Dansk aftryk på lederudvikling i EU

Erfaringer fra offentlig ledelse i Danmark bliver nu båret hele vejen til EU, hvor Center for Offentlig Kompetenceudvikling er en del af et nyt konsortium, der tilbyder lederudvikling til ledere i EU-regi. 

Internationalt

Af Redaktionen | [email protected]

EU-ledere på alle niveauer skal over de næste tre et halvt år tilbydes et lederudviklingsforløb. Sådan lyder den ambitiøse målsætning i et nyt stort internationalt kompetenceprogram, hvor ledelsesstilen i den offentlige sektor i Danmark i den grad kommer til at spille en hovedrolle. 

Sammen med partnere fra Frankrig, Spanien og Tyskland er Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK) nemlig en del af det konsortium, der skal gennemføre lederudviklingsprogrammet. Rammeaftalen lyder på hele 230 millioner kroner. Projektet er dermed det største, som COK har været med i. 

”Det vi byder ind med er et stort kendskab til, hvad offentlige ledere udsættes for i krydspresset mellem at skulle levere på et højt fagligt niveau og samtidig være under et konstant politisk pres, og hvad det betyder for ledelsesarbejdet. Man behøver jo ikke at læse meget i avisen for at vide, hvilket enormt pres EU-systemet er under,” siger Lars Alrø, chefkonsulent og programansvarlig i COK. Samtidig sidder han med i konsortiets styregruppe. 

Lars Alrø forventer, at mindst 2.000 EU-ledere – fra nyudnævnte ledere til direktører og generaldirektører – skal igennem udviklingsprogrammet. Det er blandt andet den nordiske ledelsesstil, hvor konsensus og fokus på fællesskabet er en del af den lederudvikling, som EU-lederne kan få gavn af, mener han. 

”Vi bidrager med den danske og nordiske tilgang til ledelse. Evnen til at finde løsninger, skabe resultater og bygge tillid ind i ledelsestænkningen, er en dimension ved ledelse, der er vigtig at få ind i et system som EU, der på mange måder er hierarkisk og elitært,” siger Lars Alrø. 

Selve lederudviklingen foregår på forskellige kurser, der enten afvikles på European School of Administration i Bruxelles eller lokalt på en arbejdsplads. Blandt andet arbejder COK i øjeblikket på at skræddersy et kursusforløb til EU-agenturet OHIM (Office for Harmonization in the Internal Market) i Alicante med 700 medarbejdere. 

Cadeau til dansk ledelse 

Uddannelseskonsulent hos Lederne, Marianne Rasmussen, mener, at COK’s aktie i EU-lederudviklingsprogrammet er en cadeau til dansk ledelsesstil og den måde, vi arbejder med lederudvikling i Danmark.

”Når en dansk aktør er med i så stort et internationalt udviklingsprogram, er det først og fremmest med til at sætte Danmark på verdenskortet i forhold til ledelse og lederudvikling. Men det bekræfter os også i, at den danske ledelsesstil er noget særligt. Dansk ledelse, og den måde vi udvikler ledere på, kan blive en eksportvare, der kan være fremtid i,” siger Marianne Rasmussen. 

Selvom kompetenceprogrammet primært er tiltænkt EU-ledere, kan det sagtens få en positiv afsmittende effekt på ledere og lederudvikling i Danmark, mener uddannelseskonsulenten. 

”Der er store muligheder for at etablere videndeling-platforme, som kan være til gavn mange år frem i tiden. Danske lederuddannelser og lederudviklingsprogrammer kan lære meget af praksis i andre lande. Hvis vi løbende skal forny os og følge med tiden, er det vigtigt at trække internationale erfaringer ind i både udvikling og i gennemførslen af lederuddannelser,” siger hun. 

Netop muligheden for at drage erfaringer fra EU-projektet tilbage til dansk lederudvikling på det offentlige område er et af kernepunkterne for COK.

”Vi arbejder stærkt på, at det går begge veje, ellers har det ikke rigtig nogen mening at være med i sådan et projekt. Vores fornemmeste opgave er at kunne trække værdifulde europæiske ledelseserfaringer til Danmark,” siger Lars Alrø. 

Hos Lederne krydser man dog fingre for, at den viden, der hentes hjem fra programmet, ikke kun ender med at være til gavn for offentlige ledere.

”Jeg håber, at den ny viden bliver omsat til en mere generel viden om ledelse, så det også kommer den private sektor til gode, og kan bruges i den måde vi udvikler og gennemfører lederudvikling og -uddannelser i bred forstand,” siger Marianne Rasmussen. 

De første ledere forventes at skulle i gang med lederudviklingsprogrammet i starten af april 2012. 

 

HR & uddannelse

kv21-banner
Tilmeld dig nyhedsbrevet