De private skoler vinder frem i udkantsområderne

Lukninger rammer mindre skoler de næste år. Konsekvensen er flere privat- og friskoler, især i yderområderne. 

Undervisning

Af Sine Riis Lund | [email protected]

Skolevejen vil for flere børns vedkommende gå til en privatskole de kommende år - særligt i de tyndt befolkede områder. Det forudsiger professor Niels Egelund, som er leder af Center for Grundskoleforskning på Danmarks Pædagogiske Universitetsskole. En af de væsentlige årsager er, at mange små folkeskoler har udsigt til at lukke på grund af huller i kommunernes pengekasser. I dag er det ifølge Niels Egelund meget svært at drive en lille folkeskole på en økonomisk ansvarlig måde.

”Når folkeskoler kommer ned omkring 100 elever, så begynder man typisk at tænke på lukning, hvorimod friskoler udmærket kan eksistere med langt lavere elevtal og til en rimelig konkurrencedygtig pris per elev,” siger Niels Egelund.

Privat på øerne

Kommunen har på baggrund af tal fra Undervisningsministeriet lavet beregninger på andelen af elever på private skoler og friskoler i landets kommuner. Beregningerne viser, at de nordsjællandske kommuner ligger i top i forhold til at oprette privatskoler. Gentofte har den højeste andel i hele landet med cirka en tredjedel privatelever. Tallene kan dog blive påvirket af det frie skolevalg over kommunegrænser, der blev indført i 2005. Stærke friskoler kan nemlig tænkes at tiltrække elever fra andre kommuner, hvis afstanden tillader det. 

Men også i udkantsområderne står privatskoler stærkt. Samsø og Morsø havde i skoleåret 2008/09 omkring 26 procent elever på private skoler og friskoler, viser Kommunens beregninger. På Lolland var andelen 23 procent, mens landsgennemsnittet er på cirka 14 procent. Ifølge Niels Egelund adskiller øerne sig fra resten af landet, fordi de har været udsat for massive nedlæggelser af folkeskoler de seneste 25-30 år.

Anders Balle er formand for Skolelederne, og han spår, at mellem 200 og 300 af landets 1500 skoler vil lukke de næste fire år. Andre eksperter har tilsvarende forudsigelser. Derfor mener Niels Egelund, at andelen af private elever vil blive større de kommende år i takt med skolenedlæggelserne.

”Vi vil særligt se udviklingen i de tyndt befolkede områder. Det er min erfaring, at man prøver at starte en friskole op i cirka halvdelen af de tilfælde, hvor der lukker en folkeskole. Det er så ikke altid, at det lykkes, men for et sted mellem en tredjedel og halvdelen vil det formentlig lykkes,” vurderer Niels Egelund.

Blandt andet i Syddjurs arbejder forældregrupper på at opføre hele tre friskoler som erstatning for tre mindre skoler, som byrådet har besluttet at lukke.

Uheldig udvikling

Anders Balle kan godt forstå, at kommunerne er nødsaget til hårde prioriteringer med lukninger af skoler, men han er bekymret for konsekvenserne.

”Jeg kan godt frygte den udvikling med flere privatskoler, for jeg synes, at det er en dårlig udvikling. De protestskoler, man laver, rammer fuldstændig skævt. De kan nemt blive meget små, og de tilgodeser ikke børnene, men handler om lokalsamfundspolitik,” siger Anders Balle.

Anders Balle mener, at de mange privatelever handler om, at de mere velbjærgede forældre gerne vil betale lidt ekstra for børnenes skolegang. Deri ligger de forskellige holdninger og identitetsfølelse, der er knyttet til privatskoler. Han mener, at det er en væsentlig del af forklaringen på, at andelen af privat-

elever i Region Hovedstaden ligger mere end syv procentpoint højere end i Region Nordjylland.

De privates top 15

På baggrund af tal fra Undervisningsministeriet har Kommunen opstillet en liste over de 15 kommuner, der har den højeste andel elever på privat- eller friskole. 

Gentofte 33 %

København 28 %

Frederiksberg 28 %

Faaborg-Midtfyn 27 %

Samsø 26 %

Morsø 26 %

Gribskov 25 %

Holbæk 24 %

Fredensborg 24 %

Nyborg 23 %

Lolland 23 %

Hillerød 23 %

Kalundborg 22 %

Tønder 21 %

Gladsaxe 21 %

Tabellen er en opgørelse over, hvor mange elever der er registreret i de enkelte kommuners fri- og privatskoler. Elevernes bopælskommuner er derimod ikke gjort op.

HR & uddannelse

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet