Den ekskluderede DF’er Vivi Jensen fik medhold i retten. - Jeg kan slet ikke beskrive min lettelse over dommen. Foto: Lars Horn / Baghuset
Den ekskluderede DF’er Vivi Jensen fik medhold i retten. - Jeg kan slet ikke beskrive min lettelse over dommen. Foto: Lars Horn / Baghuset

Ekspert: Injuriedom over DF'er skaber absurd situation

Partiledelsen i DF Nordjylland trækker på skuldrene og afviser, at injuriedom over byrådsmedlem får konsekvenser. Ekspert kalder det absurd, at den frifundne i dag er ekskluderet, mens den dømte stadig er aktiv for DF.

Lokal ballade

Af Jonas Sloth Bach | [email protected]

Injuriedommen fra Nordjylland får formentlig ingen politiske konsekvenser for det dømte byrådsmedlem Vibeke Købsted (DF). Sidste tirsdag kom afgørelsen i en injuriesag mellem Vivi Jensen og to af hendes tidligere partifæller i Dansk Folkeparti. Dommen giver Vivi Jensen, der nu sidder som løsgænger i Hjørring Byråd og Region Nordjylland, medhold i, at Vibeke Købsted, der stadig repræsenterer DF i byrådet, og Tom Bork, der meldte sig ud af partiet i 2013, har fremsat uberettigede beskyldninger imod hende. De er dømt til udover sagens omkostninger at betale henholdsvis 30.000 og 10.000 kroner i erstatning.

En gennemgang af syv lignende sager, som Valgbarhedsnævnet tidligere har behandlet, viser, at byrådspolitikere aldrig har mistet valgbarheden på grund af domme for injurier. Heller ikke i Dansk Folkeparti lægger man op til en eksklusion af Vibeke Købsted.

”Jeg vil ikke sidde og frifinde Vibeke. Det er selvfølgelig forkert, det er helt uomtvisteligt, og det har hun fået at vide, og det har hun sagt undskyld for.”

Men selvom det er partiets eget valg, at de ikke vil ekskludere hende, undrer det lektor i jura ved Syddansk Universitet Rikke Gottrup.

- Det er jo absurd, at den, der faktisk anmelder sagen, bliver ekskluderet, mens den, der får lov at blive i partiet, rent faktisk bliver dømt for injurier, siger hun.

En eksklusion ville også sende et tydeligt signal til andre partimedlemmer om, at man ikke tolererer injurier i partiet, mener hun.

- Det er klart, at man ville være mere påpasselig, hvis man risikerede at miste sit medlemskab af partiet. Og lige netop i forhold til injurier kunne man godt ønske, at politikerne var mere påpasselige, siger Rikke Gottrup.

Hun er dog ikke overrasket over, at Dansk Folkeparti, ligesom partiet tidligere har gjort, lader dømte politikere blive i partiet. Og man skal også have lov til at komme videre, når man har modtaget sin straf, siger hun.

Glad Vivi

Vivi Jensen, der blev ekskluderet af Dansk Folkeparti i 2014, netop fordi hun ville hive de to personer i retten, glæder sig over afgørelsen, der har været en måned undervejs.

- Jeg kan slet ikke beskrive min lettelse over dommen. Jeg er fuldt ud tilfreds med, at jeg nu har bevist overfor mine vælgere og dem, der har interesseret sig for sagen, at jeg havde ret, siger Vivi Jensen.

Hun mener, at hendes navn nu er renset for beskyldninger om, at hun skulle have et polititilhold for vold, hærværk og tyveri, skulle have stået bag falske Facebook-sider med nedsættende indhold samt have begået afpresning og identitetstyveri. Derfor er hun heller ikke så optaget af, at hendes krav om erstatning på i alt 120.000 kroner kun delvis blev imødekommet.

- For mig har det faktisk ikke været pengene, jeg gik efter. Det har handlet om at få renset mit navn. Men når det så er sagt, undrer jeg mig over, at det ikke bliver takseret højere, at man har ødelagt mit politiske virke, siger Vivi Jensen, der blev bedt om at trække sig som folketingskandidat og siden ekskluderet af DF på grund af den vedvarende ballade i Hjørring.

Ingen nye eksklusioner

I Dansk Folkepartis ledelsessekretariat, der ad flere omgange har forsøgt at løse stridighederne i Nordjylland, afviser organisationskonsulent Steen Thomsen, at dommen kan få konsekvenser for Vibeke Købsted, der under retsmøderne i sagen indrømmede, at det faktisk var hende, der stod bag de Facebook-sider, som Vivi Jensen i offentligheden fik skylden for.

- Jeg vil ikke sidde og frifinde Vibeke. Det er selvfølgelig forkert - det er helt uomtvisteligt, og det har hun fået at vide, og det har hun sagt undskyld for, siger Steen Thomsen. Han peger på, at balladen i Hjørring har varet i fem år, og at der ikke er nogen, der er helt uskyldige.

- Der har været bagtalelse fra begge sider – det er der ingen tvivl om – men det er ikke det, det handler om. Det handler om, om man går i medierne eller til retten med sin utilfredshed, siger Steen Thomsen, som dog vil tage en snak med Vibeke Købsted i kølvandet på afgørelsen.

Generelt mener han ikke, at det per automatik bør udløse en eksklusion, at man bryder loven overfor en partifælle.

- Hvis man begår noget, der ikke er i orden, tager vi en snak med folk. Hvis folk ikke retter ind, kan det sagtens ende med eksklusion, siger Steen Thomsen.

Vivi kigger fremad

Om afgørelsen får indflydelse på Vivi Jensens fremtid i politik, har hun ikke taget stilling til endnu. Lige nu glæder hun sig over, at hendes renommé er renset og hun ikke bliver husket som en politiker med polititilhold. Nu skal hun fordøje det, hun har været igennem i de to år, sagen har stået på. Derefter kigger hun fremad.

- Det har været en hård proces, men nu håber jeg, at jeg kan få lov til at være politiker og ikke skal forsvare mig mod usande beskyldninger overalt, siger Vivi Jensen. Hun forventer ikke, at sagen får negative konsekvenser for arbejdet i byrådet, hvor både hun og Vibeke Købsted stadig sidder.

Kommunen har været i kontakt med Vibeke Købsted, som endnu ikke har talt med sin advokat om, hvorvidt dommen skal ankes. Derudover har hun ikke meget at sige til afgørelsen.

- Du er nødt til at skrive, at jeg ikke har nogen kommentarer, siger hun.

Organisation & ledelse

Politikerliv

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet