Det er stadig økonomi

Jacob Kaiser Ny økonomichef i Holstebro Kommune, tidligere chefcontroller hos Bang & Olufsen i Struer 

Forandring

Af Thea Storm Pedersen | [email protected]

Hvorfor har du valgt at gå fra en stilling i det private til en stilling i det offentlige?

Mine overvejelser har primært været omkring karakteren af stillingen og ikke så meget, at det var fra det private til det offentlige. Det vigtigste for mig har været de udfordringer og den ledelsesopgave, der ligger i den nye stilling. Selvfølgelig har jeg overvejet, at jeg ikke har erfaring med kommuner, men omvendt så tror jeg, det bliver rigtig interessant. 

I min nye stilling forventer jeg også at møde mere ideologi i kraft af det politiske, og det bliver også spændende. I en privat virksomhed er der jo også forskellige dagsordener og hensyn, der skal afvejes, så det har jeg på en måde allerede erfaring med. 

 

Hvilke erfaringer fra din karriere i det private vil du tage med dig til din ny stilling som økonomichef?

Jeg har lavet økonomistyring af en større del af organisationen i Bang & Olufsen, så hele det virkefelt tager jeg med mig. Det er selvfølgelig nogle andre ting, der skal styres og følges op på, men grundlæggende set handler det stadig om økonomi - bare med nogle andre opgaver.

Jeg håber, jeg kan bidrage med et fokus på, at der skal nås nogle målsætninger inden for nogle givne rammer. At få enderne til at mødes er noget, jeg har erfaring med fra Bang & Olufsen, og jeg tror, det vil være en tilsvarende udfordring i kommunen.

 

Har du nogen kompetencer, man kun kan tilegne sig i det private? 

Nej, det tror jeg ikke. Det er sundt at komme med andre ting i bagagen, men jeg ved ikke, om det jeg kommer med, nødvendigvis er meget bedre, end det man i forvejen gør. Men jeg tror helt sikkert, at det vil give anledning til nogle frugtbare diskussioner. 

Min oplevelse er, at alle virksomheder har forskellige kulturer. På den måde er alle de input, man kommer med, også med til at sætte spørgsmålstegn ved, om den måde, man altid har gjort tingene på, nødvendigvis også er den bedste måde at gøre det på.

HR & uddannelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet