En løsning på den øgede arbejdsbyrde kunne være et par timers sekretariatsbistand til byrødderne, mener Allan Vendelbo. Foto: Greve Kommune
En løsning på den øgede arbejdsbyrde kunne være et par timers sekretariatsbistand til byrødderne, mener Allan Vendelbo. Foto: Greve Kommune

Den politiske ledelse skal moderniseres

Den øgede kompleksitet skaber behov for en modernisering af den politiske ledelse i kommunerne, og så skal tilliden genetableres, mener Greves afgående kommunaldirektør Allan Vendelbo.

Netværk

Af Jonas Sloth Bach | [email protected]

Det er 22 år siden, Allan Vendelbo havde første arbejdsdag som kommunaldirektør. Dengang hed arbejdspladsen Stenløse Kommune. Siden har han på nærmeste hold oplevet udviklingen i den kommunale forvaltning. Først som kommunaldirektør i både Høje-Taastrup og Ballerup, siden som konsulent i Lundgaard Konsulenterne og de seneste fem år som kommunaldirektør i Greve. Til april er Allan Vendelbos tid i den kommunale forvaltning forbi, og han ser tilbage på en lang karriere med mange omstillinger. Reformen, sammenlægningerne og den løbende kompetenceudvikling har gjort den kommunale forvaltning professionel og dygtig, men politikerne har stadig sværere ved at følge med.

- Den politiske konstruktion er i bund og grund fra 1970, og dengang var en kommune noget helt andet end i dag. Der er et meget påtrængende behov for at få kigget på en modernisering af den politiske ledelse i kommunerne, siger Allan Vendelbo.

I en gennemsnitlig kommune med 50.000 indbyggere, 5.000 ansatte og et budget på et par milliarder løber dagsordnerne til hvert byrådsmøde snildt op på hundrede sider eksklusive bilag.

- Har man fuldtidsjob og  familie, er der saftsuseme ikke mange timer til at kunne få et indblik i så stor og kompleks en virkelighed, siger Allan Vendelbo, og derfor kan det godt opleves, som om afstanden mellem det politiske og det administrative niveau er øget over årene.

Det er en umådelig svær opgave at være byrådsmedlem i dag med den kompleksitet og den tyngde, som opgaverne har. Men det må for alt i verden ikke udvikle sig til en mistillid mellem det politiske og det administrative system, siger han. Det er derfor, der er brug for en modernisering.

“Den stigende kompleksitet gør det mere og mere vanskeligt at formidle til almindelige borgere, og hvis vores byrådsmedlemmer ikke har tid nok til at sætte sig ordentlig ind i sagerne, så vil de heller ikke være i stand til det, og så vil det begynde at knirke i den folkelige opbakning til kommunestyret.”

Assistance til byrødder

En løsning kunne eksempelvis være at tildele byrådsmedlemmer nogle timer hver måned i sekretariatsbistand, så man kan hjælpe i forhold til den arbejdsbelastning, som det enkelte byrådsmedlem oplever, foreslår Allan Vendelbo.

- Der er behov for, at vi gør et eller andet, og det ville være godt med praktisk hjælp, siger han og peger på, at flere undersøgelser har afsløret en opfattelse af, at det er embedsværket, der træffer beslutningerne, fordi hverken befolkningen eller byrådsmedlemmerne kan gennemskue en stadig mere kompleks lovgivning og implementering.

- Deri ligger kimen til en manglende legitimitet til folkestyret som sådan, og vi skal være meget opmærksomme på, at vi ikke i vores bestræbelser på at effektivisere og lave stordrift glemmer, at folkestyret er dét gode grundlag, hvorpå kommunestyret hviler, siger Allan Vendelbo.

Samtidig har kommunerne både på politisk og administrativt niveau en stadig større opgave med at udvise åbenhed og fortælle om beslutninger og processer.

- Den stigende kompleksitet gør det mere og mere vanskeligt at formidle til almindelige borgere, og hvis vores byrådsmedlemmer ikke har tid nok til at sætte sig ordentlig ind i sagerne, så vil de heller ikke være i stand til det, og så vil det begynde at knirke i den folkelige opbakning til kommunestyret, advarer Allan Vendelbo.

Tilliden skal genskabes

En anden udfordring, som den afgående kommunaldirektør peger på som en af de vigtigste for kommunerne, er Folketingets manglende tillid til kommunernes opgaveløsning og det ønske om styring og kontrol, som politikerne på Christiansborg udviser.

- Der er en umådelig stor lyst på Slotsholmen til at reagere i stort set alle situationer, hvor der er utilfredshed med en kommunal opgaveløsning, uanset om det er en generel tendens eller et enkeltstående tilfælde. Det er en klar uskik, og det medfører lavere effektivitet i den kommunale opgaveløsning, siger Allan Vendelbo.

Det er fuldstændig legitimt, at man har en politisk ambition om at styrke nogle områder, siger han, men de statslige krav og prioriteringer på kommunernes vegne overser og underkender alt det, der allerede bliver gjort.

- Man bliver bedt om at lave noget, som i virkeligheden er overflødigt. I stedet burde man sikre en rammelovgivning, der gør, at de dygtige og professionelle kommuner selv fik langt større indflydelse på, hvordan man skal tilrettelægge opgaveløsningen, siger Allan Vendelbo.

Den manglende tillid til og tro på, at kommunerne kan løse deres opgaver, smitter også af politisk, mener den tidligere formand for Kommunaldirektørforeningen.

- Embedsmændenes manglende tillid til det kommunale system, ville jeg ønske, man kunne nedtone. Jeg tror, man får langt den bedste ressourceudnyttelse, hvis man lader kommunerne stå for prioriteringen, siger han.

Samtidig må kommunerne også erkende, at der er behov for en klarere definition af de kommunale kerneopgaver, hvis de skal løses på en måde, der tilfredsstiller Folketingets politikere.

- Det gælder i alle offentlige instanser, at der er behov for at få støvet kerneopgaven af og genopfinde den i den kontekst, vi står i. Det er vi nødt til at arbejde meget mere systematisk med for at give vores medarbejdere mulighed for at arbejde professionelt og målrettet, siger Allan Vendelbo.

Blå bog

Allan Vendelbo

  • Født 24. juni 1955
  • Uddannet cand.scient. i human geografi på Aarhus Universitet
  • Fra 1985 til 1990 ansat i KL som konsulent og projektleder og senere kontorchef
  • Tidligere kommunaldirektør i Stenløse, Høje-Taastrup og Ballerup Kommune
  • Tidligere konsulent ved Lundgaard Konsulenterne og salgs- og marketingdirektør i SKI

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet