de resterende fire har ikke ønsket at svare på, hvilket køn de har. Det vil sige, at 31,8 pct. af svarene kommer fra kvinder. På landsplan består byrådene af 33 pct. kvinder.

Personerne, som har svaret, fordeler sig over alle store partier fra byrådene. Der mangler enkelte lokallister. Overordnet set er der en lille underrepræsentation af medlemmer af Venstre og en lille overrepræsentation af medlemmer af Socialdemokratiet sammenlignet med virkeligheden på landsplan.

De, som har svaret, er i gennemsnit 52 år gamle og har siddet i byrådet i otte år i gennemsnit.

Netværk

Organisation & ledelse

Politikerliv

Undersøgelse


Kommentarer

Du skal enten være logget ind, eller tilknyttet en IP-aftale for at kunne kommentere.

Tilmeld dig kommunen.dks nyhedsbrev

Cookie- og privatlivspolitik


Afmeld nyhedsbrevet

Pressenævnet
© Kommunen ApS 2017  |  CVR: 31 88 59 57