”Det har været en blandet fornøjelse”

I maj 2008 blev Peter Frost kommunaldirektør i Køge. I dag skal han rede trådene ud i sagen om Agens. Kommunen har stillet ham 15 skarpe spørgsmål.

Forvaltning

Af Carsten Terp Beck Nilsson | [email protected]

Hvad er det, der er gået galt i denne sag?

Meningen var at reducere kommunens udgifter på området. Vi må konstatere, at det ikke er sket. Vores performance på beskæftigelsesindsatsen er faldet bagefter i forhold til landsgennemsnittet og den regionale udvikling. En anden ting er en kontrakt, som har givet nogle fortolkningsmuligheder. Det er rigtigt ærgerligt. Det har jo ikke været sundt, at der er blevet brugt meget tid på det frem for at få folk i arbejde. 

Hvad har I så lært?

At man skal være helt skarp med timingen i, hvornår man går ud i sådan et stort projekt. Og så er forberedelsen et afgørende punkt. Man skal have et skarpt blik på, hvad man skriver ned i en kontrakt, og få forventningerne helt på plads. 

Siger du dermed, at forberedelsen ikke har været god nok?

Set i bakspejlet har forberedelsen ikke været god nok. Der har været for mange uklarheder.

Hvem er ansvarlig for de kontraktmæssige uoverensstemmelser?

Nu er der en tvist mellem parterne. Så det er op til juristerne at afgøre det.

Men det kan vel ikke være andre end de mennesker, der har lavet kontrakterne?

Man kan konstatere, at der er forskellige opfattelser af den kontrakt. Hvem der har ret, må i givet fald løses juridisk.

Det store stridspunkt er de bonusordninger, Agens arbejder under. I sommeren 2008 ved I, at der er et problem. Hvorfor løste I det ikke dengang?

Der har været en dialog, og Agens og kommunen har været enige om at løse problemerne over et længere tidsforløb. Sagen er bare, at de ikke er blevet løst. Og det er hele humlen i det her. Hvorfor de ikke er blevet det, kan jeg ikke komme nærmere ind på. 

Hvem burde have løst de problemer?

Det burde Agens og kommunens repræsentant. Og når de ikke blev løst, burde sagen have været bragt op til politikerne af forvaltningen.

Du har selv siden efteråret 2008 vidst, der var problemer med bonusordningerne?

Jeg har vidst, der ikke var penge i budgettet. Derfor har jeg rettet budgettet til. Hvor meget Agens har ment, de skulle have, er jeg først blevet bekendt med i oktober 2009. 

Så må der jo være en anden i forvaltningen, som har kendt til problemerne, men ikke orienteret dig?

Det vil jeg overlade til dig som journalist at vurdere.

Er der ting, du synes, du burde have gjort bedre?

Jeg mener ikke, jeg kunne have gjort nogen ting bedre. Med de informationer, jeg har haft, kunne jeg ikke have gjort tingene anderledes. 

Hvor meget har denne affære kostet kommunen?

At vores performance på beskæftigelsen er faldet bagefter, har kostet en del millioner. Og så er der den administrative del, hvor Agens skylder os et beløb, jeg ikke kan komme ind på, men det er i hvert fald penge, som muligvis er gået tabt. 

Snakker vi 5, 20 eller 50 millioner?

Jeg vil ikke nævne tallene, når der kører en konkurssag. 

Men vi snakker et tocifret millionbeløb?

Ja, et mindre tocifret millionbeløb. Og så er der jo det mellemværende med bonusdelen, hvor Agens mener, de har penge til gode hos kommunen. Men der må vi bare konstatere, at der er en tvist. Om der bliver et krav – og hvor stort –  ved vi ikke. 

Hvordan ser du på sagen?

Jeg synes, det har været en noget blandet fornøjelse. Det er en af de sager, man godt ville have været foruden.

Er det her et principielt problem med privatiseringer eller en helt særlig sag?

Jeg mener ikke, man kan perspektivere den ud til at være et generelt problem med privatisering. Men når det drejer sig om at lægge myndighedsopgaver ud, skal man være meget sikker på reglerne og de juridiske afklaringer. Men jeg mener ikke, man kan uddrage en konklusion om, hvorvidt privatisering er godt eller skidt. 

Organisation & ledelse

Økonomi

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet