dknyt
doi
dkindkob
dkstillinger
dkteknik
dksocial
dksundhed

Den digitale musketer-ed på prøve

Den digitale musketer-ed på prøve

 Digitaliseringsstrategiens første projekt, FLIS, har efter tilmeldingsfristen endnu ikke fået frivillig opbakning nok til at blive realiseret. KL regner med, at store dele af den fremtidige strategi skal realiseres via tvungen finansiering over bloktilskuddet. 
ANDRE ARTIKLER
Kommunen.dk

Redaktion Aarhus
Mejlgade 48 C, st. tv.
8000 Aarhus C

Redaktion København
Christiansborg, lok 3.044
1240 København K

Administration
Havnebryggen 5
3740 Svaneke
+45 46 35 33 43

Annoncesalg
+45 51 92 24 37

CVR: 31 88 59 57

Pressenævnet
DK Medier er fællesnavnet for nyhedstjenesterne Kommunen.dk og DK Nyt samt en lang række fagportaler
DK Medier