Dansk Folkeparti
Steen Thomsen
Dansk Folkeparti Steen Thomsen

”Det handler ikke om, hvorvidt det er strafbart eller ej”

Det er ingen klare retningslinjer for, hvornår man har gjort sig fortjent til eksklusion af Dansk Folkeparti, og selv lovovertrædelser kan tolereres, siger organisationskonsulent hos Dansk Folkepartis hovedbestyrelse Steen Thomsen.

Q&A

Af Jonas Sloth Bach | [email protected]

Hvor går grænsen for, hvad man skal finde sig i som medlem af Dansk Folkeparti?

Hvis man bliver svinet til offentligt, så er det klart, at man ikke skal finde sig i det. Det vil vi heller ikke finde os i, og derfor er der kort vej til at blive ekskluderet, hvis man går og sviner hinanden til offentligt.

Er det OK at udkæmpe interne kampe ved at lave Facebook-sider på vegne af andre eller indlevere anonyme beskyldninger til kommunen?

Nej, det er det ikke, og jeg siger heller ikke, at der ikke er foregået noget som helst, der ikke er i orden. Det tror jeg såmænd der er på flere forskellige sider. Men det er ikke ensbetydende med, at det straks skal løses med en eksklusion. Det er et spørgsmål om at sætte sig ned og snakke om tingene.

”Vi er selvfølgelig ikke ligeglade med, om folk bagtaler hinanden. Det ønsker vi ikke, og det vil vi gerne medvirke til at stoppe. Men om det fører til eksklusion eller ej, er en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.”

Helt generelt: Hvis man gør noget mod en partifælle, der er strafbart, er det så eksklusionsgrundlag for Dansk Folkepartis medlemmer?

Det tager vi stilling til fra sag til sag. Det vigtigste er, om viljen er til stede for at få løst tingene.

Hvis Vivi Jensen havde undladt at anlægge den her sag, var hun så stadig medlem af Dansk Folkeparti?

Ja, det var hun.

Men hvis I havde været i stand til at finde en løsning, hvor folk havde givet hinanden hånden og glemt, hvad der var sket, havde det så været nok til, at ledelsessekretariatet havde været tilfreds?

Ja. Det ville det helt klart. Vi ønsker at få tingene til at køre. Vi er godt klar over, at der kan være stridigheder, men spørgsmålet er, om man kan mødes og få det til at fungere.

Havde det så været lige meget, at der måske var foregået noget strafbart bag kulisserne?

Det handler ikke om, hvorvidt det er strafbart eller ej. Vi er selvfølgelig ikke ligeglade med, om folk bagtaler hinanden. Det ønsker vi ikke, og det vil vi gerne medvirke til at stoppe. Men om det fører til eksklusion eller ej, er en konkret vurdering i det enkelte tilfælde.

Er det problematisk i forhold til retssystemet, at ledelsessekretariatet på den måde sætter sig udover en juridisk vurdering af, om noget skal straffes eller ej?

Jamen, det er jo os, der skal vurdere, om det er en eksklusion værd, og ikke en domstol. Og jeg synes under alle omstændigheder, at det er en god idé, at man forsøger at klare tingene internt.

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet