Dårlig ledelse gav medarbejdere stress under kommunalreformen

Søvnbesvær, øget sygefravær og depressive tendenser blandt de kommunalt ansatte var bare nogle af konsekvenserne af dårlig ledelse under kommunalreformen. Det viser en ny undersøgelse af stressreaktionerne i forbindelse med kommunefusionerne.

Ledelse

Af Redaktionen | [email protected]

 

Afvisende og tilknappede ledere var en direkte årsag til, at de ansatte i landets kommuner led under både stress, øget sygefravær og depressive tendenser i forbindelse med kommunalreformen.  Det viser en ny undersøgelse fra AKF og Arbejdsmedicinsk Klinik i Hillerød, der har taget temperaturen på de ansattes helbred og psyke både før og efter kommunefusionerne. 

”Undersøgelsen har først og fremmest målt på medarbejdernes stress. Både ved at undersøge dem for en række kliniske stresssymptomer og ved at spørge dem, hvor stressede de selv har følt sig. Men samtidig har vi også spurgt ind til de mere generelle forhold på arbejdet, blandt andet folks forhold til deres nærmeste leder. Og der er altså en klar sammenhæng mellem, at de medarbejdere, der har lidt mest af stress, søvnbesvær og depressive symptomer, også er dem, der giver udtryk for at være mest utilfredse med deres ledere,” forklarer overlæge og stressforsker Bo Netterstrøm, der står bag undersøgelsen, der blev præsenteret på en stresskonference på Bispebjerg Hospital i starten af november.

Undersøgelsen omfatter seks kommuner og to amter. Fem kommuner er blevet fusioneret med andre, og en kommune har ikke været berørt af kommunalreformen, men indgår som kontrolgruppe. I alt 500 ansatte har fået lavet en klinisk undersøgelse og taget blodprøver og målt blodtryk, 2.000 har besvaret et spørgeskema, og endelig er der gennemført en kvalitativ undersøgelse blandt nøglemedarbejdere – alt sammen ad to omgange med to års mellemrum. 

”Det, at vi har haft en kommune med i undersøgelsen, som ikke har været fusioneret, har gjort det muligt for os at vurdere, hvad det er, der har været vigtigt for medarbejderne under sammenlægningerne. Og der kan vi blandt andet se, at de, der har været igennem en fusion, går meget mere op i, hvor god deres ledelse er, end dem, der ikke har skullet fusionere. Det viser jo klokkeklart, at ledere har en utrolig afgørende rolle for, hvordan medarbejdere kommer igennem store organisationsændringer. Og altså også de kommunale ledere i forbindelse med kommunalreformen,” siger Bo Netterstrøm og forklarer, at undersøgelsen blandt andet viser, at de medarbejdere i fusionskommunerne, der har haft færrest stresssymptomer og psykiske lidelser under fusionerne, er dem, der oplever, at deres ledere har været gode til at informere om processen, involvere medarbejderne og være lydhøre og forstående over for de ansattes bekymringer og frustrationer. Mens de steder, hvor medarbejderne oplever lederne som lukkede og tilknappede samt dårlige til at lytte og inddrage de ansatte, også er der, hvor sygefraværet har været størst, stresssymptomerne mest udtalte og det psykiske arbejdsmiljø værst. 

”Det, der især har vist sig at være en stor kilde til stress, har været spørgsmålet om, hvor åbne lederne har været, og hvor gode de har været til at informere om det, der sker. Og en stor del af kritikken her retter sig mod mellemlederne, som jo også selv har været stressede og usikre under fusionerne. Derfor viser det her, at man som leder hellere skal være ærlig og åben frem for at lukke af, også selvom man selv føler sig presset over ikke at kende svarene for fremtiden,” slutter Bo Netterstrøm.

 

Organisation & ledelse

Social & sundhed

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet