Den digitale musketer-ed på prøve

 Digitaliseringsstrategiens første projekt, FLIS, har efter tilmeldingsfristen endnu ikke fået frivillig opbakning nok til at blive realiseret. KL regner med, at store dele af den fremtidige strategi skal realiseres via tvungen finansiering over bloktilskuddet. 

én for alle

Af Emil Ellesøe Ditzel | [email protected]

 

Intet mindre end en digital musketer-ed. En plan, hvor kommunerne kun via deres fællesskab kan løfte fremtidens digitale udfordringer. Sådan beskrev KL’s formand Jan Trøjborg (S) den fælleskommunale digitaliseringsstrategi i slutningen af november.

De store ord står nu sin første prøve, og indtil videre går det ikke efter planen. Det første projekt i digitaliseringsstrategien, FLIS, havde tilmeldingsfrist 5. januar, efter at fristen i første omgang var blevet skudt fra slutningen af november.  Minimumskravet for at realisere projektet er, at kommuner, der svarer til 70 procent af befolkningen, tilmelder sig.

Det er endnu ikke lykkedes. Men man er nået langt, og set i forhold til ambitionsniveauet er det en succeshistorie, siger projektdirektør i KOMBIT, Peter Egelund.

”Vi har samlet 70 kommuner, og det er helt unikt i et frivilligt projekt af denne type. Vi har måske fejlkalkuleret, hvor hurtigt kommunerne kunne behandle og gennemføre en beslutning om tilslutning, men vi regner med, at vi er nået i mål inden for et par uger. Jeg er ikke i tvivl om, at det nok skal lykkes,” siger Peter Egelund. 

Storbyer står udenfor

I forordet til digitaliseringsstrategien står, at det forudsættes, ”at kommunerne i langt højere grad end hidtil satser på at samarbejde om fælles løsninger, og at mange opgaveløsninger og arbejdsprocesser standardiseres og tænkes i sammenhænge”. 

På trods af at storbykommunerne med deres pladser i KL’s bestyrelse har bakket op om digitaliseringsstrategien, har en række af dem endnu ikke tilmeldt sig FLIS-projektet. Direktør i Københavns Kommune Bjarne Winge mener ikke, at det er brud på nogen musketer-ed:

”Vi har hverken meldt os fra eller til. Vi er stadig i dialog med KL og KOMBIT om projektet. Det handler om, at der er en brugerbetaling på projektet. Vi vil gerne sikre os, at den værdi, vi får af at gå med i FLIS, svarer til den udgift, der er i at gå med i projektet.” 

Sådan som jeg forstår det, er denne brugerbetaling fast defineret ud fra antal indbyggere?

”Ja, men derfor er det alligevel en brugerbetaling. Hvis vi skal betale for noget, vil vi gerne sikre os, at vi også får noget ud af det,” fortæller Bjarne Winge. 

... og alle for én

Slutfasen af FLIS-tilmeldingerne falder sammen med, at KL for tiden lægger sidste hånd på den handlings- og investeringsplan, der skal være rammen for resten af digitaliseringsstrategien frem til 2015. Det er i høj grad den plan, der skal afgøre, hvordan kommunerne skal dele udgifterne imellem sig. KL antager, at den samlede regning for digitaliseringsinitiativerne er en halv milliard.

Man har endnu ikke vedtaget noget endeligt, men Kjeld Romer Larsen, der er chefkonsulent i Center for borgerservice og it-politik, vil gerne fortælle, hvilken vej vinden blæser:

”Jeg tror, at langt de fleste kommuner vil foretrække, at pengene bliver taget over bloktilskuddet. Både for at få finansieret det i solidaritet med hinanden, men også for at undgå sololøb. Når vi kigger ud over det digitale landskab, så er der nogle kommuner, der ikke er interesserede i at være med i det fællesskab – de er så at sige tvunget med, når pengene er taget over blokken,” siger Kjeld Romer Larsen.

Han fortæller, at det også handler om andet end at gøre digitaliseringen billigere:

”Ideen med systemerne er også, at familier for eksempel ikke kan slippe uden om en observationsliste, hvis de flytter til en kommune med et andet system. Man bliver nødt til at tage en eller anden form for musketer-ed. Og hvis alle har været med til at finansiere projektet, så kan de lige så godt være med,” siger Kjeld Romer Larsen.

 

FLIS-projektet

FLIS står for Fælleskommunal Ledelses Informations System. 

I FLIS-projektet samles kommunale data og nøgletal i et system, der skal gøre det lettere for kommunerne at sammenligne sig med hinanden. Løsningen vil gøre det muligt at benchmarke og prioritere de interne udviklingsprocesser.

Formålet med FLIS er at give kommunerne værktøjer til at løse opgaver med ledelsesinformation og dokumentation på en ny, nem, kvalitativ og økonomisk fordelagtig måde. 

Værktøjerne er: 

· Et system med præsentation af nøgletal for alle kommuner samt egne, underliggende data.

· Adgang til egne data bearbejdet efter fælleskommunale definitioner samt mere ’rå’ data, som de leveres til FLIS fra kommunernes fagsystemer.

 

Kilde kombit.dk

 

HR & uddannelse

It

Organisation & ledelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet